Visma kutsuttiin mukaan SEPA-foorumin ydinryhmään edustamaan pk-yrityksiä

Visma on kutsuttu mukaan Suomen SEPA-foorumin ydinryhmään pk-yritysten maksuliikenteen edustajaksi ja pk-sektorin asiantuntijaksi. Visman edustajana ydinryhmässä toimii Heikki Kotimäki, Product Manager eFinance, Visma Software Oy:stä.

Vuoden 2009 alussa perustettu SEPA-foorumi ja sen ydinryhmä ovat keskeisessä asemassa Suomen SEPA-organisaatiossa. SEPA-foorumin ydinryhmään kutsutaan edustajia tärkeimmistä laajan SEPA-foorumin jäsenorganisaatioista.

SEPA-foorumin ydinryhmä kokoontuu ottamaan kantaa yhtenäisen euromaksualueen keskeisiin asioihin ja aikatauluihin. Ydinryhmä koostuu noin 30 eri elinkeinoalan yritysten, järjestöjen, kaupanalan, ohjelmistotalojen ja julkishallinnon sekä Suomen Pankin ja pankkien edustajasta. Tavoitteena on ollut saada aikaan aktiivisesti toimiva ryhmä erilaisten sidosryhmien edustajia, jotka sitoutuvat omalla työpanoksellaan toteuttamaan yhtenäistä euromaksualuetta.

Visma on suomalaisten pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien ja maksuliikenteen erityisosaaja. Visman järjestelmäratkaisut ovat suomalaisissa pk-yrityksissä toiseksi käytetyimpiä (lähde: Aara 2010). Pohjoismaissa Visma on suurin ohjelmistotoimittaja arvossa mitattuna ja Suomessa olemme kolmanneksi suurin (lähde: Gartner 2010).

0