Visma Fivaldia kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa

Visma Fivaldi

Nykypäivän hektinen, digitaalinen maailma muuttuu koko ajan, mikä vaatii yrityksiltä jatkuvaa hereilläoloa ja reaktiokykyä. Taloushallinnon ohjelmisto Visma Fivaldi on laaja taloushallinnon ja kiinteistöhallinnan pilvipalvelu ja pysyäksemme vauhdissa mukana työskenteleekin ohjelmiston tuotekehityksessä jo yli 40 hengen asiantuntijajoukko. Keskeinen lenkki on myös koko asiakaskuntamme, jolta saamme jatkuvasti palautetta ohjelmiston kehittämiseen. 

Tavoitteena asiakkaan arjen helpottaminen

Asiantuntijamme viettävät paljon aikaa asiakkaiden kanssa. Myöskään ohjelmistokehittäjät eivät tee työtään eristyksissä muusta maailmasta, vaan tietoa vaihdetaan sekä talon sisällä sidosryhmien kesken että säännöllisesti asiakkaiden luona vieraillen. Tiiviillä yhteiselolla saamme arvokasta palautetta tuotteesta ja etenkin sen kipukohdista, jotka näin nousevat kehitystiimiemme tietoisuuteen ja pääsevät kehityspolkuun.

Suurin osa kehitysideoista tulee asiakkailtamme ja meidän tehtävänämme on poimia niistä akuuteimmat, eli kipeimmin kehitystä kaipaavat. Tähän avuksi tulee data-analyysi. Fivaldista saatavan datan avulla voimme selvittää, onko muillakin asiakkailla samanlainen tapa toimia ja käyttää ohjelmistoa, ja kuinka laajasta ongelmasta on kyse.

Muun muassa tätä varten starttasimme tänä vuonna trainee-ohjelman, jonka pääasiallisena tavoitteena on valjastaa Fivaldin 70 000 yrityksen tuottama data tuotekehityksen hyödynnettäväksi. Projektin lähtökohtana on ollut 30 kehitysehdotuksen lista, joista kaksi valittiin toteutettavaksi kesän aikana. Projektin parissa työskenteli kolme harjoittelijaa, jotka toimivat yhdessä kehitystiimiemme kanssa – kerromme tästä lisää seuraavassa blogissa!

Käyttäjät Visma Fivaldin testaajina

Kun tuotteita ja palveluita kehitetään, niitä täytyy myös testata. Käyttöliittymiä suunnitellaan esimerkiksi piirtämällä rautalankamalleja, joilla havainnollistetaan toimintaa. Klikattava prototyyppi on jo hyvin pitkälle viety versio itse sovelluksesta. Sen pitää toimia niin hyvin, että sillä voi tehdä kaikki testattavaan käyttötapaukseen liittyvät toiminnot.

Kun esimerkiksi lisäsimme tekoälyä hyödyntävän AutoSuggest-toiminnon käyttöliittymään, sen toimivuutta testattiin näyttämällä ensin prototyyppi uudesta toiminnallisuudesta testaajalle. Tämän jälkeen seurasimme, huomaako hän uutta painiketta ja havainnoimme missä vaiheessa hän sitä painaa.

Testaajalle ei kerrota etukäteen miten toimia, vaan häntä pyydetään tekemään jokin asia parhaaksi katsomallaan tavalla. Samalla hän kuvailee näkemäänsä ja kertoo, miksi hän tekee niin kuin tekee. Näin saadaan sitä arvokasta käyttäjäkokemuspalautetta, mikä on kehittäjälle kaikkein tärkeintä.

Testaajat ovat meillä usein tavallisia ohjelman käyttäjiä. Esimerkiksi alkukesästä näytimme Fivaldin uutta versiota asiakkaalle. Kyseessä ei ollut virallinen käytettävyystesti, vaan kartoitimme enemmän fiiliksiä käytettävyydestä sekä Fivaldista yleisesti. Tässä yhteydessä asiakas oivalsi uusia tapoja käyttää ohjelmaa ja me huomasimme, että versiossa oli jotain ylimääräistä sekä joitain puutteita.

Entä mitä seuraavaksi on kehitteillä?

Tällä hetkellä uudistamme Fivaldin myyntiprosessia. Ensi vuonna on vuorossa ostoprosessin uudistaminen ja pankkiyhteyksien automatisointi. Nyt sovelluksiin tuodaan niitä toiminnallisuuksia, joita etenkin tilitoimistojen asiakkaat tarvitsevat.

Otamme ison kehitysaskeleen tuomalla vuodenvaihteessa käyttöön Visman oman kertakirjautumisjärjestelmän, jolla voi yhdellä tunnuksella kirjautua kaikkiin Visman palveluihin. Tämä helpottaa käyttäjiä, kun enää ei tarvitse muistaa useita salasanoja ja hyppiä eri ohjelmien välillä aina uudelleen kirjautuen.

Kiinteistöhallinnan puolella olemme toteuttamassa uuden Huoneistotietojärjestelmän (entinen ASREK) edellyttämiä toimintoja esimerkiksi osakerekisterin siirtämiseen julkiseen rekisteriin. Ensimmäiset askeleet tätä varten on jo otettu, mutta valtion puolelta tuleva julkinen rekisteri on valitettavasti myöhässä. Heti sen valmistuttua pääsemme tämänkin hankkeen kanssa eteenpäin.

Kaikessa Fivaldin tuotekehityksessä tavoitteena on poistaa turhia manuaalisia vaiheita ja tehdä ohjelmistosta yhä reaktiivisempi hyödyntäen mm. tekoälyä niin, että se havaitsisi poikkeustilanteet ja puuttuisi niihin. Jos haluat tietää Fivaldin historiasta sekä tulevaisuuden visiosta, lue aiemmin julkaistu Markuksen blogi Visma Fivaldia kehitetään kohti avoimempaa taloushallintoa.

Mikään palvelu ei ole koskaan täysin valmis, vaikka tuon ideaalin tilanteen saavuttaminen onkin tavoitteena. Sitä kohti siis!

Visma Fivaldi uudistuu – Ostolaskujen käsittely sai kesäkuussa helppokäyttöisen maksatus-toiminnon. Syksyn aikana Fivaldin uudistus jatkuu monella rintamalla mm. myyntilaskutuksen ja palkanlaskennan uudistuksilla. Ohjelmiston kokonaisuudistuksessa parannamme tuotteen käytettävyyttä ja helpotamme tilitoimiston arkea automatisoimalla rutiinityöt.

Sinua voisivat kiinnostaa myös nämä sisällöt:
Vuosi 2020 tuo Visma Fivaldin asiakkaan taskuun – mitä muita uudistuksia on tulossa?
Visma Fivaldi on Suomen käytetyin taloushallinnon ohjelmisto
Kassavirtaennuste Visma Fivaldin kehityskohteena
Asiakastarina: Hyppy sähköisyyteen onnistui vuodessa
Asiakastarina: Helposti lähestyttävää ja lisäarvoa tuottavaa taloushallintoa Visma Fivaldilla

Lue lisää Fivaldista: fivaldi.fi

0