Siirry sisältötekstiin

Visio on dataa väkevämpi voima

Viime vuosien aikana ei kukaan ole voinut välttyä kuulemasta, miten tärkeää yrityksen omistamasta datasta on tullut. Mutta tekeekö data yrityksen autuaaksi?

Viisi lamppua

Viime vuosien aikana ei kukaan ole voinut välttyä kuulemasta, miten tärkeää yrityksen omistamasta datasta on tullut. Tiedetään, että mitä nopeammin ja menestyksekkäämmin dataa voidaan hyödyntää, sitä vahvempi kilpailuetu saavutetaan. Yhtälailla tiedetään, että mitä enemmän dataa omistetaan, sitä paremmin voidaan vaikkapa koneoppiminen valjastaa osaksi yrityksen toimintaa. Mutta tekeekö data yrityksen autuaaksi?

Data ei korvaa vahvaa visiota

Mielestäni data itsessään ei tee autuaaksi, onhan se pitkälti historian yhteenvetoa. Sen sijaan datan analysoiminen osana suurempaa kokonaisuutta sekä ympäröivien trendien ymmärtäminen ovat tärkeitä. On ymmärrettävä ihmisten ja markkinan drivereita. Kaupan ala on tästä hyvä esimerkki. Monikaan ei nähnyt verkkokaupan tuloa, ainoastaan muutamilla oli rohkeita visioita markkinan ja ostokäyttäytymisen muutoksista. Kun mennään tällaisille täysin uusille liiketoiminta-alueille, tarvitaan ennen kaikkea visionääristä ajattelua, jota datalla voidaan tukea ja vahvistaa.

Toinen hyvä esimerkki visiolla johtamisesta ovat tabletit. Ensimmäinen tabletti oli rakennettava, jotta kuluttaja pystyi ymmärtämään, mikä se on ja miksi se on tarpeellinen. Ei tällaisesta uudesta tarpeesta ollut vielä dataa olemassa. Sen sijaan tuotekehitystä ohjasi vahva visio siitä, millaisena maailma haluttiin nähdä.

Jos jättää huomioimatta ympäröivän maailman drivereita ja luottaa puhtaasti dataan, saattaa ajautua virheelliseen lopputulokseen. Mietipä esimerkiksi tilannetta, jossa kysyisit kuluttajan preferenssiä siitä, millaisessa myymälässä hän mieluiten asioisi. Moni varmasti vastaisi haluavansa asioida pullantuoksuisessa myymälässä vaikka todellisuudessa suurin osa ajaisi farmariautolla markettiin. Se, mitä ihmiset ihannoivat ja se, mitä he lopulta valitsevat esimerkiksi helppouden vuoksi, eivät aina ole sama asia. Näin ollen uskallan väittää, että data yksin ei tee ketään autuaaksi, vaan voiton vie se, kenellä on vahvin visio datan taustalla.

Uskallatko visioida tulevaisuudesta vai oletko datan orja?

Teknologian kehittyminen on monella tapaa nopeuttanut toimintaympäristöämme. Yrityksen omistama tieto on aina ollut kullanarvoista mutta tänä päivänä sitä pystytään hyödyntämään kattavammin ja reaaliajassa. Kun aikataulut paukkuvat ja palloja on ilmassa useita, on päätösten tekeminen dataan nojautuen luontaista ja järkevää.

Sen sijaan pidemmän aikavälin strategiaa suunnitellessa, menneisyyden analysointi ja toimintaympäristön ymmärtäminen yhdessä, antavat hyvät eväät tulevaisuuden maalailuun ja visionääristen ideoiden synnyttämiseen. Ja tämä, jos mikä, voi tarjota aitoa kilpailukykyä yritykselle.

Suosituimmat