Verouudistusta odotellessa

Tänä keväänä maaliskuulla hallitus toi julkisuuteen ns. kehysriihen esitykset tulevista verolinjauksista. Kohta huomattiin, että esitykset vaativat vielä uusia paalutuksia; uudet tarkennetut linjaukset hallitus esitteli huhtikuun alkupuolella. Miltä nyt sitten vuosi 2014 ja siitä eteenpäin näyttää näiden esitysten valossa tavallisen osakeyhtiön ja sen omistajien kannalta?

Osakeyhtiön oma ns. yhteisöverokanta laskisi 24,5%:sta 20%:iin, eli yli 18%! Samalla osingonsaajana olevan yksityishenkilön osinkoverotus muuttuisi siten, että saajalleen verovapaata osinkoa ei enää olisi lainkaan, eikä ansiotulona verotettavaa osinkoa. Kaikki yksityishenkilön saama osinkotulo olisi enemmän tai vähemmän verotettavaa pääomatuloa. Nettovarallisuudesta 8%:iin saakka (ylärajana kuitenkin 150.000€) osingosta 25% katsottaisiin veronalaiseksi pääomatuloksi ja yli menevältä osin 85%. Saajan veron määrä vaihtelisi siten 7,5%:n ja 27,2%.n välillä. Edelleen siis nettovarallisuudella olisi merkitystä ja nyt sen kasvattaminen hiukan myös helpottuisi yhteisöverokannan laskun myötä. Avoimena tällä hetkellä on vielä esimerkiksi se tuleeko muutoksiin joitain siirtymäsäännöksiä? Esimerkiksi verovuonna 2013 yhteisöverokanta on vielä 24,5% ja vuonna 2014 saatavassa osingossa olisi jo muutetut säännökset. Avoimena on mielestäni myös se, että sovellettaisiinko peitellyssä osingossa edelleen ansiotuloverotusta? Nämä, kuten muutkin avoinna olevat kysymykset, varmasti ratkeavat vielä syksyn mittaan, kun varsinaiset pykälätekstit sisältävät lakiesitykset tulevat julkisuuteen.

Muut ehdotetut, yrityksiä koskevat, muutosesitykset koskisivat esimerkiksi edustuskulujen täydellistä vähennyskelvottomuutta tuloverotuksessa, poistomenettelyn muutosta, korkojen vähennyskelpoisuuden lisärajausta ja joidenkin verohuojennuslakien kiristyksiä. Edustuskulujen täydellinen vähennyskelvottomuus varmaan aiheuttaa entistä tarkempaa rajankäyntiä esimerkiksi sen välillä, mikä on vähennyskelpoista kokous- ja neuvottelukulua ja mikä taas edustusta. KHO antoi keväällä samana päivänä kolme edustuskulujen rajanvetoa koskevaa päätöstä; ne kannattaa lukea. Suosittelen myös tutustumaan jatkuvasti päivitettäviin vuosikirjapäätöksiin 2013 KHO:n sivulla. Poistomenettelyuudistuksessa uhkana on ns. hyödykekohtaisiin poistoihin meneminen. Se teettäisi pienyrityksissä monelta osin tarpeetonta vaivannäköä, jonka hyödyllisyyttä on vaikea nähdä. Toivotaan, että järki vielä voittaa!

Verouudistusmielessä odotellaan nyt rauhassa syksyä ja katsotaan, mitä tarkennuksia vielä mahdollisesti tulee. Sen jälkeen on oikeampi aika tarkemmin arvioida, mitä uudistukset itse kullekin merkitsevät. Sitä ennen nautitaan kesästä!

Reijo Korpela, konsultti, KHT
Visma Services Oy – tilitoimisto Jyväskylä

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: