Verotuksen muutoksia vuodelle 2017

Tulevan vuoden verotus on jälleen ajankohtainen asia. Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa blogien sarjaa, joka käsittelee verotusta ja siihen tulevia muutoksia. Vuoden 2017 alussa voimaan astuvien verotusmenettelyn muutoksien myötä myös oma-aloitteisten verojen korjausmenettely uudistuu. Samalla voimaan astuvat uudet seuraamusmenettelyn ja veronkorotuksensäädökset.  Muutokset pohjautuvat eduskunnan 21.6.2016 hyväksymään hallituksen esitykseen (HE 29/2016).

Korjausmenettely uudistuu

Yksi merkittävä vuoden 2017 alussa voimaan astuva verotuksen muutos liittyy oma-aloitteisista veroista jätettyjen ilmoitusten korjausmenettelyyn. Korjausmenettelyn uudistukset koskevat kaikkia oma-aloitteisesti veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia, ilmoittavia ja maksavia yrityksiä ja yksityishenkilöitä.

Nykyisin ilmoitusten korjaukset tehdään antamalla korjattavasta osiosta (esimerkiksi arvonlisäverosta) kohdekaudelle uusi kausiveroilmoitus, jossa virheellisinä annetuista tiedoista ilmoitetaan ainoastaan muutoksen määrä. Lakiuudistuksen myötä korvaavalla ilmoituksella ilmoitetaan kaikki korjattavat tiedot uudelleen oikeansuuruisina sekä korjaukseen johtaneen virheen syy. Samalle kaudelle annettu uusi ilmoitus korvaa siis jatkossa kaikki aiemmin samalta kaudelta annetut ilmoitukset.

Korjausilmoitusten jättämiseen liittyvien uudistusten lisäksi käyttöön otetaan myös vähäisen virheen korjausmenettely, joka sallii taloudelliselta merkitykseltään vähäisten virheiden korjaamisen joustavasti ilman aiheetonta viivästystä seuraavilla verokausilla. Tällä hetkellä virheiden korjaus tulee aina tehdä oikealle verokaudelle. Vähäisen virheen rajat ilmoitetaan myöhemmin Verohallinnon päätöksellä.

Seuraamusmenettelyn muutokset

Uudistuksen myötä verokaudelle annettavan ensimmäisen veroilmoituksen ja oikaisuilmoituksen myöhästymismaksut tullaan jatkossa eriyttämään toisistaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oma-aloitteisesti annettujen kausiveroilmoitusten tietoja saa jatkossa oikaista ilman sanktioita tietyn aikarajan puitteissa: vuoden 2017 alusta lähtien oma-aloitteisten verojen verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman erillisiä myöhästymisseuraamuksia edellyttäen, että kauden ensimmäinen ilmoitus on annettu määräaikaan mennessä.

Helpotusta veronkorotuksiin

Korjausmenettelyyn liittyvien uudistusten lisäksi oma-aloitteisiin veroihin liittyvää veronkorotuksen tasoa alennetaan merkittävästi nykyisestä. Veronkorotus on lakiuudistuksen jälkeen enintään 50 prosenttia verovelvollisen vahingoksi määrätystä verosta. Tällä hetkellä vastaava veronkorotus voi enimmillään olla jopa kolminkertainen. Myös myöhästymismaksujen vähimmäismäärää lasketaan.

Uudistus tulee helpottamaan myös veronkorotuksen ennustettavuutta, sillä veronkorotuksen tasosta määrätään jatkossa sitovammin laissa ja viranomaisharkinnan osuus tulee vähenemään.

Mikäli vuoden 2017 alussa voimaan astuvat verojen korjausmenettelyjä koskevat muutokset herättivät lisäkysymyksiä, ovat taloushallinnon asiantuntijamme ympäri Suomen käytettävissänne. Ota yhteyttä!

 

Jimena Tapper

 

Jimena Tapper
Accountant, Business Advisor -koulutettava
Visma Services Oy, Tampere

 

 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: