Verotuksen ilmoittamisen muutoksista

Verotus on jälleen ajankohtainen aihe, kun vuosi vaihtuu. Tämä kirjoitus on toinen osa verotusta käsittelevästä blogisarjasta. Vuoden 2017 alussa voimaan astuvat verotusmenettelyn muutokset tuovat uudistuksia oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten, ilmoittamiseen. Muutosten myötä sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee ja Verotili-palvelu korvautuu OmaVerolla. Muutokset pohjautuvat eduskunnan 21.6.2016 hyväksymään hallituksen esitykseen (HE 29/2016).

Selkeyttä ja yhtenäisyyttä menettelyihin

Oma-aloitteisten verojen ilmoitusmenettelyä koskevilla muutoksilla pyritään keventämään pienyritysten hallinnollista taakkaa sekä yhtenäistämään ja selkeyttämään verokäytänteitä.

Muutokset koskevat kaikkia niitä yritys- ja henkilöasiakkaita, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisesti veroja esimerkiksi Verotilin tai kirjanpitojärjestelmän kautta. Tällaisia veroja ovat muun muassa arvonlisävero, työnantajasuoritukset sekä ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä. Varainsiirtovero sekä ennakontäydennysmaksu eivät lukeudu oma-aloitteisten verojen ryhmään.

Joustoa verokauden valintaan

Ilmoitukset oma-aloitteisista veroista annetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin merkityn asiakkaan ilmoitusjakson mukaisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain. Vaikka kalenterikuukausi pysyy jatkossakin oma-aloitteisten verojen ensisijaisena verokautena, pienyritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi valinnaisten verokausien rajoja nostetaan lakiuudistuksen myötä seuraavasti:

  •  neljännesvuosimenettelyn yläraja nostetaan nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon (vuosittainen liikevaihto)
  • kalenterivuosimenettelyn yläraja nostetaan nykyisestä 25 000 eurosta 30 000 euroon (vuosittainen liikevaihto)

Myös verokauden muuttaminen helpottuu vuoden alusta. Lyhempään verokauteen voi siirtyä nykyistä nopeammin eikä verokausi sido nykyisen kolmen vuoden sijaan enää kuin yhden vuoden ajan. Pidennettyyn verokauteen on mahdollista siirtyä erillisestä hakemuksesta. Arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten verokaudet eivät ole uudistuksen jälkeen enää riippuvaisia toisistaan, vaan ne voivat olla jatkossa eripit

Sähköinen ilmoittaminen

Uuden lain myötä sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee tarkoittaen, että paperiset ilmoituslomakkeet jäävät historiaan ja kaikki oma-aloitteiset verot on jatkossa ilmoitettava sähköisesti. Henkilöasiakkaat pystyvät kirjautumaan ilmoituspalveluihin henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mutta pystyäkseen toimittamaan ilmoitukset sähköisesti, on yritysasiakkailla oltava tätä varten voimassa oleva Katso-tunniste. Yritykset pystyvät Katso-tunnisteen avulla toimittamaan ilmoitukset joko itse, tai valtuuttamaan tilitoimiston hoitamaan ilmoitusasiat puolestaan.

Verotili-palvelusta OmaVero

Yksi sähköisen ilmoittamisen kanavista on Verohallinnon oma Verotili-palvelu. Palvelu ei pelkästään mahdollista sähköistä ilmoittamista, vaan se on lisäksi Verohallinnon ylläpitämä asiakaskohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan oma-aloitteisia veroja ja maksuja koskevia tietoja. Muutosten myötä Verotili-palvelu korvautuu OmaVerolla. OmaVerosta löytyy kaikki samat toiminnallisuudet kuin Verotili-palvelusta eikä muutos edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä: esimerkiksi kirjautuminen uuteen palveluun tapahtuu samalla tavalla kuin nykyisin Verotili-palveluun.

Uuden lain astuessa voimaan ja Verotilin poistuessa käytöstä myös osa vanhoista termeistä korvautuu uusilla, esimerkiksi kausiveroilmoituksen sijaan jatkossa puhutaan verokauden veroilmoituksesta.

Nollailmoitukset pois metsätaloudesta

Metsätaloutta harjoittavien on tällä hetkellä jätettävä vuosittainen arvonlisäveroa koskeva kausiveroilmoitus myös sellaisilta kausilta, joina sillä ei ole ollut toimintaa. Tuloverotuksen puolella nämä niin sanotut nollailmoitukset ovat jo poistuneet käytöstä, ja vuoden 2017 alussa käytänteet yhtenäistetään siten, ettei metsätalouden kausiveroilmoitusta tarvitse enää antaa mikäli verovelvollisella ei ole verovuonna ollut metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja.

Lisätietoja vuoden 2017 alussa voimaan astuvista oma-aloitteisten verojen ilmoittamisen muutoksista saat taloushallinnon asiantuntijoiltamme ympäri Suomen. Ota yhteyttä!

Jimena Tapper

 

Jimena Tapper
Accountant, Business Advisor -koulutettava
Visma Services Oy, Tampere

 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: