Siirry sisältötekstiin

Veronumerokäsittely telakkateollisuudessa – mitä muutos tarkoittaa urakoitsijoille?

Telakkateollisuudessa ollaan muutosten äärellä kun kesällä 2022 astuu voimaan lakimuutos, jonka mukaan telakoiden on pidettävä kirjaa siellä työskentelevistä henkilöistä ja heidän veronumeroistaan. Mitä tämä tarkoittaa ja miten telakkateollisuuden yritysten tulisi siihen valmistautua?

Mistä lakimuutoksessa on kyse?

1.7.2022 astuu voimaan laki, jonka mukaan rakennusalalla jo käytössä oleva veronumeromenettely ulotetaan koskemaan myös laivanrakennusalaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että telakoilla pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä taholla on velvollisuus pitää kirjaa telakalla työskentelevistä henkilöistä sekä huolehtia, että jokainen telakan työntekijä käyttää tunnistekorttia liikkuessaan telakka-alueella.

Kuten rakennusalallakin, lakimuutoksen toivotaan tuovan apua harmaan talouden torjuntaan. Telakoilla työskentelee paljon ulkomaista työvoimaa, jota ei ole kirjattu Suomessa verovelvollisiksi eikä tietoa veronmaksusta muihinkaan maihin ole. Ulkomainen työvoima halutaan saada verovalvonnan piiriin ja näin vähentää mahdollisuutta pimeän työn tekemiseen Suomessa.

Mitä muutos telakoilla tarkoittaa telakalla työskenteleville yrityksille?

Voimaan tuleva lakimuutos ei vaikuta pelkästään telakoilla pääasiallista määräysvaltaa käyttäviin tahoihin, vaan kaikkiin siellä työskenteleviin yrityksiin. Heinäkuusta 2022 lähtien jokaisen työnantajan on kirjattava työntekijänsä veronumerorekisteriin sekä varmistaa, että työntekijöillä on veronumero. Työnantajan on myös huolehdittava, että työntekijöillä on käytössään kuvalliset tunnistekortit telakka-alueella liikkuessaan, jotta pääasiallista määräysvaltaa käyttävä taho voi valvoa, ketä telakka-alueella liikkuu.

Jotta telakka-alueilla liikkuvista ja työskentelevistä voidaan pitää kirjaa, tulee telakoille asentaa portteja ja järjestelmiä, joiden avulla kulunvalvontaa voidaan hoitaa. Tähän on jo rakennustyömailla totuttu ja varsinkin kaupunkikeskittymissä porttien ja aidattujen työmaiden määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Rakennusalalla vallitsevia, hyväksi todettuja käytänteitä kannattaakin hyödyntää nyt myös telakkateollisuudessa. Esimerkiksi rakennusalan tunnistekortit tilataan usein luotettavilta toimittajilta, kuten Vastuu Groupilta. Vastuu Groupin Valttikortti on nykyään tuttu näky työmailla, ehkä tulevaisuudessa myös telakoilla.

Mitä tulevaisuudessa?

Kun vastaava muutos astui voimaan rakennusalalla vuonna 2012, ei mennyt kauaakaan, kun alalle tuli lisävaatimuksia. Laki ilmoitusvelvollisuudesta astui voimaan vuonna 2014.

Ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa, että pääurakoitsijan tulee ilmoittaa verottajalle ilmoituskuukauden aikana työmaalla työskennelleet henkilöt ja heidän työnantajansa. Samalla pääurakoitsijan tulee ilmoittaa, mitkä urakoitsijat ovat laskuttaneet kyseisen kohteen urakasta ilmoituskuukauden aikana ja kuinka paljon. Jos hieman yksinkertaistetaan, ilmoituskynnys ylittyy, kun urakan kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa.

Voisi siis olla mahdollista, että samat lakimuutokset ja lisävaatimukset ajetaan voimaan tulevaisuudessa myös telakkateollisuudessa, vaikka päätöksiä tästä ei tiettävästi olekaan tehty.

Työajanseuranta on aina pakollista – myös telakkateollisuudessa

Vaikka kulunvalvonta ei ainakaan vielä kaikille telakoiden urakoitsijoille pakollista olekaan, työaikalaki tekee työajanseurannasta jo nyt pakollista kaikille yrityksille. Työaikalaki uudistui vuonna 2020, mikä toi mukanaan velvollisuuden seurata kokonaistyöaikaa neljän kuukauden tasoittumisjaksoissa. Keskimääräinen viikottainen työaika ei saa tasoittumisjaksolla ylittää 48 tuntia, ylityöt mukaan lukien. Uudistus tekee työajan manuaalisesta seuraamisesta entistäkin hankalampaa erityisesti aloilla, joilla työajat vaihtelevat lyhyellä aikavälillä paljon.

Tämä, sekä tarve saada työajat ajettua suoraan palkanlaskentajärjestelmään, on lisännyt yritysten halukkuutta sähköistää työajanseurantansa. Sähköistämisellä haetaan myös reaaliaikaisempaa dataa esimerkiksi projektien laskutuksesta. Telakoilla toimiville urakoitsijoille laskutettavan työn seuraaminen on tärkeää ja sähköinen työajanseurantajärjestelmä auttaa siinä. Modernista työajanseurannan järjestelmästä saat samasta työaikakirjauksesta valmiin aineiston niin palkanlaskentaan kuin laskutukseenkin. Myös mahdollisten urakan ulkopuolisten töiden lisälaskutus tarkentuu ja reaaliaikaistuu huomattavasti.

Visma Moveniumin sähköisen työajanseurannan avulla saat ryhtiä työaikakirjauksiin ja varmistat, että kaikki työt tulee laskutettua. Tuntikirjaukset hoituvat reaaliaikaisesti ja nopeasti mobiilisovelluksella, selaimella tai leimauslaitteella. Myös kulunvalvonta ja viranomaisilmoitukset onnistuvat kätevästi samalla järjestelmällä. Tutustu Visma Moveniumiin visma.fi/movenium.

Kokeile 14 päivää maksutta

Suosituimmat