Vältä ohjelmistoeroosio kasvattamalla osaamisen pääomaa

visma laptop

Osaaminen on pääomaa. Yrityksen ja sen johdon tulee huolehtia siitä yhtä hyvin kuin pääomasta, joka näkyy euroina tuloslaskelmassa ja taseessa.

Osaamisella ja sen kehittämisellä on usein jopa suurempi vaikutus yrityksen tulokseen, kuin tyypillisesti arjen kiireiden keskellä ehdimme ajattelemaan ja todentamaan. Tunnistatko itsesi tilanteesta, jossa olet lykännyt uuteen toimintamalliin siirtymistä, koska vanhalla mallilla olet saanut asian hoidettua nopeasti pois alta? Tai onko uuden ominaisuuden käyttöönottaminen tuntunut hankalalta, koska ei ole ollut aikaa perehtyä asiaan juuri sillä hetkellä?
Hyväntahtoisesti moni meistä uskoo, että aikaa löytyy muutaman viikon sisään. Kuitenkin jo suppea ”käytävägallup” paljastaa, että aikaa ei tule, ellei sitä erikseen ota ja varaa. Meille, ”deadline-orientoituneelle” työntekijäsukupolvelle, tuntuu olevan tuttua kyllä suorittaa tehtävät aikataulussa, mutta se ei ulotu osaamisen kehittämiseen.

Ohjelmistoeroosio vaanii jokaisessa yrityksessä

Ohjelmistoeroosio on varsin kuvaava termi sille, kuinka yrityksen pääoma voi huomaamattamme huveta. Tutkimukset osoittavat, että nykykäyttäjät kykenevät perehdytyksen yhteydessä siirtämään vain noin 70–80 % omasta osaamisestaan uudelle henkilölle. Henkilöstövaihtuvuus vähentää järjestelmien käytön tehokkuutta, mikä heijastuu organisaation kokonaistehokkuuteen ja suoritustasoon.

Ohjelmistoeroosio konkretisoitui omalla kohdallani juuri hiljattain. Tiimissämme aloitti uusi henkilö. Kiireen keskellä päädyimme sisäisen perehdytyksen sijaan ostamaan koulutuksen yhteen ydinjärjestelmistämme suoraan palvelun tarjoajalta.  Ajatus oli saada uusi työntekijä nopeasti ja tehokkaasti samalle osaamistasolle kuin muut tiimiläiset. Yllätykseksemme saimmekin paljon paremman vastineen koulutuksesta, kuin olimme alun perin odottaneet.

Ensiksikin kävi ilmi, että järjestelmä oli kehittynyt käyttöönoton jälkeen huomattavasti ja saatavilla oli monta uutta toiminnallisuutta, joita olimme kaivanneet työmme helpottamiseksi. Toiseksi tapamme käyttää ohjelmistoa oli perustunut tapaan, johon oli käyttöönotossa opittu ja pysynyt samana jo pitkään. Emme olleet edes ajatelleet, että asiat voisi järjestelmällä tehdä toisin. Tämäkin tiedostamaton tehottomuus tuli esiin, ja nyt koko tiimi on tyytyväisempi sekä itse järjestelmään että tehokkaampaan tapaan saada asiat tehdyksi.

Haastankin jokaisen kysymään itseltään, milloin olen viimeksi panostanut oman osaamisen kehittämiseen ja uusien työskentelymahdollisuuksien aktiiviseen kartoittamiseen? Huolimatta siitä, kuinka kauan aikaa edellisestä kerrasta on, varaa sille nyt aikaa kalenterista ja aseta oma deadline sille muutokselle, jonka päätät tehdä toimiaksesi jatkossa tehokkaammin.

Inspiraatiota kartoittaa mahdollisuuksia ja tehdä asioita uudella tavalla:
Visman pilvipalvelut 
Visman koulutukset 

Katja Bäckström

Katja Bäckström

Marketing Manager
Visma Software Oy

0