Siirry sisältötekstiin

Valmistavan teollisuuden yrittäjän 3 + 1 vinkkiä komponenttipulan selättämiseen

Maailman teollisuus on kärsinyt jo parin vuoden ajan komponenttipulasta ja erityisesti valmistavan teollisuuden yritykset ovat löytäneet itsensä puun ja kuoren välistä. Raaka-aineiden, kuten teräs-ja metallituotteiden, saatavuus on merkittävästi heikentynyt, jolloin myytävää tuotetta ei voida valmistaa kysynnän mukaisesti. Tämä taas näkyy asiakkaiden suuntaan toimitusten viivästymisenä. Myös useiden asiakkaiden ostovoima on heikentynyt, jolloin tilauksia ei satele entiseen tahtiin, mikä vaikuttaa taas liikevaihtoon.

Haastattelimme yritysten IT-ratkaisuihin erikoistuneen Alho IT:n asiakkuuspäällikkö Juha Aroa. Kysyimme Arolta, jonka asiakkuuksista suuri osa on valmistavan teollisuuden yrityksiä, millaisia haasteita hän on kohdannut asiakkaidensa arjessa ja mitä vinkkejä hän yrityksille antaisi kompontenttipulassa selviämiseen.

Juha Aro, miten komponenttipula vaikuttaa tällä hetkellä valmistavaan teollisuuteen?

– Olen huomannut, että varsinkin pienemmillä toimijoilla on tällä hetkellä haasteita saada raaka-aineita sekä tietoa toimitusten aikataulusta ja hinnasta. Toimittajat saattavat pahimmillaan pantata saatavilla olevaa varastoa muutaman päivän odottaen kustannuksien nousua ja ilmoittavat tämän jälkeen, että nyt olisi tavaraa saatavilla, päivän hinta on kuitenkin tämä. Päivän hinta on yleensä merkittävästi tilaushetkeä korkeampi, tietää Aro.

Suuremmilla tai pitkään toimineilla yrityksillä tilanne ei ole yhtä paha. Syyksi Aro arvioi pitkiä ja vahvoja henkilösuhteita raaka-aineiden toimittajiin. Tämä on johtanut jopa siihen, että yritykset ovat antaneet raaka-aineiden toimittajille niin sanottuja avoimia tilauksia luvaten ottaa vastaan niin paljon raaka-aineita kuin tarjolla on.

– Tämä tekee toimitusaikojen ja hintojen ennustamisesta hyvin vaikeaa, Aro toteaa.

Mistä raaka-aineiden saatavuuden ongelmat sitten johtuvat? Taloustaito haastatteli marraskuussa 2021 Teknologiateollisuus ry:n johtavaa ekonomistia Jukka Palokangasta valloillaan olevasta komponenttipulasta ja hän listasi yhdeksi syyksi raaka-aineiden tuotantoketjujen ongelmat. Kontteja ei saada tarpeeksi, sillä ne ovat väärissä satamissa ympäri maailman eikä materiaalit pääse matkaan. Myös energian hinnan nousulla, pandemian vuoksi suljetuilla tai vajaalla kapasiteetilla toimivilla tehtailla sekä sähkön saatavuuden ongelmilla on myös oma roolinsa komponenttipulan synnyssä ja jatkumisessa.

Tilanne on haastava, mutta yrityksillä on jonkin verran mahdollisuuksia lieventää komponenttipulan vaikutuksia liiketoimintaansa. Millaisia vinkkejä Juha Aro antaisit valmistavan teollisuuden yrityksille komponenttipulassa selviämiseen?

1. Osta kerralla enemmän varastoon

Raaka-aineiden saatavuus aiheuttaa varmasti tällä hetkellä eniten päänvaivaa valmistavan teollisuuden yrityksille. Varaston optimoinnin sijaan suosittelen ostamaan mahdollisimman paljon materiaaleja varastoon, jotta riippuvuus raaka-aineiden toimittajiin pienenee ja tuotanto pelaa tasaisemmin ilman jatkuvia pysähdyksiä. Tämä on toki tehtävä oman yrityksen kassan ja mahdollisuuksien puitteissa.

2. Laita raportointi kuntoon

Tiedolla johtamisen ja liiketoiminnan ennustettavuuden tärkeys korostuu epävarmassa toimintaympäristössä ja toiminnanohjausjärjestelmä on avainasemassa luotettavan datan saamisessa. Asiakkaat suhtautuvat ymmärtäväisemmin esimerkiksi hintojen nousuun ja toimitusaikojen pitenemiseen, kun voit datasta näyttää materiaalien hintamuutokset ja toimitushaasteet toimittajan puolelta. Mitä enemmän saat oikeellista ja reaaliaikaista tietoa liiketoiminnastasi, sitä parempia ja perustellumpia päätöksiä voit alati muuttuvassa tilanteessa tehdä. Monet yritykset muun muassa hämmästyvät otettuaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönsä, mitkä projektit ja tuotteet ovat oikeasti kannattavimpia yritykselle. Todellisuus on usein poikennut luullusta. Myös liiketoiminnan ennustettavuus paranee kun järjestelmästä saadaan ulos dataa, jonka avulla voidaan nähdä toistuvia kaavoja tai poikkeamia normaalista.

3. Suojele kassaasi sinulle sopivin keinoin

Kun markkinoilla on turbulentit ajat, oman kassan suojelu on entistäkin tärkeämpää. Yrittäjänä sinulla on muutamia erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksesi kassavirtaan. Voit ottaa käyttöösi esimerkiksi laskurahoituksen, jonka kautta saat myyntisaatavat nopeasti ja kerralla omaan kassaasi. Myös factoring on vaihtoehto, mutta tässä palvelussa rahan kierto on hitaampaa. Voit myös helpottaa tilannetta muokkaamalla asiakkaidesi sopimus- ja maksuehtoja. Näin voit esimerkiksi reagoida raaka-aineiden hintojen äkillisiin muutoksiin. Toiminnanohjausjärjestelmän tarjoama data toimii hyvänä perustana näille toimenpiteille ja oikeutuksena esimerkiksi hinnankorotuksille asiakkaan suuntaan.

Tehokkaalla osto- ja myyntihintojen hallinnalla voi välttää kassa- ja kannattavuusongelmia valmistavassa teollisuudessa.

Tutustu aiheeseen

BONUS: Hanki tarvittaessa uusia asiakkaita

Koostuuko asiakaskuntasi muutamasta suuresta toimijasta? Onko asiakkaidesi ostovoima heikentynyt eikä tilaukset tuo tarpeeksi rahaa kassaan? Yksinkertaista, mutta elintärkeää: hanki lisää asiakkaita. Älä huoli vaikka nämä asiakkaat eivät voisi sitoutua jatkuviin tilauksiin tai pitkäaikaiseen asiakkuuteen. Tärkeintä on luoda kriittisellä hetkellä kassavirtaa ja täyttää pitkäaikaisten asiakkaiden tilausten vähenemisestä syntynyt aukko.

Onko komponenttipula ja pandemia ravistellut sinunkin yritystäsi ja haluaisit konkreettisia ratkaisuja ongelmiin? Katso webinaaritallenteemme aiheesta! Webinaarissa vastaamme kysymykseen ”Miten ERP-järjestelmä voi helpottaa komponenttipulan tuomia haasteita?”.

Katso webinaaritallenne

Suosituimmat