Siirry sisältötekstiin

Uusi työaikalaki tuo joustoa yrityksen työaikasuunnitteluun

Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020. Uudistukselle oli tarve, sillä aiempi laki ei enää vastannut modernin työnteon tarpeisiin. Etätyö on yleistynyt merkittävästi ja työlainsäädäntö pyrkii seuraamaan perässä. Tavoitteena on mahdollistaa työajan entistä joustavampi käyttö.

tyoaikalaki-visma
tyoaikalaki-visma

Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020.

Uudistukselle oli tarve, sillä aiempi laki ei enää vastannut modernin työnteon tarpeisiin. Etätyö on yleistynyt merkittävästi ja työlainsäädäntö pyrkii seuraamaan perässä. Tavoitteena on mahdollistaa työajan entistä joustavampi käyttö.

Keskeisimpiä uudistuksia ovat säädökset:

  • joustotyöaikamallista
  • enimmäistyöajasta
  • liukuvan työaikajärjestelyn muutoksista
  • lakisääteisestä työaikapankista

Paikkasidonnaisuudesta on työajan määrittelyssä pääosin luovuttu. Lähtökohtana on, että uusi työaikalaki soveltuu kaikkiin alasta ja tehtävästä riippumatta. Lain soveltamisen ulkopuolelle jäävät vain johtavassa asemassa tai siihen rinnasteisessa asemassa olevat työntekijät, mikäli heillä on todellinen mahdollisuus päättää itse työajastaan.

Joustotyöaika uutena työaikamallina

Voidaan sanoa, että työaikalain merkittävin uudistus on joustotyöaika. Työajan sitominen tiettyyn paikkaan ei ole enää ollut todellisuutta monissakaan työtehtävissä. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat erilaiset asiantuntijatehtävät, joissa ei ole merkitystä sillä, missä työntekijä työn tekee. Etätyö ei kuitenkaan nykyisen voimassa olevan lain mukaan ole ollut tähän saakka virallista työaikaa, sillä työajan käsite on ollut sidottu työpaikkaan.

Uuden työaikalain myötä työnantajalla ja työntekijällä on mahdollisuus sopia joustotyöajasta.

Tällöin vähintään puolet työntekijän työajasta tulee olla sellaista, että työntekijä voi itse päättää sen suorituspaikan; työnantajan edelleen määritellessä tehtävät, tavoitteet sekä niille asetetut aikataulut. Joustotyöajan voi työsopimuksen voimassaolon aikana irtisanoa erikseen seuraavan tasoittumisjakson loppuun, eikä sille tarvita työsopimuslain mukaista erityistä perustetta.

Muita uuden työaikalain keskeisiä uudistuksia käsitellään tarkemmin lakitoimistomme Visma Legalin blogikirjoituksessa. Siirry lukemaan blogikirjoitus tästä.

Visma Legal on luotettu lakialan ammattilainen, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Olemme Varsinais-Suomen suurin lakitoimisto ja palveluksessamme on yli 20 lakiasiantuntijaa. Visma Legal on osa kasvavaa pohjoismaista Visma-konsernia. Monikansallinen konserni yhdistettynä Visma-perheen yritysten yrittäjähenkiseen draiviin luo ainutlaatuisen työympäristön.

Suosituimmat