Siirry sisältötekstiin

Uusi laki höllentää salassapitoa – ovatko lapseni tiedot turvassa päiväkodissa?

Nelihampainen naurava suu on vastassa päiväkodin portilla. Se on päivän paras hetki, ainakin ensimmäiset kaksi sekuntia. Jos leikit on kesken, tulin liian aikaisin. Yleensä tulen liian myöhään, kaverit on jo haettu. Usein huomio menee repun ja likavaatepussin etsintään ja kurahousujen riisumiseen. Sitten kiireellä kotiin. Nälkä iskee pikkumahoihin jo matkalla.

Tuliko kysyttyä, miten päivä meni? Harvoin. Henkilökunnan kanssa vaihdetaan nopeat kuulumiset, mutta siihen se jääkin. Illalla mieleen tulee tuhat kysymystä. Milloin onkaan retkipäivä, sisäliikuntaa, kehityskeskustelu? Kertomatta jäi myös, että maanantaina on hammaslääkäri. Pääsikö vaipat jo loppumaan?

Hyviä uutisia näiden kysymysten kanssa kamppaileville – Wilma tulee varhaiskasvatukseen.

Milloin onkaan retkipäivä, sisäliikuntaa, kehityskeskustelu?

Uusi varhaiskasvatuslaki

Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan 1.9.2018. Se helpottaa mm. päiväkodin ja perheiden yhteydenpitoa. Olen innoissani, sillä nyt Wilmaa voi käyttää myös varhaiskasvatuksessa! Kuulumiset ja tärkeät tiedotteet kulkeutuvat vanhemman tietoon vaivattomasti. Vanhempia varmasti myös helpottaa, kun eri ikäisten lasten tiedot löytyvät samasta järjestelmästä.

Lapsen jatkaessa kouluun ja edelleen ylemmille kouluasteille olennainen tieto siirtyy Wilma-palvelussa lapsen mukana. Wilmasta tarvittava tieto kulkeutuu sähköisesti myös viranomaisille.

Arjen kiireessä löydän lastani koskevan tiedon yhdestä paikasta ja tavoitan henkilökunnan helposti.

Tähän asti varhaiskasvatusta ovat koskettaneet koulutusjärjestelmää tiukemmat salassapitosäännökset. Uuden lain mukaisesti varhaiskasvatuksen asiakkuus ja siihen liittyvät tiedot eivät enää ole kaikilta osin salassa pidettäviä. Nykymallissa yksityisyyden suoja on samantasoinen kuin kouluissa. Näin yhteydenpito kodin ja varhaiskasvatuksen välillä on mahdollista hoitaa myös digitaalisesti.

Vanhempana koen tärkeänä, että kodin ja varhaiskasvatuksen välillä on toimiva ja luotettava viestintäkanava. Arjen kiireessä löydän lastani koskevan tiedon yhdestä paikasta ja tavoitan henkilökunnan helposti. On kanava, jossa esittää ne unohtuneet kysymykset. Sähköpostiviidakossa tieto hukkuu helposti.

Entä tietoturva?

Vanhempana edellytän, että tieto liikkuu luotettavasti. Uusikin laki velvoittaa, että salassa pidettävien henkilötietojen käsittely tulee edelleen tapahtua huolellisesti ja turvallisesti.

Lain muutoksen myötä otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda, johon tallennetaan tietoa lapsesta ja tämän perheestä viranomaiskäyttöön. Voinko luottaa, että lastani koskevaa tietoa varjellaan asianmukaisesti?

Wilma-palvelu täyttää keväällä voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset

Wilmassa tieto on turvassa. Wilma-palvelu täyttää keväällä voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset, ja palvelussa hyödynnetään laadukkaita suojausmenetelmiä. Koulut ja varhaiskasvatus painottavat, että Wilmassa liikkuva tieto on luottamuksellista, ja vastuu viestinnästä on käyttäjillä. Viestit kannattaa kirjoittaa paikassa, jossa ulkopuolinen ei pääse näkemään sisältöä.  


Kanava yhteydenpitoon

Kokemukseni on, että kun luokan ja varhaiskasvatusryhmän vanhemmat pitävät yhtä, lapset kokevat kasvuympäristönsä turvalliseksi. Rinnastan koulun ja kodin välisen kasvatuskumppanuuden jopa yhtä tärkeäksi kuin vanhempien välisen kumppanuuden. Tiivis yhteistyö madaltaa kynnystä puuttua konflikteihin – niitähän sattuu.

Wilmassa yhteydenpito onnistuu vaivattomasti. Nopea viestittely käy kätevästi mobiliisovelluksessa. Ei enää tekosyitä, viestit tavoittavat kiireisimmätkin vanhemmat paikasta riippumatta. Wilma liikkuu siellä, missä sinäkin.

Suosituimmat