Uusi kirjanpitolaki tulossa

Uusi kirjanpitolaki tulee voimaan vuoden 2015 aikana. Sitä on alettava noudattamaan tilikaudella, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Lakia saa noudattaa jo tilikaudella, joka alkaa lain voimaan tulon jälkeen vuonna 2015. Laki on vielä esitys, voimaantulopäivää ei myöskään vielä ole tiedossa. Laki perustuu EU:n parlamentin hyväksymään uuteen tilinpäätösdirektiiviin. Kyseessä on siis kirjanpitolain ja –asetuksen tarkistamisesta direktiivin mukaiseksi. Direktiivi lähtee ”alhaalta ylös”-mallista, jossa ensin määritetään kaikille yhteinen säännöstö, joka muuttuu vaativammaksi yrityskoon kasvaessa. Kirjanpitolain muutokset –työryhmän mietintö on juuri valmistunut, ja se on lähetetty lausuntokierrokselle.

Pienet ensin -periaate

Direktiivi määrittää uudet pienten yritysten rajat, joita kaikkien jäsenvaltioiden tulee jatkossa noudattaa. Pienille konserneille noudatettaisiin näitä samoja rajoja ja tuolloin pieni konserni vapautuisi konsernitilinpäätöksen laadintavelvoitteesta. Mikroyrityksille, jotka ovat kaikista pienimpiä yrityksiä, on omat kansalliset rajansa. Tämä ei ole pakottavaa säännöstöä, ellei Suomen lainsäätäjä niin päätä.

Yhtenä direktiivin ohjeena on pienet ensin –periaate. Uudessa laissa näkökulma vaihtuu suuryrityksistä pk-yritysten tukemiseen hallinnollisia rasitteita vähentämällä. Pienen tilinpäätös sisältää lyhennetyn taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Mikroyritysten helpottaminen perustuisi kansallisiin ratkaisuihin. Mikroyrityksen tase ja tuloslaskelma voitaisiin esittää pienyritystäkin lyhyemmässä muodossa. Mikroyritys on aina pienyritys eli tämä muodostaa katon sille, mitä mikroyritykseltä voidaan vaatia. Mikroyritysten ”suojasatamasäännös” tarkoittaa, ettei oikea ja riittävä kuva edellytä muiden kuin säädettyjen seikkojen esittämistä.

Olennaisuuden periaate

Tilinpäätösperiaatteisiin tulee uutuutena olennaisuuden periaate. Olennaisuus määritetään informaation vastaanottajan näkökulmasta. Seikka on olennainen, kun sen pois jättämisen tai väärin ilmoittamisen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita tiedon käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Seikka voi olla yksittäisenä epäolennainen, mutta arviointi tulee kohdistaa kokonaisuuteen, jos samankaltaisia seikkoja on useita.

Sähköinen julkistaminen ja säilytys mahdollistaa automaation etenemisen

Uusi laki ottaa kantaa tilikauden aikaisen kirjanpidon ja aineiston säilyttämiseen. Kirjanpitolakiesityksen mukaan tasekirjan paperisäilytysvelvoite poistuu, joten tilinpäätös voidaan julkistaa ja säilyttää kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa. Aineistojen säilytys voisi tapahtua missä vain, kunhan niitä voidaan tarkastella Suomesta käsin. Direktiivi kannustaa ns. yhden luukun palvelumalliin, jolloin yritysten olisi mahdollista toimittaa ja julkistaa kirjanpito ja tilinpäätöstiedot ainoastaan kerran ja sellaisessa muodossa, joka antaa useille käyttäjille mahdollisuuden päästä tietoihin ja käyttää niitä helposti. Tavoitteena on siis poistaa kaikki digitalisoinnin esteet ja mahdollistaa automaation eteneminen. Monet kansalliset hankkeet ovat jo pitkällä luoden tietoteknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat sähköisen viranomaisasioinnin.

Uuden kirjanpitolain voimaantulo lähestyy ja lopullinen muoto tarkentuu lainvalmistelutyön edetessä alkuvuoden aikana.

Kristiina Timperi

Kristiina Timperi

Varatoimitusjohtaja
Visma Services Oy

 

 

Mikäli harkitset taloushallinnon ulkoistamista tai tilitoimiston vaihtoa, olethan meihin yhteydessä puh. 010 756 40 tai lue lisää: visma.fi/taloushallinnon-palvelut

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: