Siirry sisältötekstiin

Uudistuva Wilma oppilashallinnon suunnannäyttäjäksi

Wilma on oppilashallintojärjestelmä, jota käyttää yli kaksi miljoonaa suomalaista. Tänä syksynä Wilmaa kehittävä Visma Enterprise on tehnyt jo kaksi koululiiketoiminannan alaan kytkeytyvää yrityskauppaa. Mihin nämä yrityskaupat tähtäävät ja mitä suomalaisten tuntemalle Wilmalle on luvassa?

Wilma tulevaisuuden opetuksen järjestämisen suunnannäyttäjä

Wilma on oppilashallintojärjestelmä, jota käyttää yli kaksi miljoonaa suomalaista. Tänä syksynä Wilmaa kehittävä Visma Enterprise on tehnyt jo kaksi koululiiketoiminannan alaan kytkeytyvää yrityskauppaa. Mihin nämä yrityskaupat tähtäävät ja mitä suomalaisten tuntemalle Wilmalle oikein on tapahtumassa?

“Molemmat kaupat tukevat tavoitettamme tarjota kaikki keskeiset opetuksen järjestämiseen tarvittavat palvelut yhdeltä luukulta. Me haluamme luoda paremman ja laajemman palvelupohjan, jonka avulla niin Wilman kumppaneilla kuin sen käyttäjilläkin on parempi pääsy tiedon äärelle”, kertoo Visma Enterprisen koululiiketoiminnan johtaja Teemu Lehtonen.

Ensimmäinen yrityskauppa julkistettiin syyskuussa. Silloin Visma Enterprise osti School Day Helsinki Oy:n kehittämän Dashboard-palvelun, joka visualisoi oppilaitosten raportit ja tuo ajantasaista ja luotettavaa tietoa johtamisen tueksi. Kauppa vahvisti Wilman oppilashallinnon pilvipohjaista tietojohtamista. Lokakuussa Visma Enterprise hankki Dikaios Oy:n, jonka avulla oppilaitokset voivat hankkia sähköisiä oppimateriaaleja sekä hallita sujuvasti lisenssejä Wilman kautta.

Wilma uudistuu kuitenkin myös monilla muilla tavoin kuin yrityskauppojen kautta. Tänä vuonna lanseerattu uusi kehitysohjelma mahdollistaa myös Wilman jo olemassa olevien toiminnallisuuksien kehittämisen ketterästi ja asiakkaita kuunnellen. Lisäksi palvelua monipuolistetaan uuden integraatioalustan avulla.

Monoliitista mikropalveluiden kokonaisuudeksi

Joiltain osin Wilman kehitys on viime vuosina ollut hieman jähmeää: suurta laivaa on ollut vaikea kääntää, eikä ohjelmistoa ole saatu kehitettyä aivan niin ketterästi kuin modernin oppilashallinnon tarpeet edellyttäisivät. Haasteena on ollut Wilman rakenne. Se muodostuu laajasta monia erilaisia palveluja sisältävästä kiinteästä kokonaisuudesta, jonka yhtä osa-aluetta on vaikea muuttaa ilman että se vaikuttaisi kaikkiin muihinkin. 

Nyt kehitystyössä noustaan nykyisen Wilma-kokonaisuuden yläpuolelle niin, että se voidaan pilkkoa kohtuullisen kokoisiin ja helpommin priorisoitaviin osiin.

”Kaikkea ei voida kehittää kerralla, se on sula mahdottomuus. Siksi meidän on saatava eri osat irrotettua toisistaan. Tuomme siis kaiken ylle sähköisen työpöydän, jonka myötä nykyinen monoliitin kaltainen kokonaisuus hajoaa niin sanotuiksi mikropalveluiksi”, selittää Visma Enterprisen koululiiketoiminnan johtaja Teemu Lehtonen.

Sähköisen työpöydän takana yksittäisiä palveluja voidaan kehittää ketterästi, ilman että se häiritsee käyttäjiä. Kehitystyötä tehdään vahvemmin asiakkaita kuunnellen, ja vastaisuudessa palveluja voidaan päivittää tarpeen mukaan vaikka joka päivä. 

”Tulevaisuudessa ohjelmistoa päästään kehittämään fiksummin, paremmin ja ketterämmin, ja saamme aikaan myös näkyvää muutosta nopeammin”, Lehtonen iloitsee.

Integraatioalusta mahdollistaa laajemman palveluekosysteemin

Oman palvelukehityksen rinnalla Visma Enterprisen tavoitteena on synnyttää alalle kokonaisvaltainen palveluekosysteemi. Vaikka Wilmalla on merkittävä rooli suomalaisessa koulumaailmassa, toimialalta löytyy myös monia muita tuotteita, jotka vastaavat loistavasti alalla tunnistettuihin rajatumpiin tarpeisiin. 

Visma Enterprisen suuri visio onkin tuoda kaikki hyväksi ja toimivaksi havaitut palvelut samaan ekosysteemiin, mistä ne ovat helposti saatavana kaikille niitä tarvitseville. Tätä osaa Wilman visiosta tukee uusi integraatioalusta, jolla tarjotaan kumppaneille aiempaa paremmat mahdollisuudet tuoda omia tuotteitaan osaksi Wilman sähköistä työpöytää. 

”Integraatioalusta tarjoaa paremmat rajapinnat ja modernit tavat toimia. Se auttaa myös välittämään tietoa eri mikropalveluiden välillä, olivat ne mikropalvelut sitten Visman tai kumppanien tuottamia. Tieto liikkuu sujuvasti, ja loppukäyttäjälle näkyy vain toimiva palvelu riippumatta siitä, mikä taho sen kehityksen taustalla on”, Teemu Lehtonen visioi.

Wilman suunta on selvä: Ohjelmistoa kehitetään aiempaa määrätietoisemmin, ketterämmin ja asiakkaita herkällä korvalla kuunnellen. Uudistuva Wilma haluaa olla modernin ja nopeasti kehittyvän suomalaisen koulumaailman tuki ja turva.

Suosituimmat