Kuuluuko yrityksesi rohkeisiin vai varovaisiin?

Uskallatko ulkoistaa taloushallinnon prosessit?

Luin tässä taannoin Suomen Taloushallintoliiton ja BDO:n laajan tutkimuksen, jota varten haastateltiin keskisuurten yritysten talousjohtoa. Tutkimuksesta käy ilmi, että keskisuuret yritykset voisivat hyötyä rohkeammasta taloushallinnon ulkoistamisesta. Suurin syy miksi innostuin kirjoittamaan tästä aiheesta oli tutkimustuloksista ilmi käyvä seikka siitä, että keskisuuret yritykset ovat hyvin varovaisia taloushallintonsa ulkoistamisessa. Osasyyksi tähän todettiin se, etteivät palveluntarjoajat ole kyenneet neuvomaan ulkoistusprosessissa ja markkinoimaan hyötyjä tarpeeksi selkeästi. Vastataksemme tähän tarpeeseen kokosimme tämän blogin lisäksi myös keskisuurille yrityksille suunnatun käytännönläheisen oppaan taloushallinnon ulkoistamiseen.

Taloushallinnon päättäjät kamppailevat mm. seuraavien kysymysten parissa: Miten automatisoida ja tehostaa taloushallintoa? Miten varmistua, että viranomaisvelvoitteet on hoidettu oikein? Mistä löytää osaamista ja resursseja hoitamaan kansainvälistyvän organisaation taloushallinnon asioita? Kysymyksiin saa helpoiten vastaukset, kun kääntyy rohkeasti taloushallinnon ulkoistamiseen erikoistuneen palveluntarjoajan puoleen.

Sujuva taloushallinnon ulkoistaminen vaatii molemmilta osapuolilta sitoutumista. Jo alkumetreillä aletaan rakentamaan luottamusta ja pitkäaikaista kumppanuutta. Toimivan yhteistyön tuloksena asiakas voi keskittyä oman ydinliiketoimintansa kehittämiseen, hyötyä laskennan ja raportoinnin laadun parantumisesta, kustannussäästöistä sekä taloushallinnon prosessien jatkuvuudesta.

Miksi ulkoistaa taloushallinto tai sen osaprosessi?

Taloushallinnon ulkoistamisen voi tehdä prosesseittain tai kokonaan. Osaprosesseina on tyypillistä ulkoistaa joko ostolasku- tai myyntilaskuprosessit, kirjanpito, palkkahallinto tai järjestelmät.

Taloushallinnon tai sen osaprosessin ulkoistamisella hyödyt seuraavilla tavoilla:

taloushallinnon ulkoistamisen hyodyt keskisuurille yrityksilleTaloushallinnon osaaminen varmistuu

Laki- ja teknologiamuutosten huomioiminen omassa toiminnassa sitoo resursseja. Kumppani pitää huolta riittävästä resurssoinnista. Oman taloushallintohenkilöstön kehittäminen ei ole panostusta ydinliiketoimintaan.

Parempaa palvelua tukitoiminnoista

Prosesseille asetetaan tavoitteet ja tavoiteltavat palvelutasot. Yhtiöllä on käytössä aina päivitetty osaaminen, uusimmat työkalut ja viimeisin teknologia. Kumppani huolehtii sekä palvelun laadusta että järjestelmistä.

Järjestelmien uusiminen

Taloushallinnon järjestelmät kaipaavat uusimista ja päivittämistä. Taloushallinnon prosessien hoitaminen mobiilisti, tableteilla ja verkossa on ajankohtaista. Palveluperusteisessa mallissa yrityksen ei tarvitse erikseen investoida taloushallinnon järjestelmiin.

Kustannustehokkuus

Ulkoistamiselle asetetaan euromääräiset tavoitteet samoin kuin palvelutasoille ja tavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan toimintasuunnitelma. Näin saadaan parempaa palvelua, liiketoimintaa paremmin tukevilla järjestelmillä ja kustannustehokkaaseen hintaan.

Jatkuva kehittäminen avainasemassa

Tutkimusraportissa kannustetaan ajattelemaan ulkoistamista pitkän tähtäimen prosessina ja käyttämään palveluntarjoajan osaamista mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja oikeisiin asioihin keskittyen. Ulkoistuskumppania valitessa kannattaakin valita taho, jolla on resursseja kehittää toimintaa yhdessä yrityksesi kanssa myös tulevaisuudessa.

Tutkimuksen mukaan taloushallinnon palveluja tarjoavilla on tietysti myös kehityskohteita, joita ovat mm. paremmat raportointikäytännöt ja proaktiivisuus. Me olemme havainneet samat haasteet, jonka vuoksi tarjoamme asiakkaillemme laskentapalveluiden lisäksi myös taloushallinnon konsultointia täsmätarpeisiin sekä mm. raportointiratkaisun, joka virtaviivaistaa myös budjetointia. Automatisoimme talouden rutiinitehtävät sellaiselle tasolle, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme yhä proaktiivisemmin ja tarjoamaan tukea myös haastavissa tilanteissa.

Kuuluuko yrityksesi rohkeisiin vai varovaisiin?

Ne rohkeat yritykset jotka ovat jo ulkoistaneet taloushallintonsa olivat tutkimuksen mukaan tyytyväisiä palveluntarjoajiin. Vain 16 % harkitsee palveluntarjoajan vaihtoa. Eli otattehan rohkeista mallia, niin vastaamme yhdessä myös teidän kysymyksiinne ja luomme yhdessä pitkäaikaisia tuottavia kumppanuuksia.
Tutkimuksen mukaan asiointi vain yhden palveluntarjoajan kanssa koetaan helpoksi. Me Vismalla tarjoamme laadukkaita taloushallinnon palveluita aina perinnästä johdon raportointiin, asiantuntevan henkilökunnan ja tehokkaiden järjestelmien avulla.

Kaipaatko lisää neuvoja ja vinkkejä ulkoistamiseen?

Lataa oppaamme ja pystyt perustelemaan taloushallinnon ulkoistamisen hyödyt myös muille yrityksesi päättäjille.

Lataa taloushallinnon ulkoistamisen opas!

Sales Director VismaServices

 

Daniela Koli
Sales Director
Visma Services Oy

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: