Siirry sisältötekstiin

Visio ohjaa tilitoimistojen kumppanitiimiä

Tilitoimistojen kumppanitiimi muutti omaa toimintaansa, koska halusi olla paras kumppani tilitoimistoille. Toimenpiteiden sijaan muutosta ohjasi vahva visio: ”Haluamme olla paras kumppani tilitoimistoille”.

Muutos toteutuu ajattelutavan ja jatkuvan päivittäisen tekemisen muutoksesta.

Internet on pullollaan ohjeita siitä, miten muutos pitäisi tehdä. Liian harvoin kuitenkaan kerrotaan esimerkkejä yritysmaailmasta – miten näitä muutoksia on oikeasti toteutettu yrityksen sisällä. Kerron nyt esimerkin siitä, miten meillä Visma Softwarella tilitoimistojen asiantuntijaryhmä lähti tekemään muutosta omaan toimintaansa. Kerron, miten muutimme ajattelutapaamme ja miten muutos näkyy jatkuvana päivittäisenä tekemisenä.

Visio: “Haluamme olla paras kumppani tilitoimistoille”

Asiantuntijaryhmänä kehitimme kumppaniohjelman tilitoimistoille muutama vuosi sitten. Loimme konseptin, jossa lupaamme asiakkaillemme tiettyjä asioita. Kumppaniohjelma luo asiakkaillemme odotuksia, joita lunastamme päivittäisessä tekemisessä.

Yleensä tavoitteet tulevat organisaatiossa ylhäältä ja niitä valutetaan esimiesten kautta yksilötasolle. Halusimme kuitenkin ymmärtää nykytilan yhteisen keskustelun kautta: mitä lupaamme, mihin ympärillä oleva maailma on menossa ja mihin haluamme toimintaamme viedä? Tätä kautta loimme tiimille pitkän ajan vision: “Haluamme olla paras kumppani tilitoimistoille.”

Muutoksen mahdollistaa yksilö

Sen sijaan, että olisimme lähteneet miettimään tämän jälkeen tarkempaa strategiaa, miten tähän tavoitteeseen päästään, jätettiin vastuu toteutuksesta yksilölle. Kun yhteinen visio on määritelty on jokaisella asiantuntijalla oma roolinsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa asioihin. Olemme nyt samassa veneessä ja teemme kaikki töitä sen eteen, että pääsemme eteenpäin – se miten yksilönä sen toteutamme, ei ole väliä.

Nykypäivänä puhutaan paljon yksilön vapaudesta ja vastuusta. Minulle vapaus tarkoittaa sitä, ettei minulla ole velvollisuutta kertoa, miten asiat pitää tehdä. Vastuu tarkoittaa taas sitä, että voin luottaa jokaisen tiimiläisen vievän asioita itsenäisesti eteenpäin. Minun velvollisuuteni on varmistaa, että tiimiläisilläni on kaikki mahdollisuudet toteuttaa näitä asioita.

Jotta työ olisi mielekästä ja motivoivaa, pitää olla myös mahdollisuuksia kehittyä. Meillä tämä lähtee siitä, että ymmärretään yksilön tarpeet: mitä haluaa tehdä nyt ja tulevaisuudessa, missä on hyvä – korostetaan vahvuuksia ja opitaan heikkouksista.

Kehitystä kyseenalaistamalla

Toiminnan kehittyminen lähtee yksilöstä ja innovatiivisuudesta. Uuden keksiminen tyhjästä on haastavaa, mutta olemassa olevan kyseenalaistaminen huomattavasti helpompaa. Lähdimmekin harjoittelemaan innovatiivisuutta kysymällä “miksi?”. Opettelimme havaitsemaan kehityskohteita omassa ja muun organisaation toiminnassa, jotta voisimme saada uusia ideoita ja sitä kautta kehittää toimintaa. Kyseenalaistamalla voi saada helposti hankalan maineen, joten pyrimme myös tuomaan mukaan aina kehitysehdotuksen.

Ehdotuksia tuodaan tiimitasolle, niitä testataan ja jatkojalostetaan. Jatkojalostimme esimerkiksi visiotamme muotoon “haluamme olla paras ja aidoin kumppani tilitoimistoille”. Vaikka tämä voi jollekin merkitä vain yhtä lisäsanaa, meille se merkitsee paljon ja vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaan ja siihen, miten teemme yhteistyötä tilitoimistoasiakkaidemme kanssa.

Muutos ei meillä tule koskaan olemaan käytännössä valmis ja päivittäistä tekemistämme ohjaa jatkossakin:

  • yhteinen visio ja tavoitteet
  • kyky kyseenalaistaa nykytila
  • halu oppia ja huomioida muutoksessa eri näkemykset
  • tekemisen mittaaminen

Kun toimintaa lähdetään muuttamaan, poistetaan helposti vain oireita, eikä etsitä oireiden syytä. Meidän tiimissä onnistumisen avaimet todelliselle muutokselle löytyivät kysymysten kautta: Kysymysten avulla pystyimme tunnistamaan ja konkretisoimaan ongelman. Kun olimme tunnistaneet ongelman, asetimme yhteisen vision, jota kohti lähdimme yhdessä kulkemaan ja jokaisella tiimin jäsenellä oli vastuu siitä, että pääsemme yhdessä asettamaamme tavoitteeseen. Kaiken tämän lopputulemana on tyytyväiset tilitoimistoasiakkaat ja parempi yhteistyö.

Tarjoamme Visma Fivaldi -ohjelmistoa käyttäville tilitoimistoille maksuttoman kumppaniohjelman. Lue lisää kumppaniohjelmasta tilitoimistoille >>

Lue seuraavaksi:
Tulevaisuuden tilitoimiston johtamisen ytimessä työntekijäkokemus
Tilitoimistopäättäjä, onko henkilökuntasi muutoksessa mukana?
Ansaitseeko tilitoimistosi viisi tähteä? Asiakaskokemus kilpailuetuna

Suosituimmat