Tyytyväinen asiakas on kilpailukykyinen asiakas

Asiakastyytvaisyys Vismalla

Visman tavoitteena on tehostaa asiakasyritystemme liiketoimintaa laadukkailla palveluilla ja tuotteilla. Tyytyväinen asiakas tarkoittaa meille kilpailukykykyistä asiakasta.

Meille vismalaisille asiakaskunnan tyytyväisyys on tärkeä asia. Haluan kertoa, kuinka käsittelemme asiakaskunnalta saatua palautetta Visma L7 -tuotteiden parissa työskentelevien sidosryhmien kesken. Visma L7 on toimialakohtainen ERP-ratkaisu mm. energia-alalle, urakointiin ja valmistavaan teollisuuteen.

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä ja toimintamme laatua kahdella tavalla: säännöllisesti tehtävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä asiantuntijapalveluiden kontaktitilanteisiin liittyvien palautekyselyiden kautta. Kyselyistä saadut palautteet ja tulokset kertovat meille, kuinka hyvin olemme pystyneet vastaamaan meihin kohdistuviin odotuksiin.

Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen käytämme NPS-menetelmää (Net Promoter Score), joka perustuu 0-10 asteikon arvosanaan siitä, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi yritystä/tuotetta/palvelua muille. Arvosanan lisäksi kysely sisältää avoimen palauteosion, jonka sisältö on toimintamme kannalta erittäin tärkeä.

Avoin palaute on meille kultaakin kalliimpaaAsiakastyytyvaisyyskysely Vismalla

NPS- kyselytulokset ja niiden sisältämät palautteet johtavat aina jatkotoimenpiteisiin. Riippuen kyselyn luonteesta tai siitä, mihin palveluun, toimintoon tai ominaisuuteen palaute on kohdistunut, ohjautuvat tulokset käsittelyyn niistä vastaaville henkilöille. Kyselytuloksen taustalla olevat tekijät selvitetään ja analysoidaan eri sidosryhmistä koostuvassa työryhmässä, joka koostuu asiakaspalvelun, myynnin, tuotehallinnan sekä konsultoinnin ja tuotekehityksen edustajista. Tässä työssä avointen palautteiden kautta saatu tieto on meille tärkeää.

Usein olemme vielä yhteydessä palautteen antajaan selvittääksemme tarkemmin kokonaistilannetta tai syytä sille, miksi emme ole tällä kertaa pystyneet vastaamaan kaikilta osin meihin kohdistuneisiin odotuksiin. Palautteen pohjalta pyrimme kehittämään toimintamme laatua ja jos mahdollista, tarjoamaan välittömästi ratkaisua, jolla päästään toivottuun lopputulokseen.

 

Joonas KorhonenJoonas Korhonen
Tuotepäällikkö (Visma L7)
Visma Software Oy

0