Siirry sisältötekstiin

Työnantajan koulutusvähennys helpoksi

Olet varmaankin tietoinen siitä, että valtio tukee osaamisen kehittämistä yrityksissä tarjoamalla työnantajille verovähennyksiä henkilöstön koulutuksista. Vähennyksen tavoitteena on kannustaa työnantajia kehittämään työvoiman osaamista. Vaikka työntekijöiden koulutukseen satsaaminen on sekä yrityksen että valtion etu, on vähennys kuitenkin jäänyt niin monelta yritykseltä käyttämättä, että lienee syytä hieman kerrata.

työnantajan koulutusvähennys

Kirjoitus on julkaistu 9.7.2019. Se julkaistaan uudestaan Visman sivuilla eTaikan siirryttyä osaksi Visma Publicia vuonna 2021.

Työnantajan koulutusvähennys – lyhyt kertaus

Vuodesta 2014 asti yritykset ovat voineet vähentää laskennallisesti noin puolet työntekijöidensä koulutuskustannuksista. Elinkeinoverotuksessa koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien enimmäismäärä on kolme per työntekijä ja vähimmäismäärä on yksi päivä per työntekijä. Vähimmäismäärä voi kuitenkin jakautua useampaan vähintään tunnin mittaiseen koulutusjaksoon.

Edellytyksenä vähennykselle on, että koulutus on työnantajan kustantama tai itse järjestämä ja perustuu työnantajan etukäteen laatimaan koulutussuunnitelmaan. Suunnitelman on katettava yrityksen koko henkilöstö, ja koulutusten tulee ylläpitää ja edistää työntekijän ammattilista osaamista. Koulutukseen käytetty työaika pitää voida todentaa, ja koulutuksen on oltava ohjattua ja valvottua. Työnantajan on myös maksettava työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa. Perehdytyksestä tai työnopastuksesta vähennystä ei saa.

Hyödyntämättä jäänyt veroetu

Miksi koulutusvähennystä sitten hyödynnetään niin vähän? Henkilöstöä kuitenkin koulutetaan ja osaamisen kehittäminen ymmärretään tärkeäksi. Onkin esitetty, että syynä on koulutusten suunnittelun ja seurannan vaivalloisuus. Koulutussuunnitelman lisäksi työnantajan on laadittava työntekijäkohtaisesti selvitys vähennykseen oikeuttavien edellytysten täyttymisestä. Selvitykseen vaaditaan koulutusten perustiedot sisältäen keston sekä sisällön ja työntekijän todellinen osallistuminen koulutuksiin on pystyttävä osoittamaan. Kun henkilöstöä on paljon, voi kaikkien koulutusten suunnittelu, toteutus, seuranta ja kirjaaminen olla kovan työn takana ilman asianmukaisia työkaluja.

Ratkaisu henkilöstön kehittämisen tueksi

Tässä ja monessa muussa asiassa auttaa kunnollinen koulutustenhallintajärjestelmä. Sen lisäksi, että se tekee osaamisen kehittämisestä helposti hallittavan prosessin, poistaa se koulutusvähennyshakemuksen täyttämisestä ne kaikkein työläimmät välivaiheet. Koulutushakemukset tarvittavine tietoineen, niiden hyväksynnät sekä saman ohjelmiston kattavat raportointimahdollisuudet tukevat henkilöstön osaamisen kehittämistä, johon verottajan edellyttämä koulutussuunnitelmakin pohjautuu. Järjestelmästä saa suoraan käyttövalmiit koulutusvähennysraportit ulos. Tämä säästää valtavasti työaikaa ja tekee vähennyksestä hakemisen arvoisen.

Tuetaanko sinun yrityksessäsi henkilöstön kouluttautumista ja kuinka suunnitelmallisesti? Oletteko hyödyntäneet työnantajan koulutusvähennystä? Oliko teillä koulutustenhallintatyökalu apuna?

Kannattaakin katsoa tämä nopea video, jossa kerromme, kuinka koulutusvähennyksen mukaiset koulutukset koostetaan eTaika-järjestelmästä.

Tutustu eTaikaan

Suosituimmat