Siirry sisältötekstiin

Työt vähenevät rakennusalalla ja työtä on tehostettava – miten järjestelmä voi auttaa?

Taantuman ja oven takana kolkuttelevan laman myötä asuntolainojen korot huitelevat yhä korkeammalla, ja korotuspaineille ei tässä inflaatiotilanteessa näy loppua. Rakennusalan tutkimukset ja ennusteet näyttävät jyrkkää alamäkeä varsinkin uudisrakentamiselle.

Valtiovarainministeriön syksyllä julkaisema, rakennusalan näkymiä valottava julkaisu ennusti alan palaavan korkealta tasolta pitkän aikavälin keskiarvoon. Ministeriön arvio oli tosin suhteellisen myönteinen verrattuna viime vuoden aikana myönnettyjen lupakuutioiden määrään suhteessa pitkän aikavälin keskiarvoon. Nyt koetaan konkreettisesti sitä kuuluisaa yrittäjyyden riskiä, joka on vastapainona mahdollisuudelle. 

Riskien realisoitumisesta huolimatta Suomen Yrittäjien PK-yritysbarometri 1/2023 kertoi, että 15 % yrittäjistä uskoo suhdanteen paranevan vuoden 2023 aikana. Optimisti näkee varmasti signaalit, jotka antavat pontta myönteiselle ajattelulle. Uusien rakennuskohteiden aloitukset ovat jäämässä reilusti ennustetuista, mutta esimerkiksi korjausrakentamisen puolella kasvun uskotaan edelleen jatkuvan, vaikkakin hidastuen. 

Oli miten tahansa, rakennusalan työt ovat vähentyneet ja vähenevät isossa kuvassa edelleen. Kun työt vähenevät, työn tehostaminen on tärkeää, jotta nykyisistä tai pienemmistä resursseista saadaan mahdollisimman paljon irti. Toimijat, jotka panostavat tulevaisuuteen ja tehostavat liiketoimintaansa, pärjäävät jatkossakin. Yksi tehostamisen keino niukkuuden aikana on panostaa osaavaan työvoimaan ja sitä tukeviin ohjelmistoihin.

Työmaajärjestelmän käyttöönotto voi lisätä laskutettavaa työtä kymmenillä prosenteilla

“Ohjelmisto on ylimääräinen työnjohtaja”, sanoi eräs rakennusalalla pitkään vaikuttanut toimija. Työnjohtaja tai työmaamestari, joka vastaa puhelimeen työpäivän aikana lukemattomia kertoja, tietää varmasti hyvän työmaaohjelmiston arvon: aikaa voi käyttää tuottavan työn tekemiseen kun ohjelmisto hoitaa manuaalisen hallintojumpan. 

Työmaaohjelmisto helpottaa arkea, kun työntekijät voidaan resursoida oikeaan aikaan oikeaan kohteeseen tekemään juuri oikeaa työtä. Työmaahenkilöstö saa myös tiedon tehtävistä töistä suoraan puhelimeensa, jolloin työmaan johdolta säästyy aikaa ohjeistukselta.

Työmaajärjestelmän sähköinen perehdytys ja integraatio Vastuu Groupiin sekä verottajan tietokantaan yksinkertaistaa työntekijöiden perehdytysprosessia. Sen sijaan, että perehdytyksessä kirjattaisiin henkilötietoja tai skannailtaisiin kuvia nipusta kortteja, haetaan tarvittava tieto automaattisesti suoraan järjestelmään. Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan lisätä manuaalisesti valokuvien kera pilvipalveluun kaikkien tarpeellisten henkilöiden saataville. 

Tämän ohella työmaajärjestelmä tuo ryhtiä työmaan dokumentaatioon – liittyy se sitten työaikoihin, työturvallisuuden mittarointiin tai vaikkapa työmaapäiväkirjan täyttämiseen. Yksinkertainen ja helppo, sovelluksen avulla toimiva työmaajärjestelmä mahdollistaa kaikille vaivattoman tavan kirjata tarvittavat asiat ylös. Kun dokumentaatio on joukkoistettu ja yksinkertaistettu, säästetään jälleen työmaan johdon aikaa.

Viimeisimpänä, muttei suinkaan vähäisimpänä, työmaajärjestelmä nopeuttaa ja helpottaa viranomaisraportointia, kuten automaattisten rakentamisilmoitusten ja AVI-raporttien tekemistä. Palkanmaksun ja laskutuksen prosessin helpottuminen yhdenmukaisten kirjausten ja automaattisen työajan tulkinnan myötä auttaa puolestaan erilaisten tuntilappujen hyväksynnän kanssa kiroilevaa työnjohtajaa.

Kun kirjaukset ja dokumentaatio on mahdollista tehdä puhelimella helposti ja yksinkertaisesti yhteen järjestelmään, saadaan työnjohdon tekeminen keskittymään rakentamisen johtamiseen. Työmaaohjelmiston avulla työntekijät puolestaan kirjaavat tarkemmin ja paremmin työaikansa sekä mahdolliset laskutettavat työt. On esimerkkejä, joissa laskutettavat työt lisääntyivät ohjelmiston käyttöönoton jälkeen kymmeniä prosentteja. Ei niissäkään ollut kyse sen kummemmasta kuin että työntekijät muistivat kirjata työt ylös – olihan siitä tullut nopeaa, helppoa ja yksinkertaista.

Tutustu työmaajärjestelmä Moveniumiin ja tehosta työtäsi jopa kymmenillä prosenteilla!

Movenium sisältää helppokäyttöiset sähköiset työkalut työmaan hallinnointiin. Hoidat työajan- ja työturvallisuudenseurannan, kulunvalvonnan, verotusilmoitukset ja perehdytykset yhden järjestelmän kautta.

Kokeile Moveniumia maksutta

Suosituimmat