Siirry sisältötekstiin

Työ kaupungissa, mieli maalla?

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan etätyötä tekevät ovat onnellisempia ja kokevat enemmän arvostusta työstään kuin ne henkilöt, jotka työskentelevät toimistolla. Joustavassa organisaatiossa on järjestetty niin, että työtä voidaan tehdä etänä, työntekijän niin halutessa.

Työ ja työpaikkasi ohjaavat pitkälti sitä, missä asut ja elät. Isoissa kaupungeissa asuminen on kallista ja moni päätyykin pääkaupunkiseudulle töiden perässä. Kauppalehden mukaan asumismenoihin menee keskimäärin noin 27 % palkasta ja Helsingissä vastaava luku on 37 %. Tämän vuoksi työntekijöiden rekrytointi on haasteellista, sillä työstä saatu palkka ei lämmitä, kun suuri osa palkasta menee asumiseen.

Onnellisuus ja hyvinvointi ovat tärkeä osa työn tehokkuutta

Etätyön yleistyessä työntekijöiden on mahdollista tehdä töitä paikasta ja joskus myös ajasta riippumatta. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan etätyötä tekevät ovat onnellisempia ja kokevat enemmän arvostusta työstään kuin ne henkilöt, jotka työskentelevät toimistolla. Vapaus valita etätyön ja toimistotyön välillä on tärkeää, eikä etätyö välttämättä sovi kaikille. Joustavassa organisaatiossa on järjestetty niin, että työtä voidaan tehdä etänä, työntekijän niin halutessa.

Samaisessa tutkimuksessa tutkittiin myös palkan merkitystä onnellisuuteen. Kävi ilmi, että onnellisuus ei enää lisäänny merkittävästi, kun vuositulot ylittävät 75 000 dollaria. “Onnellisuuspisteen” voi toki saavuttaa alemmissakin vuosituloissa, mikäli asumiskustannukset ovat alhaiset. Money matters – mutta vain tiettyyn pisteeseen saakka.

Etätyö voi myös kuormittaa ja estää uralla etenemistä

Tutkimuksessa huomattiin myös, että toimistolla työtä tekevien kollegoiden välit ovat läheisemmät toisiinsa kuin etätyötä tekevillä. Tämä saattaa pahimmillaan estää myös uralla etenemistä, mikäli uusia projekteja ideoidaan vain toimistolla olevien kanssa.

Hyvä työnantaja ei halua, että työ uuvuttaa ja mietityttää myös vapaa-ajalla – ja tämä on hyvä tuoda selkeästi tietoon myös työntekijöille.

Etätyötä tehdessä, vapaa-ajan ja työn tekemisen raja hämärtyy – työajat venyvät ja sähköpostia vilkuillaan myös työajan ulkopuolella. Mikäli tämä koetaan haastavaksi, on tärkeää asettaa itselleen selkeät säännöt siitä, milloin töitä tehdään. Kaikki eivät kuitenkaan koe esimerkiksi sähköpostin lukemista viikonloppuna ahdistavana ja monesti esimiehillä työn ja vapaa-ajan raja on hyvin häilyvä. Tärkeintä on löytää itselle sopiva tapa. Hyvä työnantaja ei halua, että työ uuvuttaa ja mietityttää myös vapaa-ajalla – ja tämä on hyvä tuoda selkeästi tietoon myös työntekijöille.

Etätyö nostaa motivaatiota ja virtuaaliyhteisön johtaminen korostuu

Oikealla tavalla toteutettuna etätyö antaa uudenlaista motivaatiota työn tekemiseen. Aikaa ei enää kulu työmatkoihin, työtä pystyy tekemään rauhassa ja ruokatunnilla voi tehdä vaikka pienen lenkin aurinkoisessa säässä koiran kanssa. Työpäivän jälkeen (tai ennen) jaksaa mukavasti harrastaa, kun työmatkaan ei kulu sitä ylimääräistä tuntia.

Monesti yhteisöllisyyden puute vaikuttaa työn tehokkuuteen ja tämän vuoksi vuorovaikutus nousee tärkeäksi elementiksi etätyön onnistumisessa. Tehokas viestintä on tärkeää jokaisessa työyhteisössä ja työhön sopivat työkalut vähentävät manuaalista työtä, jolloin aikaa jää asiantuntijan työhön.

Tulevaisuudessa etätyö lisääntyy ja työympäristö kehittyy

Oma tiimini on ollut aina enemmän tai vähemmän virtuaalinen työyhteisö, sillä kaikki eivät työskentele samalla paikkakunnalla. Pyrimme pitämään palaverit Skypessä tai Hangoutsissa, näin jokainen pystyy osallistumaan tasavertaisesti palaverin kulkuun ja tunne ulkopuolisena olemisesta minimoituu. Tapaamme sidosryhmiämme useamman kerran vuodessa livenä ja meillä on mahdollisuus olla päivittäin yhteydessä kollegaan sähköpostin, Skypen tai muun kanavan kautta.

Koen, että etätyö tulee jatkossa yleistymään työpaikoilla. Erilaiset epäluulot ja ongelmat etätyöhön liittyen vähentyvät ja etätyö tulee olemaan luonnollinen valinta yrityksissä – ei erikseen pyydettävä lupa. Oikeanlaiset työkalut tekevät etätyöskentelystä mahdollista. Mittarit ja tavoitteet taas auttavat jatkossakin seuraamaan työn suoriutumista niin etänä kuin työpaikallakin, jolloin ei ole enää väliä, missä varsinainen työ tapahtuu.

Suosituimmat