Siirry sisältötekstiin

Työ digitalisoituu, ihminen ei

Johtavat liikkeenjohdon konsultit puhuvat enenevässä määrin siitä, miten tulevat teknologian innovaatiot vaikuttavat yrityksiin, johtamiseen ja työntekijöihin. Kolme muutosta ajavaa keskeistä voimaa ovat talousjärjestelmä, kaupungistuminen ja digitalisaatio.

Viimeksi mainittua ajavat tekoäly, koneoppinen ja pitkälle automatisoidut sähköiset prosessit. Oppivat algoritmit eivät poista suurta osaa pelkästään rutiineista, vaan ne korvaavat ihmisen myös vaativassa tietotyössä, jossa on perinteisesti paljon korvien välissä olevaa ammattitaitoa, kuten lakimiehillä, lääkäreillä ja meillä henkilöstöhallinnon ammattilaisilla. Muutoksen ulottumattomissa ovat vielä tehtävät, jotka vaativat ns. hiljaista tietoa, mitä ei voida kuvata prosessina tai kertoa ääneen ”miten teen työni”. Luonnollisesti ammatit, missä osaaminen ja tekeminen ovat sormenpäissä, ei voi digitalisoida.

Jatkossa jokaisesta yrityksestä tulee mitä suuremmissa määrin softafirma. Ensimmäisessä vaiheessa kehitystä pystymme teknologian avulla ulkoistamaan tekemisen asiakkaalle itsepalveluksi (esim. pankkipalvelut, matkan varaaminen), sekä automatisoimaan monia manuaalisia ja virheille alttiita prosesseja, kuten laskujen käsittely ja tiliöinti. Asiakaspalvelussa ja henkilöstöhallinnossa neuvontaa voivat hoitaa chatbotit, toimitus- ja palveluketjut lyhenevät ja tehostuvat kun välikädet poistuvat, autot ajavat itse itseään jne. Ostamisen helppouden myötä et edes tule kiinnittäneeksi huomiota mistä tuotteen tai palvelun tilasit. Miten siis säilyä relevanttina, tunnistettavana ja miten varmistaa, että asiakas tulee uudestaan?

Digitaalisuus on kopioitavissa, inhimillisyys ei

Moni on huolissaan nähdessään oman työnsä pian häviävien töiden listalla – mikä on varsin pitkä, sillä noin 50% nykyisistä töistä uskotaan häviävän seuraavan kymmenen vuoden aikana. Työt eivät kuitenkaan katoa. Mikään aiempi teknologinen murros ei ole vähentänyt työpaikkoja, vaan luonut kasvua ja hyvinvointia. Selviytyäksemme murroksesta meiltä työntekijöiltä edellytetään uudistumista ja jatkuvaa oppimista työpaikkojen muuttaessa muotoaan – kuten on tapahtunut jo aiemminkin.

Ne yritykset, jotka eivät ole mukana tässä alati kiihtyvässä trendissä, tulevat olemaan suurissa vaikeuksissa menettäessään kilpailukykyään, tehokkuuttaan ja ennen kaikkea hävitessään asiakaskokemuksessa. Mikä on muutettavissa digitaaliseksi on kuitenkin kopioitavissa. Siten jatkossakin oleellisessa asemassa kilpailutekijänä on kuitenkin ihminen ja yhä tärkeämpinä osaamisina nousevat sosiaalinen älykkyys, kommunikaatiotaidot, tiimityö ja empaattisuus.

Suosituimmat