Turvaa työpaikkasi uuden teknologian avulla

Kannattavuutta voidaan yrityksissä parantaa kahdella tavalla: joko aikaisemmin saavutettu liikevaihto yritetään tehdä jatkossa vähemmillä resursseilla tai sitten samat työntekijät pitää saada tekemään enemmän tulosta. Oman työpaikan liiketoiminnan kehittäminen on siis etenkin työntekijän turva. Työnantajan ja työntekijän yhteinen onni saattaakin löytyä uudesta teknologiasta.

Suomalaisen työn turvaaminen vaatii uusia tapoja tehdä työtä

Työterveyslaitoksen julkaisu Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä tuo esiin vanhan viisauden, että ainoastaan tuottavuuden kautta on mahdollista luoda kestävää työhyvinvointia. Uudet tehokkaammat työtavat eivät siis ainoastaan kasvata tulosta vaan parantavat myös työssä viihtymistä.

TTL:n julkaisun mukaan Suomessa tarvitaan innovatiivisuutta ja parempaa tuottavuutta, jotta työpaikat saadaan turvattua. Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen on meillä jo hyvällä tasolla, mutta parannettavaa löytyy etenkin innovaatiotyöstä. Kehittämällä toimintaa ja tuotteita yritysten on mahdollista tehdä enemmän tulosta samoilla resursseilla.

Uusi teknologia mahdollistaa tuottavammat työtavat

Uusilla, paremmilla toimintatavoilla ja työmenetelmillä on mahdollisuus taata toimitusvarmuus ja laadukkuus sekä pitää kustannukset kurissa. Näin toiminnan tuottavuus saadaan nousuun ja samalla tuotetaan parempia sekä myyvempiä tuotteita ja palveluita.

”Yleensä yritysten toiminnan kehittäminen on tavalla tai toisella kytköksissä tietotekniikkaan, sillä se mahdollistaa uusien liiketoimintamallien ja prosessien luomisen. Tutkimusyritys Marketvisionkin arvioi, että taloudellisesti epävarmoina aikoina yritykset pyrkivät lisäämään kustannustehokkuutta sekä työn tuottavuutta ICT:n avulla. Siksi myös johdon kannattaa kiinnostua yrityksen tietotekniikasta”, huomauttaa Visma Softwaren toimitusjohtaja Juha Mäntylä.

Minkälaisia uudet työtavat ovat?

Nyt myös ohjelmistoyritykset vastaavat tulevaisuuden työtapoihin tuomalla markkinoille uusia työkaluja, jotka on kehitetty alusta lähtien tulevaisuuden työskentelymallien näkökulmasta. Visman ajankohtaisohjelmassa havainnollistetaan, miten tulevaisuuden työtavat, moderni liiketoiminta ja uusi teknologia voivat parhaimmillaan tukea toisiaan ja parantaa ennenkaikkea työtyytyväisyyttä.

Katso Visma Studion ohjelma:

Tulevaisuuden työskentelytavat

 

 

 

Avaa video: Tulevaisuuden työskentelytavat

Työskentelen Visma Software Oy:n markkinoinnissa. Missionani on kertoa pk-yrityksille, kuinka he voivat tehostaa liiketoimintaansa ja työntekoa nykyaikaisimmilla yritysohjelmistoilla.
Connect with Tuomas: