Siirry sisältötekstiin

Miten laadukas tuotekehitys varmistetaan – tavoitteena bugiton järjestelmä

Usein sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Järjestelmien tuotekehityksessä se ei ihan aina mene niin.

bugiton M2 matka- ja kuluhallinta
bugiton M2 matka- ja kuluhallinta

Usein sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. No, ei se järjestelmien tuotekehityksessä ihan aina niin mene.

Avainasemassa on asiantunteva ja vastuullinen tuotekehityshenkilöstö, joka ymmärtää järjestelmän niin teknisen kuin toiminnallisenkin logiikan ja on sitoutunut noudattamaan yhteisesti sovittua tuotekehitysprosessia. M2 tuotekehityksessä käytetään ketterää SCRUM-menetelmää, jonka avulla kehityksen vaiheistusta ohjataan ja kontrolloidaan jatkuvasti. Haasteet käydään päivittäin läpi ja varmistetaan, että tiimillä on kaikki tieto ja apu saatavilla.

Hyvä suunnitelma edellyttää käyttöliittymä- ja teknisen osaamisen lisäksi loppukäyttäjien eri tarpeiden ja käyttötapausten ymmärtämistä. M2 tuotekehitystiimillä on pitkäaikainen ja laaja osaaminen matka- ja kuluhallintajärjestelmistä. Lisäksi asiantuntevat ja aktiiviset konsulttimme käyvät jatkuvaa vuoropuhelua niin asiakkaiden kuin tuotekehityksen kanssa antaen näin oman panoksensa ja erityisosaamisensa osaksi M2 tuotekehitystyötä.  Erittäin arvokasta palautetta ja tuotekehitysideoita saamme myös runsaalta asiakaskunnaltamme.

Entä se bugittomuus? Hyvä suunnittelu, tavoitteen ymmärtäminen, laadukas koodaus ja TESTAUS, TESTAUS JA TESTAUS. Meillä testausvastuu on laadun valvojan lisäksi myös jokaisella koodarilla jo kehitysvaiheessa. Laajempi testaus tehdään useampaan otteeseen ja eri toimijoiden osalta aina ennen tuotantoon viemistä. Osallistumisemme Bug Bounty -ohjelmaan toimii yhtenä osana varmistamassa M2:n tietoturvan korkeaa tasoa. Lue lisää Bug Bounty -tietoturvaohjelmasta.

Iloksemme voimme todeta, että M2:ssa bugeja on järjestelmän laajuuden huomioon ottaen ollut hyvin vähän.

Suosituimmat