Siirry sisältötekstiin

Tulevaisuuden Wilma on kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen paalupaikka

Parikymppinen Wilma on kokemassa muodonmuutoksen. Uudelleensyntymisen kautta Wilma on “sähköisen reissuvihon” sijaan laaja palvelukokonaisuus, joka tarjoaa opetuksen järjestämisen palveluita kaikille käyttäjille yhdeltä luukulta.

Wilman työpöytä

Wilmasta puhutaan usein “sähköisenä reissuvihkona”. Todellisuudessa Wilma pitää sisällään valtavan määrän muitakin kouluarkeen liittyviä toimintoja ja taustatietoa. Se on kokonaisuudessaan kuin jykevä jäävuori, jonka huippu näkyykin koteihin eniten juuri puhelimeen kilahtavina ilmoituksina. 

Wilma on kouluhallinnon kolmen koplan näkyvin osa. Kaksi muuta kovista ovat Primus ja Kurre – Wilmaa kannattelevat jämäkät taustahemmot. Primus varastoi tiedot yli 20 000 kenttään, niin että tieto on mm. haettavissa, siirrettävissä, raportoitavissa, ja Wilmassa esitettävissä. Kurre taas on opetusryhmien ja työjärjestysten tekijöiden ylin ystävä.  

Tulevaisuudessa Wilma on kuitenkin se, joka ottaa opetuksen ja oppimisen palveluita yhä enemmän ja laajemmin harteilleen.

Laaja palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa myös uudenlaiset palvelut

Mitä siis on luvassa? Kaikessa yksinkertaisuudessaan, pilkomme Wilman pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja tuomme kattauksen sähköiselle tarjottimelle. Jäävuoresta tulee jääkuutioita. Jos tähän saakka Wilma on ollut yksi iso kimpale kaikilla mausteilla, on se jatkossa kevyempinä ja pienempinä annoksina yhdellä tarjottimella.

Samalla kun nykyisten toimintojen tarjoilutapa muuttuu, laajenee myös kattaus. Wilma ei ole jatkossa enää vain yksi järjestelmä monien muiden kirjautumista vaativien koulun järjestelmien joukossa, vaan isompi palvelukokonaisuus, joka kokoaa tarpeelliset työvälineet yhteen. 

Perimmäinen tarkoitus uudistukselle on helpottaa kaikkien arkea. Tiedämme, että kunnat joutuvat ratkomaan monenlaisia opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita ja käyttämään siihen rahaa ja resursseja. Tiedämme myös, että opettajilla on harteillaan suuri määrä työtä, eikä se kaikki tapahdu Wilmassa. Tiedämme senkin, että oppijoilla on käytössään lukuisia erilaisia sähköisiä oppimateriaaleja linkkeinä ja vinkkeinä mm. Wilma-viesteissä.

Haluamme palvella koulumaailman tarpeita mahdollisimman kattavasti suoristamalla mutkia tuomalla opetukseen ja oppimiseen liittyvät palvelut kootusti kaikille käden ulottuville. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Wilman yläpuolelle tulee kokonaan uusi taso, sähköinen työpöytä.

Työpöytä ei sisällä ainoastaan Wilman toimintoja, vaan niiden lisäksi myös pääkäyttäjien, opettajien ja oppijoiden tarvitsemia työvälineitä ja sovelluksia. Ne voivat olla myös erilaisten kumppanien valmiita ratkaisuja, jotka rajapintojen avulla liitetään samaan Wilma-kokonaisuuteen. 

Tällaisista esimerkkejä ovat syyskuussa ostettu Dashboard-palvelu (aiemmin School Day Dashboard), sekä yritysoston kautta Dikaios Oy:n verkkokaupparatkaisun tuominen osaksi Wilmaa. Pyörää ei siis ole tarpeen keksiä uudelleen, vaan integraatioalusta mahdollistaa hyväksi havaittujen ja kaikkia hyödyttävien palveluiden tuomisen Wilmaan.

Wilman kehitys vauhdittuu ja ketteröityy

Kun Wilman eri kokonaisuudet pilkotaan pienemmiksi mikropalveluiksi, helpottuu myös kehitystyö, ja se näkyy luonnollisesti suoraan myös käyttäjille. Kokonaisuudet ovat ketterästi kehitettävämpiä ja ylläpidettävämpiä, ja kehitystoiveisiin tai päivitystarpeisiin voidaan reagoida helposti ja nopeasti.

”Yksi keskeisiä kehityskohteita tulevaisuuden Wilmassa on raportoinnin helpottaminen ja datan jatkojalostaminen.”

Konkreettinen esimerkki on Wilman viestintäuudistus, joka on jo alkanut. Wilman viestintä toimii nykyisellään kuten ennenkin, mutta taustalla tapahtuu, ja aikanaan uusi viestinnän kokonaisuus on yksi osa suurempaa Wilma-palvelua. Uusi integraatioalusta on myös jo otettu käyttöön ja sitä testataan.

Yksi keskeisiä kehityskohteita tulevaisuuden Wilmassa onkin raportoinnin helpottaminen ja datan jatkojalostaminen. Sen sijaan, että kunnissa joudutaan pohtimaan samanlaisia asioita, voimme auttaa tuomalla Wilmaan kertyvän datan raporttien ja dashboardien avulla kaikkien ulottuville.

Rajapintojen kautta mahdollistamme tiedon jakamisen kunnille jatkojalostettavaksi tai muuten käytettäväksi. Myös vastikään Wilma-perheeseen hankittua Dashboard-palvelua kehitetään niin, että sieltä saa jatkossa myös mm.histoariatietoa. Haluamme tarjota sen kautta mahdollisuuden myös huoltajille ja oppijoille oppimisen seurantaan. 

Uudistuksen rinnalla luonnollisesti mobiilisovelluksen kehitystyö jatkuu ja pidämme huolen myös siitä, että arki nykyisellään Wilmassa pysyy sujuvana.

Tulevaisuuden Wilma rikkoo rajoja

Kaikki Wilman käyttäjät ohjataan sisään Wilmaan yhdestä pääovesta, josta on “pöytiinohjaus” eteenpäin. Olit käyttäjä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa tai toisella asteella, on käytettävissä valikoima tarpeellisia toimintoja tai oikoreittejä – niitä mitä opettamisen, oppimisen, hallinnon tai kodin ja koulun välinen yhteistyö vaatii. 

Esimerkiksi pääkäyttäjä saa yhdellä kirjautumisella Wilman toimintojen lisäksi helpon pääsyn mm. tukimateriaaliin, asiakasyhteisöön, palvelukanavalle, raportointiin, materiaalihankintoihin ja sovelluskauppaan. Visma Assia käyttävä koulukuraattori taas mm. pääsee käyttämään saumattomasti sekä Wilmaa että Assia ilman eri kirjautumisia. Opettajille puolestaan uudistunut Wilma tarjoaa viestinnän ja tuntimerkintöjen lisäksi mm. helpon pääsyn oppimateriaalien verkkokauppaan ja materiaalien jakamisen suoraan oppijoille.

Wilma on jatkossa siis paljon enemmän kuin mitä sen toiminnot nykyisellään ovat. Kattaus on jaettu eri osioihin: Wilman työpöytään, kuntakohtaiseen työpöytään, oppimateriaalien verkkokauppaan sekä sovelluskauppaan. 

”Kaiken tavoitteena on yksinkertaistaa palveluiden saavuttamista ja koota kaikki yhteen luomalla hyvät puitteet ja siten mahdollistaa se, mitä koulumaailma tänä päivänä tarvitsee.”

Wilma-työpöytä koostuu eri mikropalveluista (mm.viestintä, tuntimerkinnät, raportit) eli Wilman ja siihen integroitujen kumppaneiden palveluista. Kuntakohtainen työpöytä puolestaan antaa kunnille mahdollisuuden rakentaa itse näkymän, johon voidaan koota esim. ajankohtainen tiedotus sekä linkit tarvittaviin kunnassa käytettyihin järjestelmiin. Oppimateriaalien verkkokauppa avaa helpon pääsyn opetuksessa tarvittavien sähköisten oppimateriaalien hankintaan. Sovelluskaupasta voidaan tuoda käyttöön ns. lisäosia, kuten Visman tiedotus, opettajille hyödyllistä tietoa, viimeksi käytetyt pilvitiedostot – mitä vain.

Tulevaisuuden Wilma rikkoo rajoja, ja tuo käyttäjille monipuolisesti sen, mitä juuri he tarvitsevat. Kaiken tavoitteena on yksinkertaistaa palveluiden saavuttamista ja koota kaikki yhteen luomalla hyvät puitteet ja siten mahdollistaa se, mitä koulumaailma tänä päivänä tarvitsee.

Entä miltä näyttää kahden muun koviksen, Primuksen ja Kurren tulevaisuus? Kavereita ei jätetä. Wilman uudistuminen koskee koko koplaa, joten myös tämä kaksikko tulee ajan myötä pala kerrallaan enemmän osaksi Wilman kattavampaa palvelukokonaisuutta. 

Kun kerran olemme vauhtiin päässeet, niin ei ole mitään syytä jarrutella. Pitäkää hatuistanne kiinni ja pysykää kuulolla kohti kolmeakymppiä kulkevan Wilman kasvutarinassa!

Katso webinaaritallenne: Wilman visio

Suosituimmat