Siirry sisältötekstiin

Tulevaisuuden toiminnanohjaus-järjestelmissä hyödynnetään entistä enemmän automaatiota

Visma Softwarella tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmiä kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa.

Tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmissä hyödynnetään entistä enemmän automaatiota
Tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmissä hyödynnetään entistä enemmän automaatiota

Tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmät kerryttävät yhä suurempia datamassoja, ja toiminnanohjausjärjestelmiltä aletaan vaatia myös reaaliaikaisuutta.

Toiminnanohjausjärjestelmien parissa työskentelevä Villepekka Jossens sanoo, että tulevaisuudessa keskeiseksi tekijäksi nousee reaaliaikaisuus ja kasvavien datamäärien oikea-aikainen hyödyntäminen. Automaatio tulee olemaan isossa osassa suurten tietomäärien käsittelyä. 

– Teknologioiden kehittyessä dataa saadaan kerättyä yrityksen kaikista prosesseista. Jatkossa oleellista on hyödyntää suuret datamäärät siten, että niistä löydetään liiketoiminnan kannalta tärkeimmät asiat.

Jossensin mukaan tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmässä manuaalisia työvaiheita hoitaa yhä useammin ohjelmistorobotti tai oppiva tekoäly. Taloushallinnossa tekoälyn hyödyntäminen on jo arkipäivää esimerkiksi tiliöinneissä. Tekoälyn koko potentiaali on monelle asiakkaalle kuitenkin yhä mysteeri.

”Tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmässä käyttäjä on yhä kuningas, joka tekee lopulliset päätökset.” 

Jossens korostaa, että tekoälyyn liittyy myös ylimääräistä hypeä. Hän epäilee, että koronaepidemian kaltaisissa tilanteissa tekoäly tuskin olisi pystynyt mallintamaan taloutta tai optimoimaan tuotantoa ihmistä paremmin.

– Samalla kun tekoälyä valjastetaan työnteon tueksi, paljastuu asioita, joihin se ei vielä kykene. Ihmisellä on edelleen rooli kokonaisuuden hallitsemisessa. Tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmässä käyttäjä on yhä kuningas, joka tekee lopulliset päätökset.

Käyttäjähaastattelut paljastavat kehityskohteet

Jossens siirtyi Visma Softwaren riveihin pankki- ja rahoitusalalta vuonna 2014. Nykyistä rooliaan hän kuvailee kahteen osaan jaetuksi. Puolet työajasta hän hoitaa tuotepäällikön tehtäviä ja toinen siivu on pyhitetty innovoinnille, sillä Visma Softwarella panostetaan uusien ratkaisujen kehittämiseen ja tutkimiseen.

– Pyrimme poimimaan parhaat teknologiat ja jalostamaan niistä eniten lisäarvoa tuottavia palveluita. Paraskaan teknologinen kehitys ei kuitenkaan kanna hedelmää, jos se ei auta ratkaisemaan konkreettisia ongelmia tai esimerkiksi tehostamaan toimintaa.

Käyttäjien tarpeista on usein tunnistettavissa samankaltaisuuksia ja riippuvuuksia, kertoo Jossens. Viime aikoina käyttäjähaastatteluista on selvinnyt esimerkiksi se, että kaikenkokoiset yritykset kokevat vaikeuksia olemassa olevan datan hyödyntämisessä. Myös kassavirran ennustaminen on yhtä tärkeää sekä startupeille että isoille yhtiöille.

Käyttäjähaastattelut ovat erinomaisia, koska ne paljastavat, keskitytäänkö kehitystyössä oikeaan asiaan. Myös käytettävyysvaatimukset ja työympäristöt saadaan huomioitua paremmin. Kun käyttäjä nostetaan kehitystyön kärkeen, alkavat muutoksiin liittyvät epäluulotkin hälventyä.

– Käyttäjähaastattelut mahdollistavat asiakkaan sparraamisen ja niiden aikana moni oivaltaa, että muutoksen myötä omaa työaikaa vapautuu käytettäväksi mielekkäämpään tekemiseen. Samalla selventyy, että uusia käytäntöjä on mahdollista viedä eteenpäin askel kerrallaan. 

Jokainen idea arvioidaan

Visma Softwarella kuka tahansa asiantuntija voi kertoa ideansa uudesta käyttäjiä auttavasta ratkaisusta tai palvelusta. Sama mahdollisuus on myös asiakkailla. Ideat arvioidaan ja pisteytetään potentiaalisimpien löytämiseksi. Ideologiaan kuuluu, ettei koodinpätkiä rakenneta kuukausikaupalla, vaan ideaa pyritään pilotoimaan käyttäjien keskuudessa jo varhaisessa vaiheessa.

– Jos ideasta päädytään tuottamaan prototyyppi, se viedään käyttäjien arkeen mahdollisimman nopeasti. Näin saadaan heti selville, onko ratkaisulla positiivisia vaikutuksia käyttäjän työhön, Jossens sanoo.

”Panostamme jatkuvaan tiimi- ja tuoterajat ylittävään asiantuntijayhteistyöhön.”

Hänen mukaansa asiakkaat ovat yleensä innokkaita kokeilemaan kehitystyön alla olevia innovaatioita.

– Panostamme jatkuvaan tiimi- ja tuoterajat ylittävään asiantuntijayhteistyöhön. Automaatio ja reaaliaikaisuus ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi myös näissä keskusteluissa, ja ohjelmistot ovat selvästi kehittymässä suuntaan, jossa näitä ominaisuuksia hyödynnetään yhä enemmän, Jossens toteaa.

Teksti on julkaistu myös Ite Wikin mediassa täällä >>

Lue myös:
Selainpohjaiset sovellukset ja käyttäjäkohtaiset näkymät yleistyvät toiminnanohjauksessa
ERP-järjestelmän hankintaopas pk-yritykselle
Opas: Toimitusjohtajan tietopaketti ERP-projektista

Tutustu Visman ERP-ratkaisuihin:

Fikuro
Visma Nova
Visma.net ERP

Suosituimmat