Siirry sisältötekstiin

Tulevaisuuden tilitoimiston johtamisen ytimessä työntekijäkokemus

Asiakas on yritykselle tärkeä, tai oikeastaan tärkein elinehto. Miksi tilitoimiston sitten kannattaa asettaa työntekijäkokemus strategiseksi prioriteetiksi? Yksinkertaisesti siksi, että vahva työntekijäkokemus heijastuu suoraan asiakkaan palveluun ja asiakaskokemukseen.

Asiakas on yritykselle tärkeä, tai oikeastaan tärkein elinehto. Kun kysytään, mikä on yrityksenne strateginen prioriteetti, lähes kaikki vastaavat ”asiakaskokemus”. Sitä vastoin reilusti harvempi yritys asettaa organisaatiossaan etusijalle työntekijäkokemuksen.

Miksi yrityksen sitten kannattaa asettaa työntekijäkokemus strategiseksi prioriteetiksi? Yksinkertaisesti siksi, että vahva työntekijäkokemus heijastuu suoraan asiakkaan palveluun ja asiakaskokemukseen.

Lisäksi kilpailu osaajista kovenee jatkuvasti. Useilla aloilla työllistymisnäkymät ovat hyvät, ja Taloushallintoliiton teettämän ura- ja palkkatutkimuksen mukaan tämä koskee myös taloushallintoa ja tilitoimistoja. Tällaisessa työmarkkinatilanteessa hyvä työntekijä ei pysy yrityksessä vain siksi, että hän on sattunut saamaan oman alan töitä. Hänelle olisi samoja töitä tarjolla muuallakin.

Jos työntekijä tuntee, että häneen panostetaan, hän yleensä sitoutuu yritykseen vahvemmin. Kun työntekijä ymmärtää organisaation strategian ja suunnan, hän ryhtyy toimimaan niitä kohti.

Mistä työntekijäkokemus koostuu?

Minulle työntekijäkokemus koostuu viidestä keskeisestä elementistä:

  1. Yhteisöllisyys työpaikalla
  2. Työntekijän tunne autonomiasta ja oman työn hallinnasta
  3. Yrityksen suunta ja yhteiset tavoitteet
  4. Yksilön osaaminen
  5. Työn merkityksellisyys

Selvää on, että yrityksen sisäiseen yhteisöllisyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jos työyhteisössä on paljon sosiaalista pääomaa – eli sosiaalisia suhteita, luottamusta, vastavuoroisuutta, yhteisiä arvoja ja normeja – niin työntekijät viihtyvät töissään ja haluavat ponnistella saavuttaakseen yhteisen päämäärän.

Panostus yhteisöllisyyteen ei tarkoita pingisperjantaita, lounaspitsoja tai kevätmatkoja Tahkolle. Nämä kaikki kyllä varmasti lisäävät tyytyväisyyttä, mutta eivät pelasta tilannetta, jos arki mättää.

Yrityksen johdolla ja esimiehillä on iso rooli yhteisöllisyyden synnyssä. He ovat vastuussa juuri arkisista asioista, kuten merkkipäivien muistamisesta ja kuulumisten kysymisestä.

Lataa opas: Tilitoimistojen liiketoimintamalli muuttuvassa maailmassa – näin käännät toimintaympäristön haasteet mahdollisuuksiksi

Lue lisää ja lataa opas

Omaan työhön täytyy saada vaikuttaa

Työelämässä autonomian ja hallinnan tunne korostuu jatkuvasti. Työntekijät haluavat olla itseohjautuvia ja saada vaikuttaa omaan työarkeensa. Tämän kaiken mitätöi se, jos hän kokee olevansa vain käskyjä totteleva robotti.

Kun ihmiselle annetaan vapautta toimia itsenäisesti, hän ottaa vapaudestaan vastuuta ja sitoutuu yritykseen vahvemmin. Vapauden tunnetta luodaan mm. sillä, että esimies ja työntekijä asettavat tavoitteet yhdessä – ja tarpeeksi korkealle. Tämä antaa työntekijälle tilaa ja vapautta luovuuteen, jotta yhdessä asetettuun tavoitteeseen päästään.  

Työntekijöille on tärkeää ymmärtää päämäärä, jota kohti ollaan menossa. Työntekijän kokema näköalattomuus aiheuttaa tehottomuutta ja epävarmuutta, joka usein näkyy myös asiakkaalle heikentäen asiakaskokemusta.

Henkilöstön koulutus on yrityksen kilpailuetu

Työntekijän vahva osaaminen on voimavara, joka auttaa vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin. Kouluttamalla henkilöstöään yritys antaa viestii, että ”Täällä panostetaan työntekijöihin!”. Kun työntekijä tuntee kehittyvänsä työssään ja olevansa päivittäisen osaamisensa kanssa ajan tasalla, hän sitoutuu yritykseen jälleen tiukemmin.

Mielestäni viimeinen, mutta ei missään nimessä vähäisin työntekijäkokemukseen vaikuttava elementti on työn merkityksellisyys. Työn merkityksellisyydellä tarkoitan työntekijän kokemusta siitä, että hänen tekemällään työllä on jokin syvempi tarkoitus.

Yksilön ja yrityksen missioilla on tärkeä yhteys työn merkityksellisyyteen. Yrityksen missio kertoo, miksi yritys on olemassa ja mitä toiminnalla halutaan saavuttaa. Työntekijän henkilökohtainen missio vastaa usein sellaisiin kysymyksiin, kuten minkälaista työtä haluan tehdä, minkä vuoksi teen töitä ja miksi. Kun yksilön missio resonoi organisaation mission kanssa, työn merkityksellisyys vahvistuu.

Tyytyväiset työntekijät kutsuvat kaltaisiaan luokseen

Taloushallintoalan hyvät työllistymisnäkymät lisäävät tilitoimistojen tarvetta löytää hyviä työntekijöitä ja pitää heistä kynsin hampain kiinni. Työnantajamielikuvaan vaikutetaan parhaiten sisältä päin, ja parasta mainosta yritykselle ovatkin tyytyväiset työntekijät. Työhönsä tyytyväiset työntekijät levittävät sanaa ja houkuttelevat uusia osaajia yritykseen.

Yrityksen strategiseksi johtotähdeksi kannattaakin siis nostaa työntekijäkokemus ja siitä huolehtiminen. Panostamalla henkilöstöön ja työntekijäkokemukseen yritys voi kasvattaa työntekijäkohtaista tuloa ja tulosta, keskimääräistä voittoa ja liikevaihtoa.

Kun työntekijä kokee työnsä merkitykselliseksi, osaavansa työnsä ja kuuluvansa mieluisaan työyhteisöön sekä hänellä on autonomian ja hallinnan tunne työssään, hän on valmis ponnistelemaan paremman asiakaskokemuksen eteen.

Taloushallintoliiton tutkimuksesta selviää lisäksi, että digitaalisuutta pidetään innostavana ja motivoivana kehityssuuntana. Ei siis kannata pelätä moderneja työvälineitä ja työkalujen muutosta, sillä työntekijät jopa odottavat saavansa tehdä työnsä digitaalisesti. Visma Fivaldi ja tilitoimistojen kumppaniohjelma mahdollistavat tilitoimistolle sujuvan siirtymisen sähköisyyteen.

Lue seuraavaksi:
Houkutteleeko tilitoimistosi nuoria osaajia?
Tekoäly vapauttaa tilitoimistossa aikaa asiakastyöhön
Opas: Tulevaisuuden tilitoimiston menestystekijät
Opas: Taloushallinto-ohjelmiston ostajan opas

Tutustu Visma Fivaldiin, Suomen suosituimpaan taloushallinnon ohjelmistoon: fivaldi.fi

Suosituimmat