Toiminnanohjauksen tehottomuus teollisuusyrityksissä

Teollisuusyrityksen toiminnanohjaus

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttö ja hyödyntäminen ovat jo pitkään olleet arkipäivää teollisuusyrityksissä erityisesti myynnin, materiaalinhallinnan sekä taloushallinnon parissa työskenteleville. Mikäli työn tehokkuutta kaivataan lisää, sitä kannattaa lähteä etsimään ensimmäisenä sieltä, missä on liiketoiminnan ydin. Niinpä teollisuusyrityksissä ERP-järjestelmä tulisi ottaa vielä tehokkaampaan käyttöön erityisesti tuotannon puolella.

Tavoitteena tehokas prosessien hallinta

Teollisuusyritysten toiminnanohjaus perustuu tehokkaaseen prosessien hallintaan. Kannattava ja tuloksellinen liiketoiminta edellyttää sitä, että materiaalivirrat liikkuvat sujuvasti, varastossa on koko ajan riittävä määrä tarvittavia osia ja yrityksellä on käytettävissä tarvittava määrä eri laitteistoa sekä osaavaa henkilöstöä.

ERP-järjestelmän käyttöönoton haasteena teollisuusyritysten tuotannossa onkin usein se, etteivät työntekijät ole välttämättä tottuneet kirjaamaan jokaista tekemäänsä työvaihetta tai käyttämäänsä materiaalia erikseen ylös. Toimiakseen oikein, toiminnanohjausjärjestelmä tämän kuitenkin vaatii. Todellisuudessa järjestelmän ylläpitoon kulunut aika on kuitenkin pieni vaiva sen tuomiin etuihin nähden.

Toiminnanohjausjärjestelmä tehokäyttöön kaikissa yrityksen toiminnoissa

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa tulisikin panostaa erityisesti henkilöstön koulutukseen ja selvittää jokaiselle järjestelmän tuomat edut. Visma Software Oy:n asiantuntijoiden mukaan tehokkaan toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt teollisuusyrityksille ovat:

  • Rahavirtojen kiertonopeus kasvaa
  • Tiedonkulku parantuu
  • Varaston hallittavuus parantuu
  • Kustannusseuranta saadaan reaaliaikaiseksi
  • Henkilöstön toiminta muuttuu aiempaa systemaattisemmaksi

Tehokkaan toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta yrityksen toiminnasta on myös mahdollista saada tietoa, jonka avulla pystytään vahvistamaan yrityksen kannattavia osa-alueita, sekä toisaalta tunnistamaan kannattamattomia toimintoja. Tätä kaikkea informaatiota ei saada hyödynnettyä, jos ERP-järjestelmää ei käytetä tehokkaasti myös yrityksen tuotannossa.

Teollisuusyritysten toiminnanohjausta on käsitelty lisää teollisuuden toimialaan erikoistuneessa asiantuntijamateriaalissamme.

Lataa opas:

Tehokas toiminnanohjaus teollisuusyrityksissä.

0