Tilitoimistoala on uudenlaisten vaatimusten edessä

Sähköinen laskunkäsittely on ”today´s business but yesterday´s news.”
Tilitoimistopalveluissa sähköinen laskutus ja sähköinen ostolaskujen käsittely ovat tätä päivää. Tilitoimistot tarjoavat asiakkaidensa käyttöön taloushallinnon järjestelmiä, joilla edellä mainitut toimet voidaan hoitaa. On järkevää, että tilitoimisto ja asiakasyritys toimivat yhden järjestelmän ympäristössä. Tällöin työnjako asiakkaan ja tilitoimiston välillä on joustavaa, tilitoimisto voi tuurata esimerkiksi asiakkaan reskontranhoitajaa lomien ajan ja asiakasyrityksellä on jatkuva ja välitön pääsy yrityksensä talousinformaatioon.

Nykyinen vai perinteinen?
Perinteisessä tilitoimistopalvelussa tehdään paljon päällekkäistä työtä. Yrittäjä laatii myyntilaskut omassa järjestelmässään ja lähettää ne asiakkaalle. Myyntilaskut joko mapitetaan tai yrittäjän järjestelmästä saadaan yhteenveto tilitoimistoa varten. Tilitoimistossa kirjanpitäjä sitten tallentaa myyntitiedot uudelleen tilitoimiston kirjanpitojärjestelmään. Ostolaskujen kanssa menettely on samanlainen. Yrittäjä laatii omalla järjestelmällään ostotilaukset materiaalinhallintoa varten, kohdistaa saapuneet ostolaskut ostotilauksiin ja syöttää ostolaskujen tiedot pankkiohjelmaan laskunmaksua varten. Yrityksessä myös tallennetaan työtuntitietoja esimerkiksi projektiseurantaa varten. Tilitoimistossa laskut tallennettaan uudelleen kirjanpitoa varten ja tunnit palkanlaskentaa varten.

Yhden järjestelmän ympäristöön
Sähköinen taloushallinto ja etäyhteyden tai selaimen avulla käytettävät tilitoimiston tarjoamat ohjelmat poistavat merkittävän osan päällekkäistä työtä ja tuovat yrityksen talousinformaation yrittäjän hyödynnettäväksi aikaan tai paikkaan katsomatta. Tämän me tiedämme ja olemme hyväksi havainneet. Mutta miten voimme tilitoimistossa palvella asiakkaitamme vielä paremmin? Miten voimme viedä kumppanuutta vieläkin pidemmälle? Miten voimme tilitoimistona tarjota asiakkaillemme jotain sellaista jota kilpailijoillamme ei vielä ole?

Toimialaosaaminen on avain
Vastaukseni tähän on toimialaosaaminen, toimialatuntemus ja toimialakohtainen järjestelmä, jolla palvelu tuotetaan. Eräässä hiljattain tehdyssä tutkimuksessa kysyttiin yrittäjiltä kolmea asiaa, jota he pitävät tärkeimpänä tilitoimiston valinnassa. Vastaus oli seuraavanlainen.

  1. Yritykseni toimialan hyvä tuntemus
  2. Tilitoimiston oltava lähellä
  3. Tilitoimisto on jonkun toimialani yrityksen suosittelema

Kokemukseni mukaan hintakilpailu tilitoimistoalalla on erittäin kovaa, mutta siteeratun tutkimusten tuloksissa hinta ei tullut esille. Olen varma, että tulevaisuudessa tilitoimistoalalla menestyvät sellaiset palveluntarjoajat, jotka pystyvät tarjoamaan asiakkailleen talous- ja palkkahallinnon palveluja – asiakkaiden toimialakohtaisilla sovelluksilla toteutettuna. Eri toimialat asettavat erilaiset vaatimukset taloushallinnolle ja myös toimintaa ohjaaville järjestelmille. Projektitoiminnassa on tärkeää, että projekteille voidaan kohdistaa kaikki olennaiset projektin kannattavuuteen ja läpimenoon liittyvät tiedot. Tukkukaupassa on tuhansia ja tuhansia artikkeleita jolloin varastot on oltava jatkuvasti ajan tasalla hälytysrajoineen ja hyllypaikkamenettelyineen. Palvelualalla asikkuudenhallinta, asiakaskohtaiset kannattavuudet ja palvelutuotannon tehokkuuden seuranta ovat avainasemassa.

Talousohjauksesta toiminnanohjaukseen
Ajatelkaa, että tilitoimisto voisi tarjota asiakkaidensa käyttöön järjestelmän, jolla edellä mainitut toiminnanohjaukselliset elementit olisivat hoidettavissa, samalla kun tilitoimisto vastaa talous- ja palkkaprosessien hoidosta. Asiaa kun hieman pohtii, niin ymmärtää, että yrityksen toiminnan ohjaus ja talousohjaus ovat hyvin läheisesti kiinni toisissaan. Merkittävä osa taloushallintoon lopulta vietävistä asioista syntyy yrityksen oheistoiminnoissa; tilauksia tehtäessä, tavaran vastaanotossa, tuntien kohdistamisessa projekteille, urakkalaskutuksessa, lähettämössä, matkakustannusten käsittelyssä ja niin edelleen. Tilitoimistoalan menestyjät tulevaisuudessa ovat niitä yrityksiä, jotka kykenevät yhdistämään taloushallinto- ja järjestelmäpalvelut sekä liittämään niihin toimialaosaamista. Parhaimmillaan tilitoimisto pystyy vuokraamaan asiakkailleen omalla palvelimellaan ylläpitämänsä ja hallinnoimansa järjestelmän, jota asiakasyritys käyttää päivittäisen liiketoimintansa ohjaamiseen. Asiakas ei joudu tekemään raskaita järjestelmäinvestoineja, sillä järjestelmäpalvelut sisältyvät tilitoimiston kuukausilaskutukseen.

Me Vismassa osaamme yhdistää järjestelmä- ja taloushallintopalvelut edellä mainitulla tavalla. Vismassa yhdistyy maamme johtava järjestelmätoimittaja ja maamme toiseksi suurin tilitoimistoketju. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa yhteensä lähes 30 paikkakunnalla. Olemme siis valtakunnallinen, kansainvälinen ja samalla paikallinen. Osaamista yhdistämällä syntyy kilpailuetua, josta hyötyy Visman asiakas.

Ville Juntunen
KTM, M.Sc. (Econ), Visma Services Teemuaho Oy

About

Connect with Jaana: