Tilitoimisto yrityksen personal trainerina

Kulkevatko yrittäjän ja yrityksen hyvinvointi käsi kädessä? Henkilökohtaiseen hyvinvointiin on monenlaisia mittareita ja personal trainerit ovat tulleet yhä suosituimmiksi. Me tilitoimiston taloushallinnon ammattilaiset puolestamme olemme tavallamme yritysten personal trainereita.

Minulla oli oiva tilaisuus kertoa järjestämässämme tapahtumassa Kuopion talousalueen yrittäjille Inbody-mittauksen ja pilateksen lomassa yrityksen hyvinvoinnin eli tuloskunnon mittareista. Niin henkilökohtaisesti kuin yrityksenkin osalta peruskunto täytyy rakentaa tietylle tasolle, ennekuin voidaan odottaa huippusuorituksia. Yrityksen talouden perusmittarit ovat kuitenkin yksinkertaiset ja ohessa esiteltynä huomionarvoiset asiat.

Tase ja tuloslaskelma tutuksi ja yrityksen talouskunnon mittarit kuntoon

Yrityksen tilinpäätös muodostuu kahdesta eri osasta; taseesta ja tuloslaskelmasta. Tuloslaskelma kertoo tilikauden tapahtumat kannattavuuden näkökulmasta, onko yritys tuottanut voittoa vai tappiota. Tase koostuu kahdesta eri osasta vastaavaa (varallisuus) ja vastattavaa (velat) ja kertoo yrityksen taloudellisen aseman tilikauden viimeiseltä päivältä.

Tuloslaskelmassa on muutamia kohtia, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota tuloskunnon näkökulmasta:

1. Varaston muutos
Tilikauden tulos voi muuttua merkittävästi, kun tehdään varaston muutos. Tämän vuoksi kannattaa varastoa seurata tilikauden aikana ja tehdä muutokset kirjanpitoon ainakin kahden kuukauden välein.

2. Palkkojen sosiaalikulut
Palkkojen sosiaalikulut kannattaa jaksottaa kirjanpitoon kuukausitasolla. Varsinkin TyEL:in osalta kannattaa selvittää ennakkojen riittävyys maksettuihin palkkoihin nähden. Tällä toimenpiteellä kartoitetaan, kuinka paljon yritys joutuu maksamaan TyEL:iä tasauslaskulla. Yhtä tärkeä on myös käydä läpi vuosittain yrittäjän kanssa YEL-vakuutuksen taso. Tämä voi jäädä useasti liian alhaiselle tasolle, jolloin yrittäjän eläkekertymä sairauspäiväraha ovat pieniä.

3. Poistot
Poistot korostuvat varsinkin sellaisilla yrityksillä, joilla on iso käyttöomaisuus. Tapauskohtaisesti on käytävä läpi ainakin se, että kannattaako verotuksessa poistoja hyllyttää.

Aikaisemmin yritykset olivat kiinnostuneita ainoastaan siitä, kuinka paljon tulee arvonlisäveroa maksuun, ja sitä ei olisi yrittäjien mielestä saanut tulla paljoa. Asia on kuitenkin niin, että mitä enemmän alv:ia maksetaan, niin sitä paremmin yritykselle taloudellisesti menee.

Tänä päivänä kirjanpito tehdään reaaliajassa, jolloin yritys saa tarvittavat tiedot heti päätöksen teon pohjaksi. Tällöin saamiset ja velat ovat tiedossa päivän tarkkuudella.

Talouden tunnusluvut ja huomioitavat asiat

Tuloslaskelmasta saadaan erilaisia tunnuslukuja, kuten esim. myyntikate, myyntikate-%, käyttökate, käyttökate-%, liikevoitto, liikevoitto-%, kriittinen piste ja varmuusmarginaali. Näitä saatuja tunnuslukuja käyttävät useat tahot kuten tilitoimistot, tilintarkastajat, rahoittajat jne. Tunnusluvuilla arvioidaan yrityksen kannattavuutta ja varallisuutta/velkasuhdetta. Lukuja vertaillaan yrityksen menneiden vuosien lukuihin ja kyseisen toimialan lukuihin. Tunnusluvut ovat saatavilla tarkkoina, kun yrityksen kirjanpito on reaaliajassa ja jaksotukset tehdään kuukausittain.

Taseessa kannattaa kiinnittää huomiota vaihto-omaisuuteen. Varaston muutos on tehtävä vähintään kerran vuodessa yrityksen toimesta. Arvostusperiaatteena on hankintahinta tai sitä alhaisempi luovutushinta ja alv 0 %. Yritykset voivat halutessaan vaikuttaa liiketoiminnan tuloskehitykseen varaston muutoksen avulla.

Nykyisessä taloustilanteessa aktiivinen myyntisaamisten seuranta on yrityksessä ensiarvoisen tärkeää. Viivästyneisiin myyntisaamisiin täytyy puuttua välittömästi ja perintätoimiin on ryhdyttävä aktiivisesti. Tehokkaan perinnän avulla luottotappioriski vähenee ja maksuvalmius paranee.

Valitse yrityksesi kumppaniksi Suomen johtava tilitoimisto. Tutustumme liiketoimintaanne syvällisesti, teemme tarvekartoituksen ja räätälöimme palvelut yrityksenne tarpeiden mukaan toimialasta, yritysmuodosta ja yrityksen koosta riippumatta.

Tutustu tilitoimistopalveluihimme: visma.fi/taloushallinnon-palvelut/tilitoimistot/

Toimistopäällikkö Visma Services tilitoimisto Kuopio Jouni Hämäläinen

 

Jouni Hämäläinen
Toimistopäällikkö, KLT
Tilitoimisto Kuopio

Visma Services Oy

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: