Siirry sisältötekstiin

Tilitoimisto vapauttaa resursseja ulkoistamalla maksuvalvonnan Vismalle

Kuten aiemmassa blogiartikkelissa totesimme, tilitoimiston tärkeä tehtävä on toimia asiakkailleen asiantuntijakumppanina. Asiakasyritysten laskutukseen ja maksuvalvontaan liittyvien rutiinitöiden hoitaminen hukkaa tilitoimiston arvokkaita resursseja.

Tilitoimisto

Tässä artikkelissa kerromme, mitä hyötyjä tilitoimisto saavuttaa itselleen ja asiakkaalleen siirtämällä asiakkaidensa maksuvalvonnan Vismalle.

Miten asiakkaiden maksuvalvonnan ulkoistaminen auttaa tilitoimistoa?

Aikaa vapautuu ydinosaamiselle

Tilitoimisto auttaa asiakasyrityksiään paitsi hoitamaan lainsäädännön edellyttämän kirjanpidon, myös tekemään parempaa taloudellista tulosta ja menestymään liiketoiminnassaan.

Tähän rooliin tilitoimiston kannattaa keskittyä ei laskutuksen rutiinitöiden hoitamiseen.

Tilitoimiston tarjoama palvelu paranee

Sen lisäksi, että tilitoimistolla on enemmän aikaa asiantuntijakumppanina toimimiseen, myös asiakkaiden saatavien hallinta tehostuu. Kun laskutus ja maksuvalvonta toimii selkeän, ammattimaisen prosessin mukaisesti, viestii se velallisille parempaa kuvaa laskuttavasta yrityksestä. Lisäksi myyntireskontra on aina ajan tasalla, rahankierto nopeutuu, luottotappiot vähenevät ja saatavien hallinnan ennustettavuus paranee. Kaikki nämä kasvattavat tilitoimiston asiakkaalleen luomaa arvoa ja tehostavat taloushallintoa.

Kilpailukykyinen hinnoittelu

Vismalla on tehokkaat prosessit yritysten saatavien hallinnan hoitamiseen. Tämän ansiosta laskutus- ja perintäpalveluita pystytään tarjoamaan varsin kilpailukykyiseen hintaan. Tilitoimistolle on siksi kannattavaa ulkoistaa nämä toimenpiteet ja keskittää vapautuneet resurssit ydinosaamiseensa ja vaikkapa uusiin asiakkuuksiin.

Asiakaspalvelu hoidetaan ulkoistetusti

Myös laskutuksen asiakaspalvelu voidaan hoitaa Visman kautta. Tämä tehostaa laskutusprosessia entisestään ja säästää niin tilitoimiston kuin sen asiakkaankin aikaa.  Kun asiakkaan saatavien hallinta — laskutuksesta perintään — on ulkoistettu Vismalle, tiedot  laskutusprosessin eri vaiheista ovat Visman asiantuntijoiden nähtävillä. Näin myös laskutuksen asiakaspalvelu pystytään hoitamaan tehokkaasti ulkoistettuna.

Voit lukea lisää laskutuksen asiakaspalvelusta täältä.

Tilitoimisto saa tukea luotonhallinnan erikoistilanteisiin

Luotonhallintaan liittyy paljon lakeja ja säädöksiä, joiden tunteminen ja erikoistilanteiden hallitseminen vaatii kokemusta alalta. Visma tarjoaa myös neuvontapalveluja luotonhallinnan erikoistilanteisiin. Tilitoimisto saa lisäksi käyttöönsä Visman Legalin monipuoliset lakipalvelut. Tilitoimiston ei tarvitse tuntea kaikkea laskutukseen ja perintään liittyvää lainsäädäntöä, kun apuna on asiantunteva kumppani.

Mikä on tilitoimiston rooli jatkossa laskutuksen ja maksuvalvonnan osalta?

Kun asiakasyritysten laskutus ja maksuvalvonta siirretään Visman hoidettavaksi, yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös pysyvät ennallaan. Laskutus- ja perintäpalvelun käyttö ei vaikuta niihin mitenkään.

Vaikka tilitoimisto ei olisikaan aiemmin hoitanut yrityksen laskujen lähetystä ja maksuvalvontaa, sen rooli ei muutu laskutuspalvelun myötä, vaan se toimii jatkossa samalla tavalla kuin ennenkin.

Jos asiakas on jo ulkoistanut tilitoimistolle laskutuksensa, kuten laskujen lähetyksen ja maksumuistuttamisen, voi tilitoimisto olla jatkossa laskutuspalvelun yhteyshenkilö. Laskutus- ja perintäpalvelun käyttö ei siis näy tilitoimiston asiakkaalle muuten kuin toiminnan tehostumisena.

Valmiit integraatiot lukuisiin taloushallinnon ohjelmistoihin

Visman palvelut ovat valmiina ja helposti käyttöönotettavissa tilitoimistojen yleisimmissä taloushallinnon ohjelmistoissa. Lue lisää palvelusta ja valmiista integraatioista täältä.

Suosituimmat