Siirry sisältötekstiin

Tilinpäätös – laatiako vai ei?

Mikroyritykseksi luokiteltava yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja ei ole velvollinen laatimaan tilinpäätöstä – paitsi poikkeustapauksissa. Tilinpäätöstasoista tietoa kuitenkin tarvitaan edelleen. Olisiko tilinpäätöksen laatiminen jatkossakin järkevää?

Mikroyritykseksi luokiteltava yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja ei ole velvollinen laatimaan tilinpäätöstä – paitsi poikkeustapauksissa. Tilinpäätöstasoista tietoa kuitenkin tarvitaan edelleen. Olisiko tilinpäätöksen laatiminen jatkossakin järkevää?

Kirjanpitolaki muuttui vuoden 2016 alussa. Lain muutoksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on hallinnollisen taakan keventäminen. Tässä erityisesti mikroyrityksiä koskevan ”pienet ensin” tavoitteen myötä mikroyritykseksi luokiteltava yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja ei ole velvollinen laatimaan tilinpäätöstä.

Tilinpäätös on kuitenkin laadittava, jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta tai kahdella perättäisellä tilikaudella ylittyy kaksi seuraavista mikroyrityksen rajoista:

 • taseen loppusumma 350 000 euroa
 • liikevaihto 700 000 euroa
 • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Kuten niin monesti, hyvää tarkoittavat helpotukset eivät kuitenkaan aina kulje käsikädessä muiden lakien ja viranomaisvaatimusten kanssa. Esimerkiksi välitön verotus perustuu kirjanpitoon ja verotusta varten kirjanpito on kuitenkin edelleen katkaistava, koska verotettava tulo ja nettovarallisuus on laskettava sekä veroilmoitus laadittava – kuten ennenkin. Myös useat yrittäjän sidosryhmät tarvitsevat tietoa yrityksen tuloksesta ja vakavaraisuudesta.

Mihin tilinpäätöstasoista tietoa tarvitaan?

Tilinpäätöstasoista tietoa yksityinen yrittäjä tarvitsee edelleenkin esimerkiksi:

 • ennakkoverojen riittävyyden laskemiseen
 • veroilmoituksen laadintaan
 • yritystoiminnan sopimuksia, luottoja ja rahoitusta varten
 • elinkeinolupia varten
 • elinkeinotukien ja avustusten hakemiseen
 • henkilökohtaiseen tarkoitukseen, esimerkiksi asunto- ja kulutusluottoja varten

Nämä em. tarpeet eivät täyty muuten kuin siten, että yrityksen kirjanpito katkaistaan tilinpäätöksen laatimiseksi sisältäen

 • tilinpäätöshetken taloudellista asemaa kuvaavan taseen
 • tilikauden tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman ja
 • liitetiedot, joissa mm. kerrotaan annetut vakuudet sekä taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt

Lisäksi on hyvä tarkistaa hyvissä ajoin ennen tilikauden vaihdetta taloushallinnon asiantuntijan kanssa ennakoivasti tulevaisuuden näkymiä siitä, miten ne vaikuttavat yrittäjän talouteen sekä kulumassa olevan tilikauden tilanne esimerkiksi ennakkoverojen riittävyyden osalta.

Tilinpäätöksen laatiminen ei käytännössä vie aikaa yhtään enempää kuin se, että erikseen lähdetään manuaalisesti katkaisemaan kirjanpitoa veroilmoituksen vaatimia tietoja varten. Tilinpäätöksen laatimisen myötä myös verotuksen vaatimuksiin liittyvä lakisääteinen tositteiden sekä laskennan perusteiden arkistointi tulee tehtyä automaattisesti.