Muista toimittaa ajoissa tiedot tilinpäätöstä varten

Tilinpäätöksen laadinnan muistilista

Uusi vuosi on edessä, mutta jälleen on aika katsoa myös taaksepäin. Onneksi enää ei juuri tarvitse toimia muistin ja arkistoitujen papereiden varassa, kun suurin osa taloushallinnon tiedoista on sähköisessä muodossa reaaliaikaisena.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on toimia muistilistana ja apuna tilinpäätöksen valmistelussa. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki tarvittavat materiaalit ovat ajoissa, yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti, tilinpäätöksen tekevän asiantuntijan käytössä. Ohessa avuksesi muistilista tilinpäätöksen joustavan valmistumisen varmistamiseksi:

Ostolaskut

Varmista, että kaikki tilikaudelle kuuluvat ostolaskut ovat sähköisessä ostolaskujen käsittelyssä asiatarkistettuina. Vaihtoehtoisesti niiden tulee olla paperisina tilitoimistoon toimitettavan materiaalin mukana, sovitun aikataulun mukaisesti.

Myyntilaskut

Varmista, että kaikki tilikaudelle kuuluvat myyntilaskut ovat laskutettu ja lähetettyinä sähköisessä käsittelyssä. Paperisten laskujen tulee olla tilitoimistoon toimitettavan materiaalin mukana.

Tavaravarasto

Jos inventointia ei ole tehty lähiaikana, muistattehan inventoida tavaravarastonne joulukuussa. Epäkurantti tavara vähennetään pois varaston arvosta. Inventaari allekirjoitetaan.

Käteiskassan täsmäytys

Ilmoita käteiskassassa olevat varat valuutoittain per 31.12.2014 taloushallinnon asiantuntijallesi. Käteiskassa on täsmäytettävä tilikauden viimeiselle päivälle. Jos käteiskassa sisältää valuuttaa, ilmoita summat ko. valuutassa.

Matkalaskut vuodelta 2014

Mikäli yrityksessänne käytetään sähköistä matkalaskujärjestelmää, varmistakaa, että tilikaudelle 2014 kuuluvat matkalaskut ovat järjestelmässä tehtynä, hyväksyttynä ja maksettu viimeistään 31.12.2014. Tämä on tärkeää siksi, että matkalaskujen kulut kirjautuvat kirjanpitoon pääasiassa maksupäivämäärän mukaan. Paperisina käsiteltävät matkalaskut toimitetaan tilitoimistoon sovitun aikataulun mukaisesti.

Asiakirjat ja muut tiedot

Muista myös toimittaa tarvittavat asiakirjat ja muut tiedot tilinpäätöksen tekijälle. Näitä ovat mm.:

  • Osake- ja osakasluettelo
  • Hallituksen pöytäkirjat
  • Velkoja koskevat tiedot ja todistukset
  • Saatavat osakkaalta/osakkailta sekä heidän perheenjäseniltään
  • Palkkoihin liittyvät tiedot
  • Leasingvastuut
  • Muut vastuut ja vakuudet
  • Sijoitukset
  • Verotuspäätös 2013 ja veroilmoitus 2014
  • Listaamattoman osakeyhtiön osingonjaon ennakonpidätys

Toivottavasti tästä muistilistasta on apua sinulle. Sovi aikataulut hyvissä ajoin yhdessä taloushallinnon kumppanisi kanssa ja pääset vaivattomasti kohdistamaan katseesi tulevaan vuoteen.

Visma Services Oy:n taloushallinnon asiantuntijat toivottavat sinulle menestyksekästä vuotta 2015.

 

Olemme Suomen johtava tilitoimistopalveluiden kehittäjä ja tehostamme sekä automatisoimme taloushallinnon prosesseja. Olemme apunasi yrityksesi talouden suunnittelussa, seurannassa, raportoinnissa ja ennustamisessa. Mikäli harkitset taloushallinnon ulkoistamista tai tilitoimiston vaihtoa, olethan meihin yhteydessä puh. 010 756 40 tai lue lisää: visma.fi/tilitoimistopalvelut


About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: