Tilinpäätökseen valmistautuminen

Vuosi on kulunut jo pitkälle syksyyn, ja mikäli tilinpäätösaika lähestyy vuodenvaihteessa, on aika aloittaa tilinpäätökseen valmistautuminen. Tähän kirjoitukseen on koottu tietoja, joita tarvitaan tilinpäätöksen joustavan valmistumisen varmistamiseksi.

Kirjanpitolaki toi muutoksen

Kirjanpitolain muutos astui voimaan vuoden vaihteessa. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella. Muutoksen tarkoituksena on keventää pienyrityksille tilinpäätöksistä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Tästä kerroimme jo tärkeimmät muutokset blogissamme ”Uusi kirjanpitolaki vahvistettiin”. Lisäksi pohdittiin mikroyritysluokkaan kuuluvien toiminimien (liikkeen- ja ammatinharjoittajien) osalta blogissa ”Tilinpäätös, laatiako vai ei” muuttuneen kirjanpitolain mahdollisuuksia ja käytäntöä.

Aineistot sähköisessä muodossa

Muuttunut kirjanpitolaki toi mukanaan täysin sähköisen aineiston ja arkistoinnin mahdollisuuden eli jatkossa kirjanpitoaineiston säilyttäminen niin tilikauden aikana kuin tilinpäätöksen jälkeen voidaan joustavasti toteuttaa kaikelta osin sähköisessä muodossa maantieteellisistä rajoista tai järjestelmäratkaisuista riippumatta. Myöskään tasekirjaa ei enää tarvita paperimuodossa. Sähköinen allekirjoitus on mahdollinen jo monissa järjestelmissä, joten aineiston arkistointi kaikelta osin sähköisessä muodossa on jo tätä päivää.

Aloita tilinpäätökseen valmistautuminen nyt

Muista nämä asiat tilinpäätöksen joustavan valmistumisen varmistamiseksi:

Ostolaskut

Varmista, että kaikki tilikaudelle kuuluvat ostolaskut ovat sähköisessä ostolaskujen käsittelyssä asiatarkistettuina. Vaihtoehtoisesti niiden tulee olla paperisina tilitoimistoon kirjanpitoaineistoon toimitettavan materiaalin mukana, sovitun aikataulun mukaisesti.

Myyntilaskut

Varmista, että kaikki tilikaudelle kuuluvat myyntilaskut ovat laskutettu ja lähetettyinä sähköisessä käsittelyssä. Paperisten laskujen tulee olla tilitoimistoon toimitettavan materiaalin mukana. Myyntireskontran täsmäytys, perinnän tilanne ja myyntisaatavien kuranttius on myös tärkeää tarkistaa.

Tavaravarasto / Keskeneräiset työt

Jos inventointia ei ole tehty lähiaikoina, muistathan inventoida tavaravarastonne ja/tai keskeneräiset työt tilinpäätöskuukaudelle. Epäkurantti tavara vähennetään pois varaston arvosta. Inventaari allekirjoitetaan.

Käteiskassan täsmäytys

Ilmoita käteiskassassa olevat varat valuutoittain per 31.12.2016 taloushallinnon asiantuntijallesi. Käteiskassa on täsmäytettävä tilikauden viimeiselle päivälle. Jos käteiskassa sisältää valuuttaa, ilmoita summat ko. valuutassa.

Matkalaskut vuodelta 2016

Mikäli yrityksessänne käytetään sähköistä matkalaskujärjestelmää, varmista, että tilikaudelle 2016 kuuluvat matkalaskut ovat järjestelmässä tehtyinä, hyväksyttyinä ja maksettuina viimeistään 31.12.2016. Tämä on tärkeää siksi, että matkalaskujen kulut kirjautuvat kirjanpitoon pääasiassa maksupäivämäärän mukaan. Paperisina käsiteltävät matkalaskut toimitetaan tilitoimistoon sovitun aikataulun mukaisesti.

Asiakirjat ja muut tiedot

Muista myös toimittaa tarvittavat asiakirjat ja muut tiedot tilinpäätöksen laatijalle. Näitä ovat mm.:

 • Osake- ja osakasluettelo
 • Hallituksen pöytäkirjat
 • Velkoja koskevat tiedot ja todistukset
 • Saatavat osakkaalta/osakkailta sekä heidän perheenjäseniltään
 • Selvitys yrityksen intressitahoihin kuuluvien välillä tehdyistä liiketoimista
 • Palkkoihin liittyvät tiedot sisältäen jaksotukset ja vuosi-ilmoitustiedot
 • Käyttöomaisuuden poistosuunnitelmat
 • Leasingvastuut
 • Muut vastuut ja vakuudet
 • Sijoitukset
 • Viimeinen verotuspäätös ja veroilmoitus
 • Listaamattoman osakeyhtiön osingonjaon ennakonpidätys

Varaudu ennakoivasti yhdessä asiantuntijan kanssa

Tilinpäätökseen kannattaa varautua yhdessä tilinpäätöstä laativan asiantuntijan kanssa ennakoivasti hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä. Keskusteluissa on hyvä ennakoida jäljellä olevaa tilikautta ja tulevaa tilinpäätöstä sekä mm. tarvittaessa tarkastella omistajayrittäjien palkka-/osinko-optimointia sekä ennakkoverojen riittävyyttä. Lisäksi tässä vaiheessa on tärkeää sopia tilinpäätöksen eri vaiheiden aikataulutus ja työnjako.

On hyvä kartoittaa tulevan vuoden muutostarpeita, tavoitteita sekä budjetoinnin ja ennustamisen kehittämiskohteita seuraavaa tilikautta varten yhdessä asiantuntijan kanssa. Samassa yhteydessä kannattaa tarkistaa, että päätöksentekoa tukevat työvälineet ja työvälineiden käyttö ovat kunnossa.

Mikäli haluat keskustella asiantuntijan kanssa tilinpäätösasioita, ota yhteyttä!

Eeva Markkanen

 

Eeva Markkanen
KLT-kirjanpitäjä, Business Advisor -koulutettava
Visma Services Oy, Varkaus

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: