Siirry sisältötekstiin

Terveydenhuollon muutos haastaa vanhat toimintatavat

Terveydenhuollon organisaatiot ovat jännittäviä työpaikkoja. Työntekijät kokevat monenlaisia ja nopeasti muuttuvia tilanteita, joissa mm. priorisoinnin ja osaamisen implementoinnin taitoa mitataan päivittäin hyvin erilaisissa työtehtävissä. Työni terveydenhuollossa tarjosi minulle parhaimmillaan huikeita onnistumisen kokemuksia, mutta se näytti myös nurjan puolensa.

Terveydenhuolto muuttuu

Terveydenhuollon organisaatiot ovat jännittäviä työpaikkoja. Työntekijät kokevat monenlaisia ja nopeasti muuttuvia tilanteita, joissa mm. priorisoinnin ja osaamisen implementoinnin taitoa mitataan päivittäin hyvin erilaisissa työtehtävissä. Pohtiessani omaa työkokemustani terveydenhuollossa, koen työn parhaimmillaan tarjonneen minulle huikeita onnistumisen kokemuksia, toimivan tiimityön mukanaan tuomaa intoa ja motivaatiota, elämän isojen kysymysten äärellä olemista sekä konkreettisen auttamisen väylän. Mutta se on myös näyttänyt minulle nurjan puolensa, uupuneet ja kyynistyneet kollegat, väkivallan, virheiden tekemisen pelon, riittämättömyyden tunteen, toimimattomat työyhteisöt ja organisaatioiden jäykät rakenteet.

Osaajista on pidettävä hyvää huolta

Lääkäri- ja hoitohenkilöstö toimii usein tilanteissa, joita terveydenhuollon ulkopuolella toimivat eivät voi kuvitellakaan. Muun muassa erilaiset potilaat, vuorotyö, tilaratkaisut, johtaminen, resursointi, potilas- ja työturvallisuus sekä toimintaa ohjaava lainsäädäntö asettavat haasteita ja kunnianhimoisia tavoitteita päivittäiselle työlle.

Työssäni työvoiman hallinnan järjestelmän parissa kohtaan toistuvasti sen faktan, että lääkäri- ja hoitohenkilöstö ovat terveydenhuollon kallein menoerä. Haluaisin mieluummin puhua aiheesta siten, että lääkäri- ja hoitohenkilöstö ovat terveydenhuoltoalan arvokkain voimavara. Tästä arvoa tuottavasta henkilöstöryhmästä on pidettävä hyvää huolta mikäli haluamme saada aikaan hoidon laatuun, vaikuttavuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä muutoksia.

Muutoksen tavoite henkilöstöä motivoivana tekijänä

Olen odottanut muutosta urani alkutaipaleelta lähtien. Muutosta on tapahtunut ja sitä tapahtuu terveydenhuollon organisaatioissamme koko ajan ja entistä tehokkaammin ja nopeammin. Muutoksen vauhdissa mukana pysyminen on haastavaa alalla, jossa itse työ tuo mukanaan niin paljon liikkuvia tekijöitä, joita on jopa mahdotonta ennustaa ja ennakoida. Mutta kun organisaation kehittämisen painopisteenä on potilaslähtöisyys, ketterämpien ja liinattujen prosessien kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen sekä entistä tiiviimpi yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on muutokseen osallistuminen palkitsevaa.

Organisaation toimintamallien perimmäisenä tavoitteena on aina laadukas ja vaikuttava potilastyö. Terveydenhuollossa hyviksi todetut toimintamallit ovat parhaimmillaan turva, kaikki tietävät paikkansa ja tehtävänsä ison palapelin osasena ja sooloilu saattaa kostautua potilasturvallisuuden vaarantumisena. Konservatiiviset toimintamallit saattavat kuitenkin estää muutoksen toteutumisen ja uusien toimintatapojen implementoinnin ja juurruttamisen.

Terveydenhuollossa tarvitaan hyviksi todettuja rakenteita ja toimintatapoja, mutta niiden lisäksi on aika tuoda kentälle jotain uutta ja innovatiivista, jopa automaatiota entisen käsillä tehdyn rinnalle.

Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu

Me Visma Enterprisella teemme joka päivä töitä sen eteen, että valtakuntamme lääkäri- ja hoitohenkilöstön työvuorot olisi mahdollista suunnitella oikeudenmukaisesti, työn määrä huomioiden ja työntekijöitä kuunnellen. Automaattinen ja optimoitu työvuorosuunnittelu vapauttaa voimavaroja tärkeisiin ydintehtäviin ja mahdollistaa tehokkaan työvuorosuunnitteluprosessin. Tarjoamme organisaation käyttöön työvuorosuunnittelujärjestelmän, mutta järjestelmähanke ei ole vain IT-projekti, se on organisaatioita herättelevä ja toimintatavan muutosta edistävä matka, joka tehdään yhdessä.

Meillä on osaamista, ymmärrystä ja käytännön kokemusta terveydenhuoltoalan todellisuudesta. Tiedämme mitkä asiat rassaavat arjessa, mitkä työmomentit haastavat niin esimiehet kuin työntekijätkin organisaatioiden eri tasoilla. Me tiedämme myös sen, mitkä ovat terveydenhuoltoalan työyhteisöjen vahvuudet, miten tiimityö kannattelee vaikeissakin tilanteissa ja kuinka piinkovan osaamisen avulla potilaille luodaan terveyshyötyjä joka ikinen päivä.

Vita est tempus optimum hominis

Meille on kunnia saada olla mukana aikamme suurimmassa terveydenhuollon muutoksessa, jossa vanhoja toimintatapoja käännetään uusiksi, yhteistyö saa aivan uusia ulottuvuuksia ja digitalisaatio mahdollistaa entistä tehokkaammat toimintatavat ja toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun. Kuten otsikossakin todetaan, elämä on ihmisen parasta aikaa.

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää työvoiman hallinnasta ja miten muutos onnistuu. Ollaan yhteydessä!

Suosituimmat