Siirry sisältötekstiin

Tehoton projektinhallinta heikentää urakointiyritysten kilpailukykyä

Projektienhallinta on urakointiyrityksen kilpailukyvyn kannalta tärkeä toiminnan osa-alue. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla projekteja on mahdollisuus hallita kokonaisvaltaisesti.

Tehoton projektinhallinta heikentää urakointiyritysten kilpailukykyä
Tehoton projektinhallinta urakointi

Urakointialan toiminta on monimuotoisuudessaan varsin vaikeasti hallittavaa. Ellei urakoihin liittyvä tieto kulje pääurakoitsijan sekä kaikkien aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien välillä saumattomasti, joudutaan urakkaan yleensä tekemään muutoksia, jotka lopulta heikentävät työn katetta. Tehokas projektin- ja tiedonhallinta ovatkin avainasemassa ylläpitämässä urakointiyritysten kilpailukykyä.

Hallitse tietoa kokonaisuutena

Urakoihin liittyvät tiedot ovat usein hajallaan eri tiedostoissa ja työntekijöiden sähköposteissa. Tällöin työmaajohdon on täysin mahdotonta ylläpitää reaaliaikaista ja kokonaisvaltaista käsitystä kunkin urakan tilanteesta. Kustannusten nousuun havahdutaankin yleensä vasta siinä vaiheessa, kun asialle ei ole enää mitään tehtävissä.

Kokonaisseurantaa varten jokaisesta urakasta tulisikin saada tallennettua kaikki hajallaan oleva tieto projektin vaiheistuksista, resursseista ja vaikkapa dokumentit työmaapöytäkirjoista esimerkiksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään (ERP).

Reaaliaikainen tieto auttaa nostamaan kannattavuutta

Useiden yhtäaikaisten ja hajallaan olevien työmaiden seurantaa helpottaa merkittävästi se, jos yrityksen ERP-järjestelmää on mahdollista käyttää suoraan työmailta käsin. Tällöin integroituun ERP-järjestelmään kerääntyy töiden, tuntien, materiaalien ja ostojen tietoja sitä mukaan, kun niitä kirjataan.

Kun urakan tiedot tallennetaan aina samaan järjestelmään, saadaan jokaisesta eri projektista kattava kuva, joka päivittyy töiden edetessä. Tämä mahdollistaa kannattavuuden nostamisen.

Lue lisää Visman toiminnanohjausratkaisusta urakointiyrityksille.

Suosituimmat