Tehokkuutta rekrytointiin

Ajanvaraus verkossa

Muistatko vielä aikaa, jolloin työhakemukset kirjoitettiin koneella ja lähetettiin kirjeenä rekrytoinnista vastaavalle esimiehelle?  En minäkään!  Uskon, että muutaman vuoden päästä puhumme tähän tapaan myös sähköpostilla tapahtuneesta rekrytoinnista.  Nostalgisena muistona ajasta, jolloin käytimme yhteydenpitoon lankapuhelimia, TV:ssä oli valittavissa vain kaksi kanavaa ja eksoottisin tuntemamme ruoka oli pizza bolognese.

Työmarkkinoilla juuri nyt aktiivisena ryhmänä vaikuttava 1980-luvun alun jälkeen syntynyt Y-sukupolvi kenties muistaa tällaisia asioita lapsuudestaan. Työnhakijoina Y-sukupolven edustajat asettavat uudenlaisia vaatimuksia tulevan työnantajansa rekrytointiprosesseille, ja nuorista osaajista kilpaillakseen yritysten tulee vastata viipymättä tähän haasteeseen.

Y-sukupolven edustajat omaavat erinomaiset IT-taidot ja he ovat tottuneet nopeaan tiedonkulkuun, mikä heijastuu myös heidän odotuksiinsa rekrytoinnissa. He haluavat, että työhakemuksiin reagoidaan nopeasti ja päätöksiä tehdään tehokkaasti. Mikäli näin ei tapahdu, sana kiertää nopeasti sosiaalisessa mediassa ja yksi tärkeä työpaikan valintakriteeri Y-sukupolven edustajille, yrityksen maine, saa kolauksen.

Tähän uuteen rekrytoinnin haasteeseen vastaavat erinomaisesti sähköiset henkilöstöhallinto- ja rekrytointijärjestelmät. Voimakkaasti kasvavan asiantuntijayrityksen HR Managerina näen päivittäin kuinka HR-järjestelmän käyttö rekrytoinnissa vähentää operatiiviseen henkilöstöhallintoon kuluttamaani aikaa.

HR-järjestelmän kautta tapahtuva työhakemusten jatkuva tai hakuajan mukaan ajoitettu vastaanotto, hakemusten automaattinen kohdentaminen suoraan rekrytoiville esimiehille, hakijoiden asettaminen soveltuvuusjärjestykseen, sekä kaikkien työnhakijoiden nopea kontaktointi rekrytoinnin eri vaiheissa ovat prosesseja, joiden automatisointi vapauttaa sekä esimiesten että henkilöstöhallinnon resursseja itse rekrytoinnin päätöksenteolle.

Kun valintapäätös on tehty, voidaan rekrytointivaiheessa työntekijältä HR-järjestelmään kerättyjä henkilö- ja työsuhdetietoja käyttää järjestelmässä tehtävään työsopimukseen, ja siirtää vaivattomasti edelleen myös muihin henkilöstöhallinnon järjestelmiin kuten palkanlaskenta- ja työajanseurantaohjelmistoihin.

Näin esimiehiltä ja HR:ltä vapautuu edelleen lisäresursseja uuden työntekijän tehokkaaseen perehdytykseen ja opastukseen, prosesseihin, joita voidaan toteuttaa ja seurata HR-järjestelmässä. Kun työntekijä saa pääsyn omiin henkilötietoihinsa HR-järjestelmässä ja voi itse päivittää muun muassa omat pankkitili- ja yhteystietonsa, voidaan varmistua tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. HR-järjestelmän itsepalveluperiaatteesta ja tietojen läpinäkyvyydestä hyötyvät sekä työntekijät, esimiehet että henkilöstöhallinto.

Koska koemme modernin HR-järjestelmän toimivana ratkaisuna sekä rekrytoinnissa että henkilöstöhallinnossa, voimme suositella sitä lämpimästi myös asiakkaillemme henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin tehostamiseen.

HR_tehokkuus_Andersen_Salla

Salla Andersen, HR Manager

0