Tilinpäätös - laatiako vai ei?

Tehokas taloushallinto ja sen tunnusmerkit

Taloushallinto on suurten muutosten keskellä. Jo yli kymmenen, lähes viisitoista, vuotta sitten puhuttiin siitä kuinka paperiton taloushallinto tulee. Ei tullut silloin, mutta onneksi asiassa on kuitenkin edistytty. Pääosa taloushallintotyöstä on ollut historian tapahtumien kirjaamista ja raportoimista, mutta nyt viimein pikku hiljaa on aika luopua tallennustyöstä, mappiarkistoista ja paperipinoista.

Todella mittavat kansalliset hankkeet mm. tulorekisteristä ja tilinpäätöksen sähköistämisestä ovat parhaillaan meneillään. Nämä erilaiset hankkeet tulevat viemään alaa suurin harppauksin eteenpäin. Verkkolaskun standardoinnissa on aiemmin keskitytty pelkästään minimitiedon siirtoon, mutta toivottavasti jatkossa tietoa voidaan hyödyntää automatisoidusti huomattavasti laajemmin. Siihen tarvitaan riittävät standardit ja järjestelmät.

Tehokas talousosasto käsittelee, analysoi ja hallitsee tietoa

Tehokkaassa talousosastossa tieto…

  1. on digitaalisessa muodossa – se on pääosin tallennettua pilviratkaisuin.
  2. on läpinäkyvää, reaaliaikaista ja standardoitua ja se on käytettävissä erilaisin järjestelmin ja työvälinein.
  3. siirtyy sujuvasti integraatioiden avulla järjestelmästä toiseen ja toimijalta toiselle.
  4. on hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumattomasti älykkäillä tietovälineillä. Näillä välineillä voidaan seurata mm. reaaliaikaista myyntiä, myyntisaatavia, ostoja, velkoja ja tarvittaessa erilaisia projekteja. Tulosta voidaan seurata mm. yritystasolla, kustannuspaikoittain, projekteittain.

Digitalisoituvassakin maailmassa tarvitaan yhä taloushallinnon asiantuntijuutta hallitsemaan näitä digitaalisia tietovirtoja. Talousosaston tulee tietää mitä luvut kertovat, mitä niistä voidaan tulkita ja miten niiden pohjalta voidaan ennustaa ja kehittää liiketoimintaa. Kommunikointi, viestintä ja yhteistyö liiketoiminnan ja talousosaston välillä ovat erittäin tärkeässä asemassa.

Mihin taloushallinnon asiantuntijaa nykyisin tarvitaan?

  1. Tulkitsemaan lukuja, jotta ne ovat aidosti liiketoiminnan hyödynnettävissä.
  2. Nostamaan esiin johtamisen kannalta tärkeitä asioita, erilaisia signaaleja – heikkojakin – jotta riittävän ajoissa voidaan tarvittaessa reagoida ja välttää yritystoiminnan karikkoja.
  3. Kertomaan lukujen tarinaa, löytämään tarvittavat avaintekijät ja driverit – ajurit näiden tekijöiden takana, joihin vaikuttamalla voidaan kehittää onnistuneesti bisnestä.

Talousosastoa tarvitaan myös yhdessä johdon kanssa suunnittelemaan tulevaa, ennakoimaan budjetoimalla, ennustamalla ja asettamalla tavoitteita, jotta menestystä on saavutettavissa myös tulevaisuudessa. Parhaimmillaan yhteistyö tuottaa arvoa ja mahdollistaa parempien päätösten tekemisen.

Kristiina Timperi ja tehokas taloushallinto

Kristiina Timperi

Varatoimitusjohtaja

Visma Services Oy

 

 

Olemme Suomen johtava tilitoimistopalveluiden kehittäjä ja tehostamme sekä automatisoimme taloushallinnon prosesseja. Olemme apunasi yrityksesi talouden suunnittelussa, seurannassa, raportoinnissa ja ennustamisessa. Mikäli harkitset taloushallinnon ulkoistamista tai tilitoimiston vaihtoa, olethan meihin yhteydessä puh. 010 756 4986 tai lue lisää: visma.fi/tilitoimistopalvelut


About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: