Siirry sisältötekstiin

Tehokas ja oikeaoppinen maksumuistutus

Sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden maksukäyttäytyminen on nykyisellään varsin vaihtelevaa, eivätkä kaikki maksa laskuja ajallaan toimivasta luottotietotarkistuksesta huolimatta. Tästä syystä maksumuistutus- ja perintäpalvelut nivoutuvat kiinteäksi osaksi laskutusprosessia.

Myyntilaskutuksen ja maksumuistutusten tehokkuuden merkitys korostuu, mitä enemmän laskuja yrityksellä on seurattavanaan ja mitä suuremmista laskuista on kysymys.

Perintälaki säätelee muistuttamista

Perintälaki asettaa rajoitteita maksumuistutusajoille sekä -kulujen perinnälle. Rajoitteet koskevat erityisesti kuluttaja-asiakkaita, yritysasiakkaiden kohdalla säätely ei ole yhtä yksityiskohtaista.

Muistutuskäytännöt, jos kyseessä on…

…kuluttaja-asiakas:

Perintälaki säätelee kuluttajasaatavien perintää jo muistutusvaiheesta alkaen. Jos asiakkaasi on kuluttaja, sinulla on kaksi erilaista toimintamallia riippuen siitä, haluatko käyttää muistutuskulua.

Jos haluat lisätä maksumuistutukseen muistutuskulun, laskussasi tulee olla 14 päivän maksuehto. Jos et halua käyttää muistutuskulua, voit muistuttaa asiakasta aiemmin kuin 14 päivän kuluttua maksun erääntymisestä.

…yritysasiakas:

Perintälaki ei säädä yritysasiakkaille yksityiskohtaisia maksuehtoja tai muistutusaikoja, vaan yritysten osalta tulee noudattaa kohtuullisia aikamääreitä. Maksuehdon pituudessa on hyvä huomioida laskutusmuoto. Esimerkiksi verkkolaskuissa maksuehto voi olla lyhyempi kuin paperilaskussa.

Millainen on hyvä maksumuistutus?

Muistutusvaihe on erittäin tärkeä osa tehokasta laskutusprosessia ja myös edellytys sille, että perintä voidaan käynnistää. Tässä muutamia piirteitä, joilla maksumuistutuksesta saadaan mahdollisimman tehokas:

  • Kirjeitse tapahtuva muistuttaminen on tavallisin ja varmin keino. Kirjallinen maksumuistutus on erityisen suositeltavaa, jos asiakkaasi ovat kuluttajia. Muistutuksen voi lähettää myös esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä. Muistuttaminen voi tapahtua myös verkkolaskumuodossa, jos vastaanottajalla on käytössään verkkolaskuosoite. Verkkolaskuhuomatuksen etuna on se, että muistutus menee perille kirjepostia nopeammin ja myös saatavien kotiuttamisaika lyhenee.
  • Viivästyskorko kannattaa lisätä jo muistutusvaiheessa.
  • Nykyisin on yleistä lähettää yksi muistutus, jossa on selkeästi kerrottu maksulaiminlyönnin seuraukset esim. siirtäminen perintätoimistolle.
  • Jos käytät kahta muistutusta, tällöin on suositeltavaa, että toinen muistutus eroaa sisällöltään ensimmäisestä. Näin muistutuksen saajan on helpompi todeta, että asian hoito etenee yrityksessä.

Myös perintätoimisto voi hoitaa muistuttamisen puolestasi, jolloin kaikki perintälain säännökset kuten aika- ja kulurajoitukset, tulevat automaattisesti huomioitua.

Haluatko lisätietoa?

Lisätietoa maksumuistutuksista ja muista tehokkaan laskutusprosessin kannalta tärkeistä asioista löydät maksuttomasta oppaastamme ”7 askelta laskutusprosessin tehostamiseen”. Oppaasta löydät mm. vertailua eri laskun toimitustapojen kustannuksista niin laskun lähettäjän kuin vastaanottajan näkökulmasta.

Suosituimmat