Talousjohtajat näkevät pilvipalveluiden arvon

Siinä missä yritysten IT-osastot suhtautuvat pilvipalveluihin konseptina edelleen hieman epäluuloisesti ympäri maailmaa, suurin osa talousjohtajista katsoo, että perinteiset IT-ratkaisut ovat taakse jäänyttä elämää. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, joka on tehty 800 talousjohtajan ja muun taloudellisen päätöksentekijän joukolle yli 500 työntekijän yrityksissä USA:ssa ja Euroopassa. 96 % vastanneista katsoi, että pilvipalvelut tuovat mukanaan mitattavia parannuksia heidän toimintaansa ja 94 % oli sitä mieltä, että pilvipalveluista tulee tärkeitä tekijöitä heidän yrityksensä menestyksessä. Yksi useimmin esiin tulevista hyödyistä oli se, että pilvi mahdollistaa alemmat kustannukset, korkeamman tietoturvan ja kasvavan tuottavuuden.

Mitä mieltä teidän yrityksessänne ollaan pilvipalveluista? Onko IT- ja talousosaston mielipiteiden välillä eroa?

Lue koko artikkeli englanniksi InfoWorldin sivulta klikkaamalla tähän.

0