Taloushallinto ja nykytilan kartoittaminen

Taloushallinto on monien, usein työvaltaisten, prosessien verkko. Aika ajoin sen nykytila on hyvä kartoittaa ja siihen liittyvät tulevaisuuden tarpeet päivittää. Organisaation tuottaman talousinformaation tulee palvella täsmällisesti sekä sisäisesti yrityksen johtoa että ulkoisia sidosryhmiä. Toimintaympäristö, teknologia ja kilpailutilanne muuttuvat niin nopeasti, että usein tilannetta on vaikea hahmottaa sisältä käsin.

Alla olevan taloushallinnon tarkistuslistan tavoite on herättää miettimään yrityksesi taloushallinnon prosessien vahvuuksia ja heikkouksia sekä löytämään ne osa-alueet, jotka vievät eniten aikaa ja kustannuksia tai hidastavat liiketoiminnan kasvua. Listan avulla saatte myös nopeasti käsityksen siitä, kuinka monipuolisesti hyödynnätte moderneja toimintatapoja ja työkaluja.

Mistä koostuu tehokas taloushallinto? Lue tarkistuslista ja kirjaa vastaukset itsellesi

  1. Onko talouden lukujen tulkitseminen ja oikeiden KPI-mittareiden määrittäminen helppoa?
  2. Seurataanko yrityksessänne aktiivisesti teknologian kehitystä ja sen tuomia taloushallinnon tehostamisen mahdollisuuksia?
  3. Käyttekö läpi kaikki taloushallintoon, verotukseen ja palkanlaskentaan ym. liittyvät lakimuutokset ymmärtäen niiden vaikutukset liiketoimintaanne?
  4. Koulutetaanko taloushallinnon henkilöstöä jatkuvasti?
  5. Onko organisaatiossanne riittävästi osaamista ja resursseja taloushallinnon eri osa-alueilta?
  6. Ovatko talousosastonne resurssit täyskäytössä ympäri koko vuoden?
  7. Tukevatko nykyiset taloushallinnon järjestelmät liiketoimintanne kehittämistä?
  8. Liikkuvatko tiedot järjestelmien välillä ilman manuaalisia työvaiheita?
  9. Ovatko yrityksenne taloustiedot katsottavissa reaaliaikaisesti?
  10. Onko yrityksenne johto ja omistajat tyytyväisiä raportoinnin tasoon?

Todennäköisesti sait kyllä- ja ei-vastauksia, mutta missä osa-alueissa voisit helposti tehostaa ja kehittää toimintaa? Lue lisää taloushallinnon palveluistamme.

Visma Services Oy
taloushallinnon asiantuntijasi

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: