Siirry sisältötekstiin

Taloushallinnon tulevaisuus: kuluhallinnan trendit 2021

Miltä kuluhallinta näyttää tulevina vuosina? Kysyimme tätä taloushallinnon ammattilaisilta ja tunnistimme neljä ajankohtaista trendiä.

kuluhallinnan trendit

Kysyimme M2-tiimin kanssa taloushallinnon ammattilaisilta kuluhallinnan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tunnistimme neljä teemaa, jotka ohjaavat kuluhallintaa.

Kuten näkyy, petrattavaa vielä löytyy. 👇

Trendi 1: Automaation puute estää taloushallinnon kehitystä, mutta yritykset heräävät tähän liian myöhään

Vastauksista kävi ilmi, että taloushallintoon janotaan entistä enemmän automaatiota, mutta kehitysprojektit talloutuvat kiireen jalkoihin.

Kyselyyn vastanneiden tärkeimpiä tavoitteita olivat erilaiset digitalisaatioon, automatisointiin ja prosessien kehitykseen liittyvät teemat sekä järjestelmäprojektit.

Noin kolmasosa mainitsi, että kiireen ja ajan hallintaan liittyvät haasteet estävät tai hidastavat tavoitteisiin pääsyä. Lisäksi takkuilua aiheuttaa kollegoiden tekemät virheet ja osaamisen puute, sekä kankeat järjestelmät.

Trendi 2: Kuluhallintajärjestelmien potentiaali jää yrityksiltä havaitsematta

Lähes kaikilta vastaajilta löytyi jonkinnäköinen kuluhallintajärjestelmä, mutta monelta jäi niiden potentiaali huomaamatta.

Järjestelmistä saatavaa tietoa käytetään ensisijaisesti kulujen tarkastamiseen ja hyväksyntään. Vain pieni osa käyttää sitä tulevien kulujen ennustamiseen, ja jopa neljäsosa ei hyödynnä kululaskuista saatavaa dataa lainkaan.

Trendi 3: Järjestelmiä ei vielä osata hyödyntää kuluhallintaprosessin sujuvoittamiseen

Suurimmiksi haasteiksi kululaskuprosessissa mainittiin kululaskujen puutteelliset ja väärät tiedot, sekä se, että työntekijät toimittavat laskuja myöhässä.

Silti vain 10 % vastaajista koki, että itse järjestelmässä olisi haasteita tai että se ei taipuisi haluttuun prosessiin.

Vaikka järjestelmiä ei tunnisteta ongelman juurisyiksi, monia mainittuja haasteita olisi mahdollista ratkoa järjestelmien avulla suhteellisen helposti.

Trendi 4: Kuluhallintaan ja taloushallintoon janotaan ympäristövastuullisuutta 

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ympäristövastuullisuus ei näy tarpeeksi oman organisaation arjessa.

Yhtenä tärkeimpänä ominaisuutena tulevaisuuden kuluhallintajärjestelmiltä toivottiin mahdollisuutta seurata hiilijalanjälkeä organisaatiotasolla. Tästä kuultaa läpi se, että ympäristövastuullisuuden toivotaan näkyvän läpi organisaation prosessien.

Kuluhallinnassa tämä tarkoittaa todennäköisesti hiilijalanjäljen laskemisen lisäksi myös paperittomia kuitteja.

Haluatko tutustua kyselyn tuloksiin tarkemmin?

Lataa tästä kuluhallinnan trendiraportti

Suosituimmat