Tunnistearkisto: toiminnanohjaus

Syötteen tilaus

Millainen on hyvä toiminnanohjausjärjestelmä pk-yritykselle?

Isoihin yrityksiin verrattuna pk-yrityksillä on yleensä varsin rajalliset varat ja resurssit erilaisten järjestelmähankintojen suhteen. Pk-yritysten ei siis ole isojen yritysten tavoin mahdollista hankkia täysin omiin tarpeisiin räätälöityä toiminnanohjausjärjestelmää, vaikka valmiiden järjestelmien tiettyjä osa-alueita voitaisiinkin muokata aina kullekin pk-yritykselle sopiviksi.

Orgaaninen kasvu on noussut talousjohtajien tärkeimmäksi päämääräksi

”Kulujen leikkaus on yhä tärkeää, mutta nyt orgaaninen kasvu on noussut talousjohtajien tärkeimmäksi päämääräksi.” Kauppalehti otsikoi taannoin uutisessaan talousjohtajien tunnelmien laskeneen huonoimmilleen kolmeen vuoteen. Taustalla on Deloitten ja SEB:n talousjohtajakysely. Myös suomalaisten talousjohtajien optimismi talouden kasvusta on hiipunut. Yksi huolenaihe on Suomen taloudellinen tila. Kuntokuurista kasvukauteen Monessa yrityksessä strategiaa hiotaan parhaimmillaan. Pitkään jatkuneen taantuman myötä, yrityksissä on opittu löytämään säästökohteita ...

Tyytyväinen asiakas on kilpailukykyinen asiakas

Visman tavoitteena on tehostaa asiakasyritystemme liiketoimintaa laadukkailla palveluilla ja tuotteilla. Tyytyväinen asiakas tarkoittaa meille kilpailukykykyistä asiakasta. Meille vismalaisille asiakaskunnan tyytyväisyys on tärkeä asia. Haluan kertoa, kuinka käsittelemme asiakaskunnalta saatua palautetta Visma L7 -tuotteiden parissa työskentelevien sidosryhmien kesken. Visma L7 on toimialakohtainen ERP-ratkaisu mm. energia-alalle, urakointiin ja valmistavaan teollisuuteen. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Mittaamme asiakastyytyväisyyttä ja toimintamme laatua kahdella tavalla: säännöllisesti tehtävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä ...

Toiminnanohjauksen tehottomuus teollisuusyrityksissä

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttö ja hyödyntäminen ovat jo pitkään olleet arkipäivää teollisuusyrityksissä erityisesti myynnin, materiaalinhallinnan sekä taloushallinnon parissa työskenteleville. Jotta yrityksen toimintaa pystyttäisiin seuraamaan ja kehittämään entistä paremmin, tulisi ERP-järjestelmä ottaa vielä tehokkaampaan käyttöön myös tuotannon puolella.