Suosittelevatko vismalaiset työnantajaansa?

Visma

Työyhteisöjen hyvinvoinnin tutkiminen on osa nykypäivän organisaatioiden henkilöstöjohtamisen arkea. Henkilöstötyytyväisyyskyselyiden laajuus, sisältö ja tiheys vaihtelevat, mutta tavoitteet ovat kuitenkin hyvin yhdenmukaiset: selvittää, kuinka sitoutuneita työntekijät ovat nykyiseen työnantajaansa, millainen on työpaikan ilmapiiri ja miten johtaminen ja työntekijöiden keskinäinen yhteistyö toimivat. Tutkimusten kautta välitetään työntekijöille myös viestiä siitä, että heidän hyvinvointinsa on yritykselle tärkeä.

Näin myös Vismalla. Sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta Visma on kasvanut lähes 6000 työntekijän organisaatioksi, missä monet pienet yritykset on aikojen saatossa fuusioitu osaksi kansainvälistä, voimakkaan kasvustrategian ohjaamaa ohjelmistoratkaisujen ja -palveluiden yritystä. Usean maan ja yrityskulttuurin sulautuessa yhdeksi voi työntekijä matkan varrella kokea, että iso ei ole kaunista, yrittämisen henki on kadoksissa ja oma roolikin hieman hukassa. Miten Visman kasvustrategia on onnistunut henkilöstön näkökulmasta? Kysymme työntekijöiltämme vähintään kahdesti vuodessa, suosittelisivatko he Vismaa työnantajana. 99% työntekijöistämme vastasi kyselyymme toukokuussa ja nyt on välitilinpäätöksen hetki – mitä tulokset meille paljastavat?

Visma on asiakkaan asialla koko henkilöstön voimalla!

Lähiesimiestyöskentely on Vismassa huipputasoa, kertovat työntekijät. Tavoitteet ovat selkeät ja ne on määritelty yhdessä. Saamme työskennellä oman alamme huippuasiantuntijoiden parissa ja osana työyhteisöä, jossa pääsemme vaikuttamaan ja osallistumaan meitä koskeviin asioihin. Haemme muutosta omaan toimintaamme varmistaen, että olemme valmiita, kun asiakkaat yhä enenevässä määrin siirtyvät pilveen. Pystymme jo nyt tarjoamaan markkinoiden johtavia pilvipalveluita, mistä työntekijämme ovat ylpeitä. Asiakkaitamme voisimme kuitenkin palvella ja uusia ratkaisuja kehittää vielä entistä rivakammin. Maineemme eteen voimme jatkuvasti tehdä enemmän töitä varmistamalla, että asiakas on toimintamme ytimessä myös jatkossa. Isossakaan organisaatiossa asiakkaan etu ei ole kuitenkaan päässyt hämärtymään eikä yrittämisen henki hiipunut. Nopeasta kasvusta huolimatta ja varmasti myös sen johdosta me työntekijät voimme kaikella sydämellä suositella työnantajaamme.

Varsinaiset keskustelut toukokuisen henkilöstökyselyn jälkeen ovat vasta alkumetreillä, mutta yksi asia on keskusteluissa johdonmukaisesti korostunut. Visma on asiakkaan asialla koko henkilöstön voimalla!

Mitkä asiat ovat Sinulle merkityksellisiä jotta viihdyt työssäsi ja voit suositella työpaikkaasi? Entä mitkä asiat ovat merkityksellisiä yrityksesi maksavalle asiakkaalle?

Camilla Lammivaara

 

Camilla Lammivaara

HR Manager
Visma Finland Holding Oy

 

0