Siirry sisältötekstiin

Suomessa taloushallinto ja pankkiyhteydet ovat moderneja, enkä nyt puhu pilvestä

Tiesitkö, että Euroopan Unioni on pullollaan sellaisia maita, joissa taloushallinnon ammattilainen joutuu hoitamaan samojen laskujen hyväksynnät moneen kertaan useassa eri ohjelmassa?

Fintech

Otetaan vaikkapa esimerkkimaaksi Hollanti. Heillä on täysin normaali käytäntö, että työntekijä kirjautuu ensin yrityksen taloushallinto-ohjelmaan, jossa hän hyväksyy maksuun menevät laskut ja lähettää maksutiedoston verkkopankkiin. Tämän jälkeen hän kirjautuu erikseen verkkopankkiin, jossa hän hyväksyy uudelleen nämä jo kertaalleen hyväksymänsä maksut. Vaihtoehtoja ei ole, koska maassa vallitsevat pankkien toimintatavat ja säännöt eivät salli yksinkertaisempaa toimintaa.

Työn tehokkuuden kannalta tällainen päällekkäinen työ kuulostaa järjettömältä, mutta on vielä monessa maassa arkipäivää. On onni, että meillä Suomessa asiat toimivat suoraviivaisemmin. Meillä on mahdollista hyväksyä laskut taloushallinto-ohjelmassa, mistä ne siirtyvät automaattisesti maksuun käytössä olevan pankkiyhteyden kautta. On toki suomalaisten yritysten itse päätettävissä, hyödynnetäänkö mahdollisuutta vai ei.

Teknologia kehittyy, miten se näkyy taloushallinnossa?

Mielestäni moderni taloushallinto kuten myös modernit pankkipalvelut ovat sellaisia, että ne mahdollistavat työnteon uudella tavalla. Työnteko on tällöin jouhevaa ja hyvin pitkälle automatisoitua. On selvää, että automaation lisääntyminen ja koneälyn hyödyntäminen muuttavat työntekijän roolia jo ihan lähitulevaisuudessa. Sen sijaan, että työntekijä itse kirjautuisi taloushallinnon ohjelmaan tarkastamaan, että kaikki laskut ovat menneet maksuun, ohjelma tulee antamaan tilannetietoja proaktiivisesti. Kun ohjelma oppii hoitamaan automaattisesti maksuliikennettä ja muita toistuvia tehtäviä, jää työntekijän tehtäväksi valvoa toimintaa.

Usein kuulee puhuttavan pilvipalveluista, kun aiheena on moderni teknologia. Itse työskentelen sellaisen ohjelmiston parissa, joka on alusta lähtien rakennettu pilveen. Minulle pilvipalvelut ovat siis aikalailla itsestäänselvyys ja täysin arkipäivää. Uskon kuitenkin, että pilvipalvelut tulevat vielä muuttamaan esimerkiksi tapaamme työskennellä mobiililaitteilla. Sen sijaan, että pyrkisimme työskentelemään mobiililaitteella tismalleen samalla tavoin kuin tietokoneella, voimme jatkossa hoitaa kommunikoinnin taloushallinnon ohjelman kanssa lyhyillä kyllä/ei -komennoilla. Ohjelma lähettää mobiililaitteeseemme viestin, jossa ehdottaa tiettyä toimintaa ja me hyväksymme tai hylkäämme ehdotuksen. Työnteko tulee siis nopeutumaan entisestään.

Monissa yrityksissä koneälyn hyödyntämistä pohditaan tällä hetkellä kuumeisesti. Meillä taloushallinnossa sitä hyödynnetään jo tänä päivänä esimerkiksi tilioteaineiston tiliöinnissä. Tällöin ohjelma oppii tekemään tiliöintiehdotuksia historiatietojen perusteella. Mitä enemmän historiatietoja kertyy, sitä tarkemmat tiliöintiehdotukset ohjelma tarjoaa. Manuaalisten näppäilyvirheiden mahdollisuus pienenee, kun tarkkuutta vaativan työn hoitaa kone eikä ihminen.

Taloushallinto-ohjelman ja pankkiyhteyksien integraatioita on ollut ilo olla mukana kehittämässä. On mielestäni hienoa esimerkiksi nähdä, miten maiden rajat ovat ikään kuin hämärtyneet. Suomalainen yritys, jolla on tytäryritys vaikkapa Ruotsissa, voi Suomesta käsin hoitaa ruotsalaisen tytäryrityksensä pankkitililtä maksusuoritteen ruotsalaisen toimittajan tilille. Paikallisessa tytäryrityksessä ei siis enää tarvita omia kassanhallinnan työntekijöitä vaan tehtävät hoituvat Suomesta käsin. Tämänkaltainen toiminta mahdollistaa yritykselle aiempaa tehokkaamman resursoinnin.

Moderneissa teknologioissa, kuten uudenlaisissa työtavoissakin on tietoturva huomioitu, kuten asiaan kuuluu. Halutessaan käyttäjät voivat lisäksi nostaa tietoturvan tasoa aktivoimalla käyttöön kaksivaiheisen todentamisen.

Kun pohditaan teknologian kehittymistä ja miten se näkyy taloushallinnossa nyt ja lähitulevaisuudessa, esimerkkejä löytyy pilvin pimein. Yllä esittelin vain muutaman mielestäni kiinnostavan mahdollisuuden. Loppujen lopuksi kyse on siitä, että teknologian kehittyminen tulee enenevissä määrin helpottamaan työntekijöiden arkea ja muuttamaan totuttuja työtapoja.

Lue seuraavaksi:
Unohda jo digiloikka, digitalisaatio on kestävyyslaji
Kuka pelkää pilvipalveluja?
Pk-yrittäjä, tartu API-talouden etuihin
Ymmärrä ekosysteemi hankittavan ohjelmiston ympärillä

Suosituimmat