Severan KäyttäjäpäivätJärjestimme asiakkaillemme käyttäjäpäivät marraskuun alussa. Käyttäjäpäivät tarjosivat toiminnanohjauksen parhaita käytäntöjä ja uusimmat Severan käyttövinkit maailmalta.

Tarjosimme käyttäjäpäivillä asiakkaillemme laajan valikoiman tuotekoulutuksia, jotka käsittelivät muun muassa projektiportfolion hallintaa ja tehokasta raportointia (Severa 3) sekä asiakasrekisterin hyödyntämistä, sähköistä laskutusta ja myynnin seurantaa (Severa 2).Asiakaspuheenvuoroissa kuulimme, miten lakitoimisto Fondia ja Lappeenrannan kaupunki hyödyntävät Severaa toiminnoissaan. Loppupäivästä Severan tuotekehityspäällikkö raotti esirippua tuotteiden tulevaan kehitystyöhön.Koko tapahtuman ajan asiakkaita vastaanotti Severa -klinikka, jossa asiakkaat pystyivät keskustelemaan tuoteasiantuntijoiden kanssa mihin tahansa käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Klinikalla päivystänyt tuoteasiantuntija sai yleisimmin vastata kysymyksiin uudesta tuoteversiosta. Severa 3:n jo rekisteröineet halusivat lähinnä keskustella siitä, olivatko käsittäneet käytön alussa asioita oikein ja kertoivat, miten käyttö heidän näkökulmassaan sujuu. Asiakkaat, jotka eivät olleet vielä Severa 3:a kokeilleet, saivat klinikalla selvennystä tuoteversioiden eroavaisuuksiin ja varmuutta sille, kumpi tuoteversio heitä tällä hetkellä paremmin palvelee.


Esa Maunuaho keskustelemassa Severan tuoteasiantuntijan kanssa
Klinikka auttoi myös asiakkaita tarjoamalla heille ratkaisuja ongelmiin, joita heillä Severan käytössä oli. Severa taipuu monenlaisiin asiakastoiveisiin ja -tilanteisiin, mutta asiakas ei aina välttämättä löydä ratkaisuja itsenäisesti, ilman tuoteasiantuntijan opastusta. Klinikan asiakkailta saimme myös paljon hyödyllistä tietoa heidän tarpeistaan ja toiveistaan Severan käyttöön liittyen.Töm Pöysti piti lounaan jälkeen viihdyttävän luennon, aiheenaan muun muassa luovuus, suomalaisten kommunikointitavat, itsetunto ja ryhmätyötaidot. Uskon, että Pöystin puheenvuoro antoi jokaiselle kuulijalle hyvien naurujen lisäksi myös oikeasti ajattelemisen aihetta – esimerkiksi siihen, miten työpaikoista voisi tehdä hieman mukavamman paikan laajentamalla omaa ajattelutapaansa ja huomioimalla toisia.

Päivän päätti lämminhenkinen Cocktail-tilaisuus Kämp Clubilla. Me Severalla olimme erityisen kiitollisia cocktail – tilaisuuden tarjoamasta mahdollisuudesta jutella asiakkaidemme kanssa. Ohjelmistoyrityksen työntekijät ovat yleisesti ottaen valitettavan vähän asiakkaiden kanssa kasvotusten vuorovaikutuksessa. Asiakkaamme olivat toki myös iloisia päivän vapaamuotoisesta osuudesta, jossa vaihtaa kuulumisia ja verkostoitua muiden asiakkaiden kanssa.

Saimme käyttäjäpäivistä runsaasti positiivista palautetta, jonka ansiosta käyttäjäpäivät järjestettäneen ensi vuonna uudestaan. Osallistujien mielestä parasta käyttäjäpäivissä oli:

”Paljon mielenkiintoisia luentoja – hyvä tapahtuma”
”Hyvin ja miellyttävästi järjestetty päivä käyttäjille. Severalla on asiakaspalveluhenkinen henkilöstö, ilo huomata ja kuunnella.”
”Hyviä kontakteja! Voittava tuote!”
”Paljon infoa sulatettavaksi!”

”Riippumatta kenen kanssa Severalla asioi, niin aina saa ammattimaista ja hyvää palvelua. Se on tehnyt meihin vaikutuksen.”

Haluaisimme vielä kerran lämpimästi kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita – toivottavasti tapaamme ensi vuonna uudestaan!

Severan käyttäjäpäivätiimi

Teksti ja kuvat: Karoliina Caforio

Käyttäjäpäivien yhteistyökumppanina

1