Seurantaa Visma-talon avajaisista

Visma-talon virallisia avajaisia vietettiin tiistaina 18.11.2014. Kokosimme tähän blogipostaukseen tunnelmia ja parhaita paloja tilaisuudesta.

Tapahtuma oli kaikkien Visma-yhtiöiden yhteinen kutsuvierastilaisuus. Avajaisissa lähes 300 osallistujaa.

Tilaisuuden pääpuhujina Visman CEO Øystein Moan sekä Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston professori Anssi Vanjoki. Lisäksi speaker’s corner tietoiskut, joissa kantavina teemoina moderni taloushallinto sekä tehokas johtaminen.

Visma-talon pääovi löytyy Elielinaukiolta.

Tupa alkaa olla täynnä, kohtapuoliin aloitellaan ohjelma.
Reidar Wasenius avaa tilaisuuden.
Visma-yhtiöiden toimitusjohtajat toivottavat vieraat tervetulleiksi.

Øystein Moan leikkaa nauhan…

Visman CEO, vuodesta 1997, on nyt virallisesti avannut Visma-talon! Video Moanin esityksestä löytyy nyt myös täältä blogistamme.
Nyt lavalla Anssi Vanjoki ja puheenvuoron aiheena ”Työ ja työntekijät uudistuvat – uudistuuko työympäristö”
Vanjoki on Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston professori ja hän on tehnyt pitkän uran Nokialla globaalin busineksen näköalapaikalla. Anssi on todella kysytty johdon ja johtoryhmien sparraaja ja innovatiivisen muutosajattelun käynnistäjä.”Digitalisaatio on muuttanut monet tietointensiiviset työt globaalisti kilpailluiksi ja tuottavuuden kasvu on välttämättömyys. Kuluttajina olemme omaksuneet uudet digitaaliset ympäristöt osaksi arkeamme, mutta työympäristö etenee usein hitaammin. Millaista on tietointensiivinen työ nyt ja tulevaisuudessa ja miten siitä selviydymme?”
Nyt pureudutaa näihin kysymyksiin ja siihen, kuinka tästä kaikesta voi syntyä kilpailukykyä.
Anssi Vanjoki puhuu tietotyöläisen kolmesta eri roolista: tiedon kerääjä, jakaja ja tuottaja. Onko joku tai useampi näistä sinun roolisi? ”Tiedon tuottaminen ja luova työ ei tule katoamaan, vaikka robottiikka valtaakin muutoin alaa”  Vanjoki muistuttaa, että nykyaikaisessa toimistossa neuvottelu- ja kokoushuoneet ovat tärkeämpiä kuin työpisteet: ”Töihin tullaan tapaamaan ihmisiä ja työskentelemään yhdessä.”

Seuraavaksi alkavat Visman tiiviit tietoiskut kahdella eri teemalla: Moderni taloushallinto sekä Tehokas johtaminen. Välillä vähän verkostoitumista ja coctail-paloja.

Talousjohdon muutostrendeihin syventyy nyt talousjohtaja Pasi Harjula.

”Odotukset talousjohtajan roolista yrityksessä ovat muuttuneet. Talousjohtajan odotetaan tuottavan informaatiota siitä mihin liiketoiminta on menossa ja kuinka nopeasti se on menossa sinne. Perinteisen talouslukujen raportoinnin ja analyysin lisäksi talousjohtajilta vaaditaan erityisesti selvästi suurempaa osallistumista ja suorempaa vaikuttamista yrityksen strategiaan. CFO:n rooli on muuttunut pääkirjanpitäjästä yrityksen johdon sparraajaksi.”

Vinkit nykypäivän tehokkuuden johtamiseen tarjoilee koulutuspäällikkö Johanna Rakemaa.

”Yritykset investoivat toiminnanohjausjärjestelmään valtavia summia ja siihen ladataan paljon hyötyodotuksia. Tutkimusten mukaan suuri osa yrityksistä kuitenkin käyttää hankkimaansa järjestelmää vajaateholla. Lähtötilan kartoitukseen ja nykytilan analyysiin ei yrityksissä usein panosteta tarpeeksi. Järjestelmän käyttöä tulisi analysoida säännöllisesti, sillä silloin pystytään tunnistamaan kehityskohteet, eikä harhauduta väärille poluille ”

Neljä vinkkiä

• Tee osaamistarpeet näkyviksi tekijöille

• Kartoita nykyiset toimintatavat

• Kehitä ja ylläpidä osaamista

• Tunnista kriittiset osaamistarpeet

Tehokas talousosasto tarjoaa reaaliaikaista, läpinäkyvää ja standardoitua tietoa liiketoiminnan tueksi. Aihetta valottaa varatoimitusjohtaja Kristiina Timperi
”Talousosastolla siirrytään manuaalisesta historiatiedon kirjaamisesta digitaalisten tietovirtojen hallintaan ja tuskasta sujuvuuteen. Kuinka taloustieto hyödyntää liiketoiminnan todellisia tarpeita? Tehokkaassa talousosastossa tieto on digitaalisessa muodossa – se on pääosin tallennettua erilaisin pilviratkaisuin. Mutta mihin tässä digitalisoituvassa maailmassa tarvitaan taloushallinnon asiantuntijuutta? Asiantuntijuutta tarvitaan hallitsemaan näitä digitaalisia tietovirtoja. Talousosaston pitää tietää mitä luvut kertovat, mitä niistä voidaan tulkita ja miten niiden pohjalta voidaan ennustaa ja kehittää liiketoimintaa.”

 

Asiakaskohtaamiset siirtyvät verkkoon, mutta mihin asti voidaan mennä? Aihetta pohtii Petri Lillberg, CEO

”Asiakaskohtaamiset siirtyvät enenevässä määrin verkkoon ja se muuttaa niin myynnin, markkinoinnin kuin perinteisten kivijalkamyymälöidenkin roolia. Myös sähköinen asiointi julkisen sektorin kanssa kasvattaa rooliaan jatkuvasti ja mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman asiointimuodon kuntasektorin ja valtionhallinnon organisaatioiden kanssa.”

Rullaava ennustaminen keventää budjetointiprosessia ja muutoksiin pystytään varautumaan paremmin ja reagoimaan nopeammin. Kertoo Financial Consultant Emilia Ottela.

”Budjetointia pidetään yleisesti yrityksen johdon laskennan kulmakivenä. Se on ollut pitkään yksi eniten käytetyistä johdon suunnittelun ja valvonnan välineistä. Vuosibudjetointi on kuitenkin saanut paljon kritiikkiä osakseen sen soveltumattomuudesta kilpailulliseen ja nopeasti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. Tilalle on ehdotettu rullaavaa ennustamista tai budjetoinnista luopumista.”

Työajanseuranta herättää tunteita ja se voidaan nähdä joko byrokratiana tai vapautena. Aiheeseen pureutuu nyt Stefan Taurén, asiakkuusjohtaja.

”Eri aloilla työajanseuranta koetaan usein eri tavoin. Tunteet voivat vaihdella turhautumisesta positiiviseen yllätykseen.

Työajanseurannan taustalla ovat mm. pakottava lainsäädäntö, TES / VES sekä paikalliset sopimukset. Hyöty liiketoiminnalle syntyy mm. siitä että organisaatiossa tiedetään paremmin mihin aikaa käytetään ja näin ollen pystytään kehittämään toimintaa.

Työajanseurantaan tottuminen voi olla haastavaa, mutta siitä on työnantajan lisäksi hyötyä myös työntekijälle. Etenkin kun työntekijöille tarjotaan tarkoitukseen sopivat ja tehokkaat työkalut.”

Hanna Tuohimäki, palvelujohtaja, kääntää nyt huomiomme asiakaskokemukseen ja kertoo miten positiivisesta asiakaskokemuksesta rakennetaan erottautuvuustekijä kiristyvässä kilpailussa.

”Tehokkaalla modernilla taloushallinnolla voidaan vaikuttaa positiiviseen asiakaskokemukseen ja tätä kautta liiketoiminnan tulokseen. Teknologian hyödyntäminen vapauttaa aikaa asiakkaiden aitoon palvelemiseen.”

Tuohimäki muistuttaa, että ”positiivinen kokemus ei synny, vaan siitä pitää huolehtia. Tärkeää on ulottaa läpinäkyvyys koko palveluketjuun sekä reagoida nopeasti palautteeseen. Asiakkaalle on osoitettava, että hänen palautteellaan on merkitystä ja se otetaan todella huomioon.”

”Tee yrityksestäsi paras paikka työskennellä” kehottaa Ari-Pekka Salovaara, toimitusjohtaja. (Visma Solutions Oy on ollut Suomen parhaat työpaikat -listalla vuosina 2014, 2013 ja 2012)

Gallup organizationin kyselyn mukaan keskimäärin 13% työntekijöistä on sitoutuneita

Sitoutuneet työntekijät ovat yritykselle hyödyllisiä, sillä he…

• ovat 21 % tuottavampia

• tekevät 41 % vähemmän laatuvirheitä

• pitävät 37 % vähemmän poissaoloja

Salovaaran mukaan ”saavutuksista viestiminen henkilöstölle on tärkeää, samoin kuin reaaliaikaisen tiedon kertominen yrityksen kehityksestä.”

Esitysten jälkeen puheensorina ja tehokkaiden ajatusten vaihto valtaavat Visma-talon plazan.

Ja näin on tilaisuus päättynyt, lämpimät kiitokset kaikille osallistuneille ja esiintyneille sekä blogin lukijoille!

Turvallista kotimatkaa.

Vismatalo

Tunnelmia ja keskustelua myös Twitterissä tunnisteella #Vismatalo

Visma-talon kunniaksi Facebook-sivuillamme järjestettiin myös Visma-tietäjä-Visa, jossa kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin 150 euron arvoinen illallislahjakortti.

Mikäli haluat tehostaa liiketoimintaasi ja kiinnostuit Visman tarjoamista ratkaisuista, niin osoitteesta visma.fi löydät paljon lisää hyödyllistä tietoa.

0