Siirry sisältötekstiin

Sähköinen haastaminen Tampuurin avulla

Sähköinen haastaminen tuli lain kautta pakolliseksi summaarisissa riita-asioissa syyskuussa 2019 ja Tampuurista voidaan lähettää haastehakemukset sähköisesti.

Sähköinen haastehakemus Tampuuri

Sähköinen haastaminen on ollut pakollista summaarisissa riita-asioissa syyskuusta 2019 lähtien ja Tampuurista voidaan lähettää haastehakemukset sähköisesti. Sähköinen haastehakemus Tampuurissa nopeuttaa kokonaisprosessia.

Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Summaariset asiat muodostavat huomattavan osan käräjäoikeuksien työmäärästä ja suurten asiamäärien takia asioiden käsittelyyn kohdistuu valtavasti paineita kehittää menettelyä nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Kehittämisen tarve kohdistuu koko oikeuslaitoksen toimintaan, mitä he nyt ovat kehittämässä ottamalla käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet – kuten nyt sähköisessä haastamisessa.

Sähköinen haastaminen ei ainoastaan vähennä käräjäoikeuksien työmäärää mutta myös kantajien työtaakka pienenee ja haastamisen prosessi nopeutuu huomattavasti.

Sähköinen haastehakemus Tampuurissa nopeuttaa kokonaisprosessia

Tampuuri tarjoaa käyttäjilleen keinon hoitaa sähköisen haastamisen mahdollisimman helposti alusta loppuun saakka hyödyntäen Tampuurissa jo olevia tietoja, vuokrareskontraa hyödyntäen. Haastehakemus Tampuurista säästää aikaa, tiedoissa olevien virheiden mahdollisuus pienenee, arkistointi helpottuu ja turhat manuaaliset työvaiheet jäävät pois prosessista. Tampuuriin on tehty rajapinta-yhteys Oikeusrekisterikeskukseen (ORK)  jolloin koko prosessi tapahtuu Tampuurin sisällä.

Tampuurin Haastehakemus tehdään Tampuurin tapahtumarekisterissä täyttämällä sähköisen haastehakemuksen tiedot järjestelmän esitäyttämälle lomakkeelle. Hakemuksesta tallentuu haaste -tapahtuma tapahtumarekisteriin ja lähetettyjä haastehakemuksia voidaan myös jälkikäteen tarkastella.

Kun haasteeseen on tullut ratkaisu, kantaja saa tiedot Tampuurin tuomiorekisteriin. Tietoja ei tallenneta Tampuuriin vaan noudetaan joka kerta ORK:ltä. Näin varmistetaan se, että aina on saatavilla viimeisin ratkaisu haastehakemukseen, vaikka siihen olisi tullut muutoksia. Muutoksista saadaan myös Tampuurin käyttöliittymään ilmoitus.

Jatkokehityksessä on Tampuurin sähköinen ulosottohakemus, millä tuomiolla olleet saatavat voidaan sähköisesti toimittaa ulosottoon. Asian etenemisestä tiedotetaan Tampuurin asiakkaiden portaalissa eli osoitteessa http://eteinen.tampuuri.fi.

Neljäsosa työajasta säästyy

Sähköinen haastaminen Tampuurissa nopeuttaa haastamisen kokonaisprosessia ja nopeimmillaan koko sähköinen prosessi kestää noin viisi viikkoa kun perinteisen paperiprosessin kesto on 3-4 viikkoa pidempi.

Tampuurin sähköisen haastamisen toiminnallisuudet ja rajapinta on rakennettu ja pilotoitu yhdessä Tampereen Vuokratalosäätiön ja Oikeusrekisterikeskuksen kanssa.

”Haasteisiin voi mennä parikin työpäivä kuukaudessa, mutta sitten pitkin kuuta tehdään myös muutoksia, peruutuksia, siirretään tuomiot ulosottoon jne. Perintälistahan on meidän työkalu ja sen selaaminen helpottuu kun siitä pääsee suoraan tekemään haastehakemuksen Tampuuriin. Kun tiedot tallentuu Tampuuriin niin ei myöskään enää tarvitse tehdä työtä manuaalisesti ja silloin virheiden määrä myös pienenee. Työaikaa varmasti säästyy ainakin neljäsosa kun päästään hyödyntämään Tampuurin sähköisiä työkaluja myös tässä asiassa.” kertoo Kirsi Alanne, perintäneuvottelija, Tampereen Vuokratalosäätiöstä.

Kun prosessin läpimeno nopeutuu ja mitä nopeammin asian saa vireille, sitä pienemmät vahingot kaikille osapuolille. Kantajan työtaakka on kevyempi, sähköinen haastaminen pienentää kantajan oikeudenkäyntikuluja, saatavia ei ehdi kertyä yhtä paljon, asiakkaille ei kerry yhtä paljon velkaa ja luottotappiot pienenee.

Sähköisen haastamisen toiminnallisuus Tampuurissa on valmis tuote ja Tampuuri haastehakemuksen hinnoittelu on transaktiopohjainen. Lisätietoja asiasta saat olemalla yhteydessä Tampuuri yhteyshenkilöösi.

Sähköisen haastamisen hyödyt:

  • Prosessi täysin integroitu Tampuuriin
  • Työaikaa säästyy automatisoinnilla
  • Virheiden määrä pienenee
  • Pienentää kantajan oikeudenkäyntikuluja
  • Nopeuttaa haastamisen kokonaisprosessia
  • Pienemmät vahingot kaikille osapuolille

Kiinnostuitko sähköisen haastamisen mahdollisuuksista?

Ole yhteydessä niin keskustellaan yhdessä, kuinka voit hyödyntää tätä omassa liiketoiminnassasi.

Suosituimmat