Sähköinen haastaminen Tampuurin avulla

Sähköinen haastehakemus Tampuuri

Sähköinen haastaminen tulee lain kautta pakolliseksi summaarisissa riita-asioissa syyskuussa 2019 ja Tampuurista voidaan lähettää haastehakemukset sähköisesti.

Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Summaariset asiat muodostavat huomattavan osan käräjäoikeuksien työmäärästä ja suurten asiamäärien takia asioiden käsittelyyn kohdistuu valtavasti paineita kehittää menettelyä nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Kehittämisen tarve kohdistuu koko oikeuslaitoksen toimintaan, mitä he nyt ovat kehittämässä ottamalla käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet – kuten nyt sähköisessä haastamisessa.

Sähköinen haastaminen ei ainoastaan vähennä käräjäoikeuksien työmäärää mutta myös kantajien työtaakka pienenee ja haastamisen prosessi nopeutuu huomattavasti.

Sähköinen haastehakemus Tampuurissa nopeuttaa kokonaisprosessia

Tampuuri tarjoaa käyttäjilleen keinon hoitaa sähköisen haastamisen mahdollisimman helposti alusta loppuun saakka hyödyntäen Tampuurissa jo olevia tietoja, vuokrareskontraa hyödyntäen. Tampuurin prosessin kautta haastepyynnön jättäjä säästää aikaa, tiedoissa olevien virheiden mahdollisuus pienenee, arkistointi helpottuu ja turhat manuaaliset työvaiheet jäävät pois prosessista koska Tampuuriin on tehty sähköinen rajapinta Oikeusrekisterikeskukseen (ORK)  jolloin koko prosessi tapahtuu Tampuurin sisällä.

Silloin kun haastamisen tarve ilmestyy, voidaan Tampuurista lähettää sähköinen haastehakemus Oikeusrekisterikeskukselle. Haastehakemusta tehdään Tampuurin tapahtumarekisterissä, jossa täytetään sähköisen haasteen tiedot, jolloin sopimukselle muodostuu haaste-tapahtuma tapahtumarekisteriin. Sähköinen haastehakemus tallentuu ja lähetetään eteenpäin, jolloin kantajalle tulee vahvistus sähköpostitse. Lähetettyjä haastehakemuksia voidaan myös jälkikäteen tarkastella.

Kun haasteeseen on tullut ratkaisu, kantaja saa asiasta tiedon sähköpostitse. Haastehakemusten ratkaisut noudetaan Tampuurin tuomiorekisterihaun kautta. Tietoja ei tallenneta Tampuuriin vaan noudetaan joka kerta ORK:ltä. Näin varmistetaan se, että aina on saatavilla viimeisin ratkaisu haastehakemukseen, vaikka siihen olisi tullut muutoksia.

Syksyllä tulee myös mahdolliseksi ottaa käyttöön ulosottojen täytäntöönpano. Eli kun ratkaisu on saatu ja halutaan saattaa ratkaisu täytäntöön lähetetään ratkaisu ulosottoon täytäntöönpantavaksi. Täytäntöönpanolla käynnistetään ulosotossa ulosottoprosessi jolloin he suorittavat ulosoton jos maksusuoritusta ei ole saatu.

Neljäsosa työajasta säästyy

Sähköinen haastaminen Tampuurissa nopeuttaa haastamisen kokonaisprosessia ja nopeimmillaan koko sähköinen prosessi kestää noin viisi viikkoa kun perinteisen paperiprosessin kesto on 3-4 viikkoa pidempi.

Tampuurin sähköisen haastamisen toiminnallisuudet ja rajapinta on pilotoitu yhdessä Tampereen Vuokratalosäätiön ja Oikeusrekisterikeskuksen kanssa.

”Haasteisiin voi mennä parikin työpäivä kuukaudessa, mutta sitten pitkin kuuta tehdään myös muutoksia, peruutuksia, siirretään tuomiot ulosottoon jne. Perintälistahan on meidän työkalu ja sen selaaminen helpottuu kun siitä pääsee suoraan tekemään haastehakemuksen Tampuuriin. Kun tiedot tallentuu Tampuuriin niin ei myöskään enää tarvitse tehdä työtä manuaalisesti ja silloin virheiden määrä myös pienenee. Työaikaa varmasti säästyy ainakin neljäsosa kun päästään hyödyntämään Tampuurin sähköisiä työkaluja myös tässä asiassa.” kertoo Kirsi Alanne, perintäneuvottelija, Tampereen Vuokratalosäätiöstä.

Kun prosessin läpimeno nopeutuu ja mitä nopeammin asian saa vireille, sitä pienemmät vahingot kaikille osapuolille. Kantajan työtaakka on kevyempi, sähköinen haastaminen pienentää kantajan oikeudenkäyntikuluja, saatavia ei ehdi kertyä yhtä paljon, asiakkaille ei kerry yhtä paljon velkaa ja luottotappiot pienenee.

Sähköisen haastamisen toiminnallisuus tullaan ottamaan käyttöön Tampuurissa kesällä 2019 ja Tampuuri haastehakemuksen hinnoittelu tulee olemaan transaktiopohjainen. Lisätietoja asiasta saat olemalla yhteydessä Tampuuri yhteyshenkilöösi.

Sähköisen haastamisen hyödyt:

  • Prosessi täysin integroitu Tampuuriin
  • Työaikaa säästyy automatisoinnilla
  • Virheiden määrä pienenee
  • Pienentää kantajan oikeudenkäyntikuluja
  • Nopeuttaa haastamisen kokonaisprosessia
  • Pienemmät vahingot kaikille osapuolille

Kiinnostuitko sähköisen haastamisen mahdollisuuksista?

Ole yhteydessä niin keskustellaan yhdessä, kuinka voit hyödyntää tätä omassa liiketoiminnassasi.

0