Siirry sisältötekstiin

Sähköautot – Nyt! – hanke saa tehoa Severasta

Toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa projektinhallintaa ja hankkeen osapuolten välistä kommunikointia

Sähköauto on merkittävä keino vähentää kasvihuonepäästöjä, sillä se mahdollistaa täysin päästövapaan liikenteen. Sähköautot – nyt! on yhteisöllinen hanke, jonka tavoitteena on tuoda sähköautot tavallisten kuluttajien ulottuville. Hankkeen ensimmäinen vaihe edellyttää 500 auton yhteistilausta, jolloin perheluokan sähköautot voidaan toimittaa tilaajilleen samaan hintaan kuin polttomoottorilla varustetut, autoliikkeissä myytävät vastaavat autot.– Aloitimme helmikuussa kyselyn kartoittaaksemme kuluttajien kiinnostusta sähköauton hankkimiseen. Tavoitteemme 500 auton yhteistilauksesta toteutui paljon uskottua nopeammin, sillä jo maaliskuussa saavutimme 600 sähköautosta kiinnostuneen rajan, kertoo ensimmäisen eCorollan projektipäällikkö Janne Kjellman.

Hankkeen autona on eCorolla, joka toteutetaan päivittämällä uusien tai vähän käytettyjen nykyautojen tekniikka päästöttömäksi.

Severan toiminnanohjausjärjestelmää käytetään sähköautohankkeen projektinhallinnassa. Severa helpottaa asiantuntijaorganisaatioiden projektien, asiakkuuksien, tuntikirjausten ja laskutuksen hallintaa. Internet-pohjainen ratkaisu mahdollistaa projektisuunnittelun, resursoinnin ja – seurannan reaaliajassa, ajasta ja paikasta riippumatta. Kjellmanin mukaan toiminnanohjausjärjestelmä on vapaaehtoisvoimin toteutettavassa projektissa korvaamaton. – Projektinhallinta on tämänkaltaisessa projektissa normaaliakin haasteellisempaa.

Sähköautot – Nyt! hanke on vapaaehtoisvoimin toteutettava projekti, joka kerää yhteen monen eri alan ammattilaisia. Voittoa tavoittelematon organisaatio asettaa tiettyjä haasteita projektinhallinnalle, sillä projektityöntekijät tekevät etätöitä ja työajat vaihtelevat suuresti.

– Projektin jäsenet ovat maantieteellisesti ympäri Suomea. He eivät tapaa fyysisesti ja työskentelevät heille parhaiten sopivana aikana, kertoo Kjellman. – Severan avulla kaikki projektin osapuolet pystyvät seuraamaan eri osa-alueiden edistymistä ja projektipäällikkö pysyy hyvin tilanteen tasalla.

Ilman Severaa Sähköautot -projektin tehokas aloittaminen tai suunnittelu ei olisi onnistunut yhtä hyvin. – Jo pelkästään kommunikointi eri osapuolille olisi ollut todella haastavaa, toteaa Kjellman. – Severa on helppokäyttöinen järjestelmä, jonka ansiosta pystyimme aloittamaan projektinhallinnan välittömästi. Saimme heti koottua projektin kannalta oleellisen informaation yhteen paikkaan, kaikkien projektityöntekijöiden nähtäville.

Sähköautohankkeen kaltaiset, vapaaehtoisvoimin toteutettavat projektit hyötyvät Severasta monin eri tavoin. Onnistuneen kommunikoinnin takaamiseksi on oleellista, että projektityöntekijöiden yhteystiedot, yhteydenottohistoria sekä ajan tasalla olevat dokumentit on tallennettu keskitetysti yhteen paikkaan, jonne kaikilla projektityöntekijöillä on pääsy. Työryhmä- ja resurssikalenteriin voidaan merkitä tehtävien määräajat ja muut ilmoitukset, kuten yhteydenottopyynnöt, työtehtävien delegoinnit tai osaprojektien edistymisasteet. Projektipäällikkö pysyy tilanteen tasalla, vaikka työntekijät tekisivätkin etätöitä. Projektisalkun hallinta on tehokasta ja tarkkaa. Projektipäällikkö voi hallita projektia Internetin kautta missä ja milloin tahansa, budjetoinnista ja aikataulutuksesta lähtien aina raportointiin tai tietojen ulosvientiin asti.

Ympäristöongelmien lisääntyessä kuluttajat ovat yhä valmiimpia etsimään uusia, ympäristölle parempia ratkaisuja kulutustottumuksiinsa. Asenteet sähköautoja kohtaan muuttuvat myös jatkuvasti positiivisemmiksi. Sähköautot – Nyt! – hanke on jo tässä vaiheessa osoittanut, että kuluttajat ovat valmiita sähköautojen saapumiseen markkinoille, jos heille voidaan tarjota tavallisia perheautoja markkinahintaan. Severa on mielellään mukana tukemassa projektia, joka toteutetaan tärkeän ilmastotavoitteen saavuttamiseksi.

Sähköautot – Nyt! – hankkeen kotisivut: www.sahkoautot.fi

Teksti: Karoliina Caforio

Kuvat: Henry Palonen

Logo: Jay Style / Joona Kallio. Visualisation: Forceimage / Mikko Kuri

Suosituimmat