Siirry sisältötekstiin

Mitä hyötyjä saatavienhallinnan automaatiolla voidaan saavuttaa?

Automaatiosta ja tekoälystä ollaan kyllä kiinnostuneita, mutta ymmärtävätkö yritykset aidosti, miten ne vaikuttavat asiakaskokemukseen?

saatavienhallintatutkimus

Visman Saatavienhallinta 2021 -tutkimuksessa haastateltiin 200:aa suomalaisyritysten toimitus- ja talousjohtajaa. Tutkimuksen mukaan 57 %:lla yrityksistä maksumuistutustoiminnot oli ainakin osittain ja 17 %:lla täysin automatisoitu. Tutkituista yrityksistä 13 % oli automatisoinut kokonaan myös perinnän.

Mikä ihmeen saatavienhallinnan automaatio?

Saatavienhallinnan automaatio tarkoittaa käytännössä yrityksen taloushallinnon ohjelmiston itsenäisesti suorittamaa maksuvalvontaa, maksumuistutusten lähettämistä ja perintätoimenpiteitä. Se taas johtaa siihen, että manuaalinen työ vähenee, kassavirta kiertää nopeammin ja luottotappiot pienenevät. Kuulostaa fiksulta, vai mitä?

Miksi sitten niin moni yritys vielä jättää automaation tarjoamat hyödyt käyttämättä? Syitä on toki monia, mutta perusteellinen tutkimuksemme vahvisti yhden selvän perusteen: uskomus asiakaskokemuksen heikkenemisestä, jos asiakkaita lähestytään kasvottomasti automaation avulla. Tähän uskomukseen palataan myöhemmin tässä kirjoituksessa.

Saatavienhallinnan automaation hyödyt

Tutkimuksen mukaan automaation nähtiin vaikuttaneen erittäin paljon manuaalityön vähentymiseen (49 %), raportoinnin ja tilannekuvan paranemiseen (39 %), kustannusten vähenemiseen (23 %) sekä maksusaatavien kotiutumisen nopeuttamiseen (18 %). Vastaavasti tärkeimpänä hyötynä saatavienhallinnan automatisoineet yritykset kokivat manuaalityön vähentymisen (44 %), mutta myös maksujen kotiutumisen nopeutta ja luottotappioiden vähentymistä pidettiin tärkeinä asioina.

Tärkein kysymys tästä eteenpäin onkin se, mihin säästetty aika käytetään. Usein työntekijät pelkäävät automaatiota, koska sen luullaan poistavan heidän tarpeellisuutensa. Säästetty aika on kuitenkin mahdollista kohdistaa asiakkaiden palvelemiseen, tuotekehitykseen tai esimerkiksi henkilöstöön. Näin saavutettavat hyödyt ovat monesti paljon suuremmat kuin aluksi uskotaan.

Parempi asiakaskokemus automaation avulla

Sen lisäksi, että tehokas saatavienhallinta parantaa saatavien kotiutumista, se ohjaa myös laskujen maksajaa: hyvin suunniteltu prosessi auttaa asiakasta maksamaan oikein. Jos laskut ja muistutukset tulevat satunnaisiin aikoihin, asiakasyrityksen on vaikeampi ennakoida tulevia maksuja ja suunnitella omaa toimintaansa. 

35 % yrityksistä, jotka kertoivat hyödyntävänsä saatavienhallinnan automaatiota, sanoivat sen parantaneen asiakaskokemusta joko erittäin paljon tai jossain määrin. Manuaalisen työn vähentyessä ei olekaan yllättävää, että 50 % saatavienhallinnan automatisoineista yrityksistä oli todennut myös työtyytyväisyyden selvästi parantuneen.

Miksi siis osaa kyselyyn vastanneista automaatio kiinnostaa, mutta sitä ei silti nähdä sopivaksi yrityksen käyttöön? Monikaan ei ole tullut ajatelleeksi, että asiakasarvokokemus voisi parantua automaatiota lisäämällä.

Selkeä ja suunnitelmallinen tapa hoitaa maksuvalvontaa

Perintätoimiin ja perintätoimistoihin suhtaudutaan usein kielteisesti – kukapa sitä perintäkirjeitä kaipaisi. Perimmäinen syy on kuitenkin usein se, että yrityksiltä puuttuu selkeä ja suunnitelmallinen tapa hoitaa maksuvalvontaa. Kun perintää käytetään aivan liian myöhäisessä vaiheessa, syntyy turhaan kielteinen mielikuva.

Laitetaan maksuun ennen kuin tulee perintäkirje” kuvastaakin paremmin asiakkaan suhtautumista hyvin suunniteltuun, automaattiseen ja vakiintuneeseen tapaan hoitaa maksumuistuttamista. Tämä puolestaan vähentää varsinaisen perinnän tarvetta, sillä asiakas tietää, miten velkoja menettelee, jos laskuja ei maksa määräajassa. Tällöin myöskään perintäkirje ei tule puskista ja aiheuta ylimääräistä kiukkua.

Saatavienhallinnan automatisointi ei siis tarkoita sitä, että robotti sylkäisee asiakkaallesi velkomushaasteen pari päivää myöhässä olevasta maksusta. Ei myöskään ole olemassa yhtä kaikille soveltuvaa automaatiota. Onkin tärkeää ensin tunnistaa yrityksen nykytila ja tehdä päätökset vasta sen pohjalta. Prosessin määrittämisessä kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa, jolloin oman asiakaskannan erityispiirteet on mahdollista huomioida paremmin.

Saatavienhallinta 2021 -tutkimusraportin löydät kokonaisuudessaan täältä.

Suosituimmat