Siirry sisältötekstiin

Robotiikka on tullut jäädäkseen

Robotiikka ja automaatio ovat rantautuneet pysyvästi osaksi tiedonhallintaa. Robotiikkaa hyödyntävien sovellusten hyötyjä on hehkutettu jo pitkään – mutta vastaako todellisuus kaikkia myyntilupauksia?

Robotiikka ja automaatio ovat rantautuneet pysyvästi osaksi tiedonhallintaa.
Robotiikka ja automaatio ovat rantautuneet pysyvästi osaksi tiedonhallintaa.

Robotiikka ja automaatio ovat rantautuneet pysyvästi osaksi tiedonhallintaa. Robotiikkaa hyödyntävien sovellusten hyötyinä markkinoidaan helppoa käyttöönottoa, tehokkuutta, tiedonkäsittelyn virheettömyyttä sekä nopeaa takaisinmaksuaikaa – mutta vastaako todellisuus kaikkia näitä myyntilupauksia?

Perinteisellä mallilla tuotetut robottitoteutukset tuovat mukanaan merkittävät lisenssikustannukset, haastavat tekniset ympäristöt sekä jatkuvaa ylläpitoa muuttuvissa ohjelmistoympäristöissä. Robotiikkatoteutuksia hyödynnetään eniten suurten yritysten ja yhteisöjen taloushallintoprosessien automatisoinneissa ja toteutukset usein räätälöidään yrityskohtaisesti, joka on hyvin perusteltua, kun yritysten tietomäärät ovat suuria ja prosessit yrityskohtaisia. 

Robottihankkeiden vaatiman vaivan ja kustannusten vastapainoksi ei aina ole saavutettu tavoiteltua hyötyä täysimääräisesti ja robotista tulee tällöin monesti itseisarvo hyödyn kustannuksella. Entäpä innovaatio – tunnistavatko yritykset ja yhteisöt itse parhaat kohteet nykyisissä prosesseissaan, jotka voisivat hyötyä robotiikasta? Osataanko robotit määritellä optimaalisesti ja suoriudutaanko toteutusprojekteista kustannustehokkaasti? Onko robotiikassa saavutettu toimialakohtaista skaalautuvuutta?

Tällä hetkellä robotiikkamarkkinan yksi suurin haaste on tarjonnan moninaisuus. Robotiikkaa tarjotaan hyvin erilaisilla kaupallisilla malleilla, kuten sovelluksina, konsultointina, palvelukeskustuotteena ja kokonaispalveluna. Myös hinnoittelumalleja on useita erilaisia, kuten lisenssihinnoittelua, kuukausiveloitusta, käyttöveloitusta sekä projektipohjaista hinnoittelua.

Räätälöinnistä tuotteistukseen ja robottien monistamiseen – kollektiivisen innovaation hyödyt jakoon

Robotiikkaa ei vielä täysin mielletä PK-sektorin toiminnanohjauksen automaatiovälineeksi. Suurille yrityksille soveltuva malli on lähes poikkeuksetta soveltumaton pienempien yritysten käyttöön ja kustannukset ovat olleet koettuun hyötyyn nähden turhan korkeat. Kuitenkin PK-yritykset painivat hyvin samankaltaisten kasvu- ja kannattavuushaasteiden parissa, kuin suuremmat yritykset ja tästä syystä automaatiokehitystä ei kannata pienemmissäkään yrityksissä unohtaa. Jotta robotiikkaa voidaan hyödyntää hyvin ja kattavasti yrityskoosta riippumatta, tarvitaan nykyistä kehittyneempiä toimintamalleja. 

Robotiikan tuottamat hyödyt kasvavat mitä kattavammin robotiikkatoteutuksia pystytään tuottamaan yritykselle, ja toteutusten määrän kasvattamiseksi kustannustaso on saatava maltilliseksi, toimitusajat lyhyiksi ja henkilöstön kuormitus mahdollisimman pieneksi. Käytännössä tämä toteutuu tuotteistamalla robottien toimitusmallit ja itse robotiikkatoteutukset. Robotiikan ja automaation ei tule olla enää yritysten erottautumistekijä tai markkinointiväline. Robotiikan tulee olla kaikenkokoisten yritysten saavutettavissa, eikä vain isompien yritysten etuoikeus. 

Robottien tuotteistuksessa voidaan päästä aivan uudelle tasolle, kun robottitoteutukset vakioidaan tiettyihin asiakkaan toimialan keskeisimpiin prosesseihin ja asiakkaan käyttämään tietojärjestelmään. Robottitoteutusten toimialakohtainen kehittäminen ja tuottaminen on avain siihen, että robotit saadaan myös pienempien yritysten hyödynnettäväksi. Hyviä esimerkkejä toteuttamistamme toimialakohtaisista roboteista ovat isännöintitoimialalle tuotettu ostolaskujen käsittelyrobotti sekä urakointitoimialalle ostotilausten vahvistuksen hoitava robotti. Ja mikä parasta – kyseiset robotit saatiin tuotantoon vain 2-3 viikossa. Robotit toteutettiin Visma Software Oy:n ja MOST Digital Oy:n yhteistyöllä. Yritysten keskinäisenä tavoitteena on tuoda robotiikka helpommin kaiken kokoisten yritysten saataville toimialakohtaisesti skaalautuen. 

Herättikö ohjelmistorobotiikka kiinnostuksesi? Kysy lisää myynti.software@visma.com.

Lue lisää robotiikasta:
Robotteja toimialafokuksella PK-sektorille
Asiakastarina: Robotti automatisoi laskutuksen rutiinityötä Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiöllä
Asiakastarina: Tehokkaampaa kirjanpitoa ohjelmistorobotiikan avulla Lammaisten Energialla

Suosituimmat