Yrittäjä, kuinka selviät rakentamisilmoituksista?

Rakentamiseen liittyy paljon byrokratiaa ja rakentaminen onkin kenties eniten valvottu toimiala Suomessa verohallinnon sekä muiden viranomaisten taholta. Byrokratian pyörittämiseen kuluu paljon resursseja, joita pienellä yrityksellä ei välttämättä ole. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus ei unohda myöskään kotitalouksia. Tiedonantovelvollisuutta yksinkertaistettiin 1.1.2016, joten onkin hyvä hetki päivittää tietämystään rakentamisilmoitusten suhteen sekä miettiä, miten ilmoitusten pyörittämistä voi helpottaa.

Oletko sinä ilmoitusvelvollinen?

Verohallinnon rakennusalan harmaan talouden torjuntaan on otettu monenlaisia keinoja. Tästä hyvä esimerkki on tilaajavastuulaki, arvonlisäverotukseen tullut rakentamisen käänteinen arvonlisäverovelvollisuus, sekä rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia, jotka rakentavat tai rakennuttavat, yrityksiä toimialasta riippumatta; kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota. Rakennustyön tilaaja antaa urakkailmoituksen, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. Mikäli ostettu rakennusurakka on arvonlisäverolaissa tarkoitettua rakentamispalvelua, jonka arvo on yli 15000 euroa.
  2. Mikäli ostaa rakennustelineiden pystytys- ja purkutyötä, jonka arvo on yli 15000 euroa ilman arvonlisäveroa.
  3. Mikäli vuokraa yllä mainittuihin töihin työvoimaa toiselta yritykseltä ja urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa. 

Päätoteuttaja taas antaa työtekijäilmoituksen yhteiseltä rakennustyömaalta jos rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Myös kotitalouksilla on oma ilmoitusvelvollisuutensa. Kotitalouksien on ilmoitettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot verohallinnolle. Tämä on tullutkin yllätyksenä monelle omakotirakentajalle sekä peruskorjaajalle viimeistään  rakennustarkastajan loppukatselmuksen yhteydessä, jolloin pitäisi esittää verohallinnon antama todistus rakennusvalvontaviranomaista varten.

Helpotusta ilmoitusten pyörittämiseen

Suuret rakennusalan yritykset ovat hoitaneet rakentamisilmoitukset hyvin omilla taloushallinnon järjestelmillään, mutta pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on ollut ongelmia löytää ilmoittamiseen tehokkaita ratkaisuja. Moni pienyrittäjä onkin tuskaillut näiden ilmoitusten kanssa ja miettinyt jopa yrityksen lopettamista, koska aika ja resurssit eivät enää riitä velvoitteiden täyttämiseen.

Mainittuihin ongelmiin Vismalta löytyy apu Netvisor-taloushallinto-ohjelmasta, jossa myynti- ja ostolaskut käsitellään sähköisinä. Alihankintalaskut, jotka kuuluvat rakentamisen tiedonantovelvollisuuden piiriin voidaan ilmoittaa suoraan ohjelmasta, samoin Netvisorin palkkahallinto-ohjelmalla lasketuista palkoista voidaan omat työntekijätiedot lähettää eteenpäin. Netvisor-ohjelmaan voidaan integroida Visman yhteistyökumppanin toiminnanohjauspalvelu, jota voidaan käyttää mm. työnohjaukseen, tuntikirjauksiin, työmaiden hallintaan ja viranomaisraportointiin.

Käänny kirjanpitäjäsi puoleen ja kysy kuinka taloushallinto voidaan hoitaa yrityksessä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

JariParkkonenJari Parkkonen
Taloushallinnon asiantuntija, KLT ja Business Advisor -koulutettava
Visma Services Oy

 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: